Duchovná obnova

Jozef Jančovič 21.04.2019

Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych

V najväčší deň kresťanského roka na Veľkú noc počúvame pri svätej omši Jánovo evanjelium (Jn 20, 1 – 9), kde evanjelista pozoruhodne znásobuje a zlučuje svedkov a svedectvá o zmŕtvychvstaní, čím prekonáva nedostatok priameho svedectva o priebehu Ježišovho zmŕtvychvstania. 

Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych
Michal Vivoda 14.04.2019

Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení

Kristus sa rozhodol trpieť dobrovoľne, naplno, bez úľavy, s vnútorným dokonalým súhlasom a s absolútnym stotožnením sa s vôľou Otca. Do spásonosného utrpenia vložil toľko vášne a vnútorného pohnutia citov, koľko môže v láske vyjadriť a zniesť jedine pravý Boh. 
Pašie sú rozprávaním o vášnivom utrpení
Tomáš Jellúš SJ 07.04.2019

Manželská nevera zraňuje jadro srdca

Manželstvo je najkrajšia ľudská empíria. Prečo však máme aj bolestnú skúsenosť nevery? Nikdy nesmieme dovoliť, aby nám vyprchalo nadšenie z našej polovičky, inak v tom procese stratíme seba samého.

Manželská nevera zraňuje jadro srdca
Štefan Vícen 31.03.2019

Radosť v pôste nie je paradox

Pôstne obdobie a radosť - ide to dohromady? V pôstnej piesni spievame: „Presmutný je svet celý, len hriešnik je veselý.“ Môže sa teda kresťan v Pôstnom období radovať? Zdá sa to protirečením.

Radosť v pôste nie je paradox
Juraj Sedláček 19.03.2019

Svätý Jozef bol muž na pravom mieste

Sviatok svätého Jozefa je pre mňa dňom mužskej viery, akýsi kresťanský deň mužov. Osoba a viera dôležitej postavy v dejinách našej spásy je hodná nasledovania.
Svätý Jozef bol muž na pravom mieste