Vatikán

VN SK 21.04.2021

Modlitba otvára dvere Duchu Svätému

O Cirkvi ako „veľkej škole modlitby“ hovoril pápež František na generálnej audiencii v stredu 14. apríla v rámci svojho dlhodobého cyklu na tému modlitby. Pre situáciu s koronavírusom v Taliansku sa generálna audiencia konala v Apoštolskom paláci bez pútnikov.
Modlitba otvára dvere Duchu Svätému
kbs .sk 19.04.2021

Jozef prijíma Božie plány

Na 4. veľkonočnú nedeľu 25. apríla, ktorá sa tiež nazýva Nedeľou Dobrého pastiera, bude Cirkev sláviť 58. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Pri tejto príležitosti napísal Svätý Otec osobitné posolstvo na tému Svätý Jozef: sen o povolaní.
Jozef prijíma Božie plány
VN SK 14.04.2021

S vierou sa odovzdáva aj modlitba

Na generálnej audiencii v stredu 7. apríla sa Svätý Otec v rámci cyklu katechéz o modlitbe zameral na modlitbu v spojení so svätými. Pápež František hovoril o svätých, ktorí nás predišli do večnosti, ale aj o „svätých od vedľajších dverí“, ktorí žijú okolo nás.
S vierou sa odovzdáva aj modlitba
VN SK 14.04.2021

Buďme milosrdní

Pápež František slávil v Nedeľu Božieho milosrdenstva 11. apríla v Kostole Santo Spirito in Sassia svätú omšu, na ktorej sa zúčastnilo približne 80 osôb.
Buďme milosrdní
VN SK 24.03.2021

Duch Svätý je učiteľom modlitby

Na generálnej audiencii v stredu 17. marca Svätý Otec František dokončil predchádzajúcu katechézu o modlitbe vo vzťahu k Najsvätejšej Trojici. Zameral sa osobitne na Ducha Svätého, „vnútorného učiteľa kresťanskej modlitby“.
Duch Svätý je učiteľom modlitby