Duchovná obnova

Jozef Gallovič 19.07.2020

Po hriechu dávaš príležitosť na pokánie

Posolstvo o Božej milosrdnej odpúšťajúcej a zachraňujúcej láske patrí medzi najfascinujúcejšie pravdy radostnej zvesti – evanjelia. Pri pohľade na seba sa právom pýtame: Využijeme ju? Nezovšednela nám? Je to pre nás stále vzrušujúci príbeh obrátenia?
Po hriechu dávaš príležitosť na pokánie
Marek Vaňuš 12.07.2020

Sväté písmo uchováva Božie slovo

Od minulého Adventu do konca septembra, keď si pripomenieme okrúhle 1600. výročie smrti sv. Hieronyma, slávime Rok Božieho slova. Prečo však práve Rok Božieho slova a nie napríklad Rok Svätého písma? Na prvý pohľad dve rovnaké skutočnosti, ktoré však neznamenajú úplne to isté.    
Sväté písmo uchováva Božie slovo
Viliam Judák 03.07.2020

Svätí Cyril a Metod naplnili odkaz apoštolských kniežat

S príchodom letných dní sa v kalendári stretávame s „dvojitou dávkou“ svätcov, ktorí sú nám blízki svojím odkazom, hoci sú nám – aj navzájom – pomerne časovo vzdialení. Všetci tušíte, že ide o sv. Petra a Pavla, apoštolské kniežatá, a apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda. V tomto roku ich dokonca slávime v jednom týždni.

Svätí Cyril a Metod naplnili odkaz apoštolských kniežat
Dagmar Kráľová 28.06.2020

Úskalia pri čítaní Svätého písma zvládneme

Niekto číta Sväté písmo ako hudbu – snaží sa mať z neho estetický zážitok. Iný si ho vychutnáva ako víno a dáva sa ním nadchnúť, ale iba na chvíľu. Ďalší čítajú Písmo podľa tém alebo v ňom sledujú vývoj Božieho zjavenia.  
 
Úskalia pri čítaní Svätého písma zvládneme
Juraj Sedláček 18.06.2020

Zo srdca Ježišovho nech čerpajú otcovia

V jednej moravskej farnosti majú večné svetlo priamo na dvierkach svätostánku. V tvare srdca bliká plameň červenooranžovej farby. Iniciátori pred spustením konzultovali s kardiológom otázku, ako rýchlo bije zamilované srdce.  Išlo im o nastavenie frekvencie a intenzity blikania. Svetlo tak v tomto kostole „bije“ podľa skutočného tlkotu milujúceho srdca. Vytrvalo bijú aj starostlivé otcovské srdcia dnešných oslávencov. Všetko najlepšie, otcovia!  


 

Zo srdca Ježišovho nech čerpajú otcovia