Duchovná obnova

Jozef Jančovič 21.01.2022

Za Cirkev kráčajúcu s Kristom a za jej otvorené srdce a oči

V „dvojkovom roku“ slávime druhýkrát Nedeľu Božieho slova. Slávi sa v čase prebiehajúcej synody o kráčajúcej Cirkvi a v čase Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Za Cirkev kráčajúcu s Kristom a za jej otvorené srdce a oči
Jozef Gallovič 14.01.2022

Manželia potrebujú zázrak premenenia lásky

Adam a Eva prežívali radosť jeden z druhého v nevinnosti srdca, v dokonalej harmónii s Bohom, medzi sebou a s prírodou. Boli nesmrteľní v láske bez strachu zo smrti. To boli dary požehnania, ktoré dostali od Boha a ktoré si mali chrániť.
Manželia potrebujú zázrak premenenia lásky
Marián Chovanec 05.01.2022

Toto je môj milovaný Syn

Svätým krstom sme ponorení do Božej lásky a otvára sa nám perspektíva jej večného prežívania. Na Pánovom krste je užitočné všimnúť si dva dôležité duchovné atribúty: Ježišovu solidárnosť s hriešnym ľudstvom a zjavenie pravdy o Najsvätejšej Trojici.
Toto je môj milovaný Syn
Bernard Bober 21.12.2021

Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami

Každoročne vo Vianociach je možné vidieť a rozpoznávať viac duchovných dimenzií. Ústrednou je však skutočnosť, že Boh nás neskutočne miluje. Svoju lásku k ľuďom potvrdil poslaním svojho Syna na tento svet. Čo viac nám mohol darovať ako seba samého a večný život s ním?
Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami
Vladimír Juhás 21.12.2021

Betlehem v nás a my v betleheme

V betlehemskej jaskyni nájdeme viacero inšpirácií pre náš každodenný život. Treba im len porozumieť a uchopiť ich odkaz pre všedný deň. Spoluprežívaním vianočného príbehu zistíme, že aj ten náš sa v mnohých aspektoch jemu podobá.
Betlehem v nás a my v betleheme