Kontakt

Adresa redakcie
na osobný kontakt:
Kapitulská 5, Bratislava
 
Adresa redakcie
na písomný kontakt:
Redakcia Katolíckych novín
P. O. Box 276
810 00 Bratislava 1
 
Sekretariát:
Tel.: 02/5930 6911

Redakcia          Distribúcia a marketing          Inzercia

 

šéfredaktor
Ján Lauko

E-mail: sefredaktor@katolickenoviny.sk

 

 


Nihil obstat
Vendelín Pleva
Bdie nad tým, aby týždenník prinášal obsah, ktorý je v súlade s učením Katolíckej cirkvi.

 

Editorka
Milada Čechová

E-mail: editor@katolickenoviny.sk

 

 


Asistentka šéfredaktora
Monika Takáčová
Zastrešuje administratívu redakcie, vybavuje telefonáty, poštu, e-maily a stará sa o návštevy.

Tel.: 02/5930 6911
E-mail: posta@katolickenoviny.sk

   Vedúca vydania
   Miroslava Gromanová
   Dohliada na výrobu čísla.
   
   Tel.: 02/5930 6914
   E-mail: redaktor3@katolickenoviny.sk

 

Redaktorka
Zuzana Artimová
Rubrika: Z domova
Mapuje aktuálne udalosti zo života Cirkvi na Slovensku. Venuje sa rozhovorom so zaujímavými ľuďmi.

Tel.: 02/5930 6913
E-mail: redaktor1@katolickenoviny.sk

 


Redaktor
Marián Špacai

Rubrika: Duchovná obnova
Venuje sa aj aktuálnej publicistike a rozhovorom so zaujímavými ľuďmi.

E-mail: redaktor6@katolickenoviny.sk

 

Redaktorka
Lívia Dvorská

Venuje sa aj aktuálnej publicistike a rozhovorom so zaujímavými ľuďmi.
 

E-mail: dvorska@katolickenoviny.sk
 

 

Fotoeditorka
Erika Litváková

Upravuje fotografie a dohliada na ich kvalitu.
Podľa potrieb redakcie fotí.

Tel.: 02/5930 6919
E-mail: fotoeditor@katolickenoviny.sk


Jazyková redaktorka
Monika Šimoničová

Koriguje všetky príspevky po jazykovej a štylistickej stránke.

Tel.: 02/5930 6928
E-mail: redaktor4@katolickenoviny.sk


Jazykový redaktor
Marian Veselý

Koriguje všetky príspevky po jazykovej a štylistickej stránke.

E-mail: redaktor5@katolickenoviny.sk
 


Grafická redakorka
Ľudmila Mihalovičová

Z pripravených textov a fotografií
vytvára konečnú podobu novinovej strany.

Tel.: 02/5930 6932
E-mail: grafik1@katolickenoviny.sk


Grafická redaktorka
Gabriela Némethová

Rubriky: Relax, Deň Pána.
Z pripravených textov a fotografií vytvára konečnú podobu novinovej strany.

Tel.: 02/5930 6934
E-mail: grafik2@katolickenoviny.sk

 

Externí redaktori

Martina Jokelová-Ťuchová
Rubrika: Deťom
Spolu s kamarátmi všetkých detí
Dobromilkou a Svetlúšikom pripravuje rubriku Deťom,
v ktorej najmladším čitateľom prístupným jazykom odkrýva tajomstvá viery.
E-mail: detom@katolickenoviny.sk

Monika Kekeliaková
Rubriky: Literárny dúšok, Literárne prílohy
V rubrike Literárny dúšok prináša výber z literárnych diel
slovenských i svetových autorov. Zastrešuje literárne prílohy Katolíckych novín.
E-mail: kekeliakova@katolickenoviny.sk

Externá ilustrátorka
Ľuba Suchalová

Rubrika: Deťom
Farebne a príťažlivo ilustruje dobrodružstvá,
ktoré s deťmi prežívajú Dobromilka a Svetlúšik.

Účtovné oddelenie
Barbora Gvozdjáková
Spravuje všetky ekonomické činnosti v KN. 
E-mail: uctovnik@katolickenoviny.sk

 


Správca siete
Tomáš NovosedlíkSprávca siete, ktorý spravuje aj stránku KN.
E-mail: it2@ssv.sk

 

Distribúcia a marketing

Adresa:
Kapitulská 5, Bratislava


Manažér distribúcie
Vojtech Leffler

Koordinovanie distribúcie novín.


Tel.: 02/5930 6941
E-mail: distribucia@katolickenoviny.sk, predplatne@katolickenoviny.sk

 


Odborná referentka
Barbora Čavojská

Prijímanie a vybavovanie objednávok. Fakturácia.

Tel.: 02/5930 6941
E-mail: distribucia@katolickenoviny.sk, predplatne@katolickenoviny.sk

 


Odborný referent predaja
Juraj Sztuka

Komunikácia s odberateľmi a farnosťami,
marketingové aktivity.

Tel.: 02/5930 6943
E-mail: referent1@katolickenoviny.sk

 

Inzercia
Odborná referentka
Beáta Hanulová

Marketingové aktivity a inzertné oddelenie, plošná inzercia.


Tel.: 02/5930 6940
E-mail: obchod@katolickenoviny.sk

 


Odborná referentka
Dana Cikhartová

Riadková inzercia (blahoželania, spomienky...), fakturácia riadkovej inzercie.


Tel.: 02/5930 6945
E-mail: inzercia@katolickenoviny.sk