Vatikán

VN SK 03.12.2021

Jozef bol muž spravodlivý

Pápež František sa v katechéze, ktorú predniesol počas generálnej audiencie 1. decembra, venoval dozrievaniu vzájomnej lásky snúbencov a vzťahu svätého Jozefa k Panne Márii ako snúbenici, v ktorom sa uprostred skúšky po správe o jej tehotenstve prejavil ako spravodlivý muž. 
Jozef bol muž spravodlivý
VN SK 30.11.2021

Aby srdce nezlenivelo

Na Prvú adventnú nedeľu 28. novembra sa Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána vo svojom príhovore zameral na adventnú výzvu bdelosti, ktorú si kresťan potrebuje ustavične udržiavať modlitbou.
Aby srdce nezlenivelo
VN SK 25.11.2021

Svätý Jozef má pevné miesto v dejinách spásy

Generálna audiencia, posledná pred vstupom do Adventu, mala v stredu 24. novembra osobitný charakter. Svätý Otec František ju začal v Bazilike sv. Petra, kde sa stretol s vyše tisíc pútnikmi z vincentskej rodiny a z ďalších združení. Potom v Aule Pavla VI. predniesol katechézu Svätý Jozef v dejinách spásy. Zakončil ju modlitbou k sv. Jozefovi ako vzoru pestovania medziľudských vzťahov a ochrancovi v ťažkostiach.

Svätý Jozef má pevné miesto v dejinách spásy
VN SK 23.11.2021

Vládnuť znamená slúžiť

V nedeľu 21. novembra na slávnosť Krista Kráľa sa Svätý Otec František pri poludňajšej modlitbe prihovoril tisíckam pútnikov na Námestí sv. Petra. V tento deň sme slávili v diecézach i Svetový deň mládeže, preto Svätému Otcovi robili pri modlitbe Anjel Pána spoločnosť dvaja mladí ľudia – dievča a chlapec, ktorí zastupovali mládež Rímskej diecézy.
Vládnuť znamená slúžiť
VN SK 19.11.2021

Svätý Jozef je človek plný viery

Pápež František počas generálnej audiencie 17. novembra začal novú sériu katechéz venovanú sv. Jozefovi. Úvodnej časti dal názov: Svätý Jozef a prostredie, v ktorom žil. Svätý Jozef pripomína Cirkvi, aby uprela svoj pohľad na geografické i existenčné periférie, teda na to, čo svet zámerne ignoruje. Svätý Otec predniesol i osobitnú modlitbu k sv. Jozefovi.

Svätý Jozef je človek plný viery