Duchovná obnova

Lucián Mária Bogucki, OFMConv 18.02.2022

Cirkev žije z Eucharistie

Božia prítomnosť v Eucharistii je pre kresťana to najcennejšie, o čo sa môže oprieť už v pozemskom živote. Prijať a adorovať Krista v Oltárnej sviatosti je predobraz večného šťastia, ktoré nás čaká.
Cirkev žije z Eucharistie
Jozef Jurko 11.02.2022

I v chudobe dávať lásku

Pravá láska sa nemeria majetkom. Býva pravidlom, že v chudobe človek dokáže darovať a tiež prijímať lásku oveľa intenzívnejšie. Svätý biskup Valentín je príkladom Ježišovej projekcie lásky.
I v chudobe dávať lásku
Ľubomír Majtán 02.02.2022

Izolácia neznamená byť zavretý bez zmyslu

Aktuálna situácia nás prinútila spomaliť, vzdať sa hromadných podujatí, preferovať, naopak, individuálne rozhovory a stretnutia, individuálnu pastoráciu.
Izolácia neznamená byť zavretý bez zmyslu
Viliam Judák 27.01.2022

Očakávanie v trpezlivej nádeji

Sviatok Obetovania Pána, či ako ho ľudovo voláme Hromnice, známy v Cirkvi už vo 4. storočí, sa nám prihovára hlbokou symbolikou svetla.
Očakávanie v trpezlivej nádeji
Jozef Jančovič 21.01.2022

Za Cirkev kráčajúcu s Kristom a za jej otvorené srdce a oči

V „dvojkovom roku“ slávime druhýkrát Nedeľu Božieho slova. Slávi sa v čase prebiehajúcej synody o kráčajúcej Cirkvi a v čase Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Za Cirkev kráčajúcu s Kristom a za jej otvorené srdce a oči