Duchovná obnova

Anton Adam 13.06.2021

Srdce Ježišovo privádza k pravému pokoju

Božské Srdce Ježišovo je symbolom a živým obrazom nekonečnej lásky Ježiša Krista, ktorá nás povzbudzuje k rovnakému prejavu lásky, akou nás miluje on sám.
Srdce Ježišovo privádza k pravému pokoju
Viliam Judák 06.06.2021

Svätý Jozef je ochranca svätej Cirkvi

Svätému Jozefovi, ktorého rok slávime, sme priradili rôzne označenia, ktoré vyjadrujú jeho vlastnosti. Patrí medzi ne aj čestné označenie „Ochranca svätej Cirkvi“. Hoci je to posledná z invokácií k tomuto svätcovi, jej význam je veľmi dôležitý.
Svätý Jozef je ochranca svätej Cirkvi
Jozef Jurko 30.05.2021

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je v obraze nás samých, veď sme Božie deti

Viera v jedného Boha, ktorá je trojičná, je niečím, čo zásadne ovplyvňuje náš každodenný život. Najkratšie vysvetlenie Božieho života podáva svätý Ján, keď napísal: „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8). Do života tejto lásky sme vtiahnutí skrze Syna v Duchu Svätom.
Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je v obraze nás samých, veď sme Božie deti
Štefan Vícen 23.05.2021

Duch Svätý, tvorivá sila života

Pri uvažovaní o tvorivej sile Ducha Svätého sa môžeme opierať len o to, čo nám ponúka Sväté písmo a učí Cirkev. Všetko ostatné je len pokusom o interpretáciu. Cieľom úvahy nebude rozvíjanie teologických myšlienok, ale skôr priblíženie niektorých biblických textov a dogmatických vyjadrení na lepšie porozumenie.
Duch Svätý, tvorivá sila života
Jozef Kozák 16.05.2021

Kresťanské médiá napĺňajú Ježišove slová pri nanebovstúpení

Kresťanské médiá majú nezastupiteľnú úlohu: špecifickým spôsobom – mediálnym jazykom prenášať náboženské posolstvá a najmä evanjeliovú zvesť. Dôležité je nezostať pasívnymi a kráčať k vyšším métam.
Kresťanské médiá napĺňajú Ježišove slová pri nanebovstúpení