Duchovná obnova

Ján Kuboš 01.06.2023

Stanú sa správcami Božích tajomstiev

Mladí muži, ktorí sa rozhodli pre kňazstvo, sú povolaní vykonávať svoje poslanie v náročnej dobe. Stanú sa správcami Božích tajomstiev, mužmi obety, ale tiež darom pre mnohých podľa vzoru Najvyššieho a večného kňaza.
Stanú sa správcami Božích tajomstiev
Dagmar Kráľová 25.05.2023

Duch Svätý v optike Svätého písma

Turíce sú udalosť, ktorá sa v našom živote bude opakovať. Spolupráca s darmi Ducha Svätého pomáha jednotlivcovi rásť v spojení s Bohom.
Duch Svätý v optike Svätého písma
Pavel Vilhan 18.05.2023

Nebuďme poslucháčmi, čo klamú sami seba

Úlohou kresťanských médií je šíriť pravdu. Zvlášť na to upozorňuje Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
Nebuďme poslucháčmi, čo klamú sami seba
Ľubomír Majtán 06.05.2023

Každá ľudská práca je duchovná úloha

Súčasný svet trápi hospodárska kríza s dôsledkami v oblasti zamestnanosti. Podľa sociálneho učenia Cirkvi má hodnota ľudskej práce svoj pôvod v Božej stvoriteľskej vôli, keďže človek, stvorený na Boží obraz, využíva dary Stvoriteľa.
Každá ľudská práca je duchovná úloha
Anton Adam 28.04.2023

Nepožiadaš majetok blížneho svojho

Chamtivosť vedie k degradácii dôstojnosti ľudskej osoby a vo vzťahu k blížnemu nadobúda rovnako deštrukčný charakter.
Nepožiadaš majetok blížneho svojho