Vatikán

VN SK 24.02.2021

Spása je číra milosť, číra bezodplatnosť

Svätý Otec František celebroval svätú omšu na Popolcovú stredu 17. februára už o 9.30 v Bazilike sv. Petra. Pre pandemickú situáciu sa slávnosť začiatku pôstu konala vo Vatikáne a nie v Bazilike sv. Sabíny v Ríme. Popol, ako znak pokánia, prijal pápež z rúk kardinála Angela Comastriho, arcikňaza Svätopeterskej baziliky.
Spása je číra milosť, číra bezodplatnosť
VN SK 22.02.2021

Zápas proti zlému duchu

Na Námestí sv. Petra sa 21. febru­ára zhromaždilo asi tisíc veriacich. Pápež František ich pozdravil z okna Apoštolského paláca a pozval ich k zamysleniu nad nedeľným textom evanjelia, v ktorom sv. Marek hovorí o Ježišovom utiahnutí sa na púšť, kde ho pokúšal satan (porov. Mk 1, 12 – 15)
Zápas proti zlému duchu
VN SK 17.02.2021

Modlitba je dychom kresťana

Pápež František sa 10. februára zameral v katechéze na modlitbu v každodennom živote kresťana. Zdôraznil, aké je dôležité premiesiť modlitbou cesto obyčajných každodenných situácií a žiť s postojom prajnosti voči všetkým, vrátane nepriateľov, aký si kresťan osvojuje od samotného Boha.
Modlitba je dychom kresťana
VN SK 15.02.2021

Boh sa nás dotýka

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 14. februára dal Svätý Otec do pozornosti Boží štýl blízkosti, súcitu a nehy voči človeku vylúčenému na okraj, a to aj za cenu prestúpenia zaužívaných pravidiel, ako to ukazuje Ježiš uzdravením malomocného v prvej kapitole Markovho evanjelia.
Boh sa nás dotýka
VN SK 10.02.2021

Kresťanstvo bez liturgie je akoby bez Krista

V katechéze na generálnej audiencii 3. februára pokračoval Svätý Otec František v cykle o modlitbe, pričom sa zameral na jej bohoslužobný rozmer. Zdôraznil neoddeliteľnú spätosť kresťanskej spirituality s liturgiou a vysvetlil životný dosah toho, že slávenie liturgie je udalosťou stretnutia sa s Kristom.
Kresťanstvo bez liturgie je akoby bez Krista