Vatikán

VN SK 19.11.2018

Nikto neujde pred posledným súdom

Svätý Otec František sa v nedeľu 18. novembra modlil spoločne s veriacimi na Svätopeterskom námestí poludňajšiu modlitbu Anjel Pána.
Nikto neujde pred posledným súdom
VN SK 12.11.2018

Milujme chudobných

V nedeľu 18. novembra sa bude v Cirkvi sláviť 2. svetový deň chudobných. Svätý Otec František pri tej príležitosti napísal posolstvo s názvom: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
Milujme chudobných
VN SK 08.11.2018

Život je čas určený na lásku a nie majetok

„Mojím skutočným vlastníctvom je to, čo viem darovať“ – tieto slová adresoval veriacim pápež František pri pravidelnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra v stredu 7. novembra. Katechézu zo série o Desatore zameral na siedme prikázanie: Nepokradneš.
Život je čas určený na lásku a nie majetok
VN SK 01.11.2018

Každé povolanie má manželský ráz

Svätý Otec František sa stretol s veriacimi na pravidelnej generálnej audiencii aj v stredu 31. októbra. Vo svojej katechéze pokračoval v téme šiesteho Božieho prikázania Nescudzoložíš. Tentoraz sa zameral na povolanie k vernej láske, ktorá nie je zameraná na seba, ale na dobro druhého.
Každé povolanie má manželský ráz
VN SK 01.11.2018

Rodinný sviatok Všetkých svätých

Na slávnosť Všetkých svätých 1. novembra sa pápež František pomodlil spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra poludňajšiu modlitbu Anjel Pána.
Rodinný sviatok Všetkých svätých