Kontakt

Adresa redakcie
na osobný kontakt:
Kapitulská 5, Bratislava
 
Adresa redakcie
na písomný kontakt:
Redakcia Katolíckych novín
P. O. Box 276
810 00 Bratislava 1
 
Sekretariát:
Tel.: 02/5930 6911

Redakcia          Distribúcia a marketing          Inzercia


 
Vendelín Pleva

Nihil obstat
 

 

Asistentka šéfredaktora
Lucia Lauková
Zodpovedá za plynulý chod sekretariátu,
efektívnu komunikáciu s verejnosťou,
fakturáciu hromadných odberateľov.

Tel.: 02/5930 6911
E-mail: posta@katolickenoviny.sk

 

Vedúca vydania
Zuzana Artimová
Zabezpečuje a koordinuje výrobu čísla.Tel.: 02/5930 6913
E-mail: veducavydania@katolickenoviny.sk

 

Redaktori
Ján Lauko

Rubriky: Mladým, Z domova
Hľadá zaujímavé témy pre mladých.
Mapuje aktuálne udalosti zo života Cirkvi na Slovensku.

Tel.: 02/5930 6924
E-mail: mladym@katolickenoviny.sk, zdomova@katolickenoviny.sk

 


Ľudovít Malík

Rubriky: Zahraničie, Vatikán, Web
Monitoruje dianie v Katolíckej cirkvi vo svete a vo Vatikáne.
Spravuje webovú stránku Katolíckych novín.

Tel.: 02/5930 6944
E-mail: zosveta@katolickenoviny.sk

 

Peter Slovák
Rubriky: Duchovná obnova, Listáreň
Z príspevkov čitateľov zostavuje dvojstranu Listáreň.
Venuje sa témam v Duchovnej obnove.


Tel.: 02/5930 6921
E-mail: listaren@katolickenoviny.sk

 


Mária Bilá

Rubriky: Kultúra, Deťom, RelaxTel.: 02/5930 6914
E-mail: kultura@katolickenoviny.sk

 

Anna Stankayová
Rubriky: Relax, Deťom, Deň Pána.
Venuje sa aj aktuálnej publicistike a rozhovorom so zaujímavými ľuďmi.Tel.: 02/5930 6929
E-mail: stankayova@katolickenoviny.sk

 

Fotoeditor
Erika Litváková

Upravuje fotografie a dohliada na ich kvalitu.
Podľa potrieb redakcie fotí.


Tel.: 02/5930 6919
E-mail: fotoeditor@katolickenoviny.sk

 


Marian Veselý

Koriguje všetky príspevky po jazykovej a štylistickej stránke.


E-mail: vesely@katolickenoviny.sk

Tel.: 02/5930 6935

 Monika Šimoničová

Koriguje všetky príspevky po jazykovej a štylistickej stránke.


Tel.: 02/5930 6928
E-mail: simonicova@katolickenoviny.sk

 


Grafické redaktorky
Zuzana Lučaničová

Z pripravených textov a fotografií
vytvára konečnú podobu novinovej strany.

Tel.: 02/5930 6932
E-mail: grafika@katolickenoviny.sk

 


Gabriela Némethová

Z pripravených textov a fotografií
vytvára konečnú podobu novinovej strany.


Tel.: 02/5930 6934
E-mail: grafika@katolickenoviny.sk

 


Účtovníčka
Anna Baričiaková

Dohliada na platby, honoráre a ostatné finančné záležitosti.


Tel.: 02/5930 6915
E-mail: bariciakova@katolickenoviny.sk

 

Externé redaktorky

Martina Grochálová
Rubrika: Misie
Vedie rubriku Misie, ktorá sa zameriava na
misijnú i rozvojovú prácu a predstavuje aktivity slovenských misionárov.


E-mail: misie@katolickenoviny.sk
 

 

Martina Jokelová-Ťuchová
Rubrika: Deťom
Spolu s kamarátmi všetkých detí
Dobromilkou a Svetlúšikom pripravuje rubriku Deťom,
v ktorej najmladším čitateľom prístupným jazykom odkrýva tajomstvá viery.

E-mail: detom@katolickenoviny.sk

 

Monika Kekeliaková
Rubriky: Literárny dúšok, Literárne prílohy
V rubrike Literárny dúšok prináša výber z literárnych diel
slovenských i svetových autorov. Zastrešuje literárne prílohy Katolíckych novín.

E-mail: kekeliakova@katolickenoviny.sk

 

Externá ilustrátorka
Ľuba Suchalová

Rubrika: Deťom

Farebne a príťažlivo ilustruje dobrodružstvá,
ktoré s deťmi prežívajú Dobromilka a Svetlúšik.

 


Správca siete
Tomáš Novosedlík
Správca siete, ktorý spravuje aj stránku KN.
E-mail: tnovosedlik@ssv.sk

 

Distribúcia a marketing

Adresa:
Kapitulská 5, Bratislava

 


Manažér distribúcie
Vojtech Leffler

Koordinovanie distribúcie novín.Tel.: 02/4364 2194, 02/4363 0112
E-mail: vleffler@ssv.sk

 


Odborná referentka
Barbora Čavojská

Prijímanie a vybavovanie objednávok. Fakturácia.


Tel.: 02/4364 2194
E-mail: distribucia@katolickenoviny.sk

 


Odborný referent predaja
Juraj Sztuka

Komunikácia s odberateľmi a farnosťami,
marketingové aktivity.


Tel.: 02/4363 0114
E-mail: sztuka@katolickenoviny.sk

 

Inzercia
Odborná referentka
Beáta Hanulová

Marketingové aktivity a inzertné oddelenie, plošná inzercia.Tel.: 02/4363 0113
E-mail: plosna@katolickenoviny.sk

 


Odborná referentka
Dana Cikhartová

Riadková inzercia, fakturácia.


Tel.: 02/4363 0061
E-mail: riadkova@katolickenoviny.sk