Musíme skoncovať s výrobou drog

Na poslednej júnovej audiencii Svätý Otec odbočil z cyklu o Duchu Svätom a pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sa venoval tejto naliehavej téme.
Vatican News 02.07.2024
Musíme skoncovať s výrobou drog

Pred letom prišli Svätého Otca pozdraviť tisíce pútnikov. Snímka: profimedia.sk

Medzinárodný deň vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1987. Tohtoročné motto znie: Dôkazy sú jasné: treba investovať do prevencie.

DÔSTOJNOSŤ BOŽÍCH DETÍ

V úvode príhovoru sa pápež František opieral o  vyjadrenie Jána Pavla II., že drogy oberajú o chuť žiť a prispievať k lepšej spoločnosti, o ľudské sily a morálne kvality. Jedným dychom však dodal, že na ľudí zotročených týmto neduhom nesmieme zabúdať.

„Každý drogovo závislý si so sebou nesie iný osobný príbeh, ktorý treba vypočuť, pochopiť, milovať a podľa možnosti uzdraviť a očistiť. Aj drogovo závislí majú naďalej dôstojnosť Božích detí,“ citoval príhovor Pápežskej akadémie vied z roku 2016.

ZODPOVEDNOSŤ PRED BOHOM

„Nemôžeme však ignorovať zlé úmysly a činy dílerov a obchodníkov s drogami. Sú to zločinci.“ Slovami Benedikta XVI. ich vyzval, aby sa zamysleli nad zlom, ktoré spôsobujú mnohým ľuďom zo všetkých spoločenských vrstiev.

„Boh od nich bude žiadať zodpovednosť za to, čo urobili. Ľudská dôstojnosť nemôže byť takto pošliapavaná.“ Svätý Otec si je istý, že legalizáciou drog sa nezníži drogová závislosť. Práve naopak.

„Keďže poznám mnoho tragických príbehov drogovo závislých a ich rodín, som presvedčený, že je morálne nutné skoncovať s výrobou a obchodovaním s týmito nebezpečnými látkami.“

AKT ODVAHY

Je jasné, že „táto pohroma“ si od celej spoločnosti vyžaduje odvahu a prevenciu. Ako priorita sa javí najmä výchova mladých ľudí k hodnotám a sprevádzanie tých, čo to potrebujú.

„Počas svojich ciest do rôznych krajín a  diecéz som mal možnosť navštíviť niekoľko resocializačných komunít inšpirovaných evanjeliom. Sú silným a  nádejným svedectvom odhodlania kňazov, zasvätených mužov a žien i laikov uvádzať do praxe podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi,“ podelil sa Svätý Otec o svoje postrehy.

Zároveň povzbudil všetkých, ktorí sa usilujú podporovať spravodlivú legislatívu, liečbu drogovo závislých i prevenciu. „Drahí bratia a sestry, zoči-voči tragickej situácii drogovej závislosti miliónov ľudí na celom svete, zoči-voči škandálu nelegálnej výroby a obchodovania s drogami nemôžeme byť ľahostajní,“ vyzval.

Každý z  nás môže urobiť dva konkrétne kroky. Prvý je napodobňovať štýl Pána Ježiša, ktorý sa zastavoval a uzdravoval rany.

Aj my sme pozvaní „zastaviť sa pred situáciami krehkosti a bolesti, vedieť načúvať volaniu osamelosti a úzkosti, skloniť sa, aby sme pozdvihli a vrátili do života tých, ktorí upadli do otroctva drog“. Druhý krok je modlitba „za zločincov, ktorí dávajú drogy mladým ľuďom. Modlime sa za ich obrátenie.“