Duchovná obnova

Cyril Vasiľ SJ 05.08.2020

Pri jasličkách je kolíska nášho kresťanstva

Rímska bazilika Santa Maria Maggiore je nerozlučne spojená s históriou mesta Rím, ale zvlášť pre Slovákov aj s dejinami viery našich slovanských predkov, a teda aj nás. V tejto bazilike pápež Hadrián II. schválil liturgické knihy a preklad Svätého písma do slovanskej reči, čím bol zavŕšený jeden z centrálnych projektov cyrilo-metodskej misie.
Pri jasličkách je kolíska nášho kresťanstva
Anton Adam 31.07.2020

Všetci jedli a nasýtili sa

Ľudia v každej dobe hľadajú odpovede na mnohé otázky, ktoré vyplývajú z istých životných potrieb a sú súčasťou ľudského bytia. Jednou zásadnou otázkou je, akým spôsobom zabezpečiť obživu pre celú ľudskú populáciu. 
Všetci jedli a nasýtili sa
František Trstenský 26.07.2020

Poznávame kult svätého Jakuba v biblických súvislostiach

Pri pozornom čítaní Svätého písma prídeme k zisteniu, že novozákonné texty uvádzajú viaceré postavy, ktoré nesú meno Jakub. 
Poznávame kult svätého Jakuba v biblických súvislostiach
Jozef Gallovič 19.07.2020

Po hriechu dávaš príležitosť na pokánie

Posolstvo o Božej milosrdnej odpúšťajúcej a zachraňujúcej láske patrí medzi najfascinujúcejšie pravdy radostnej zvesti – evanjelia. Pri pohľade na seba sa právom pýtame: Využijeme ju? Nezovšednela nám? Je to pre nás stále vzrušujúci príbeh obrátenia?
Po hriechu dávaš príležitosť na pokánie
Marek Vaňuš 12.07.2020

Sväté písmo uchováva Božie slovo

Od minulého Adventu do konca septembra, keď si pripomenieme okrúhle 1600. výročie smrti sv. Hieronyma, slávime Rok Božieho slova. Prečo však práve Rok Božieho slova a nie napríklad Rok Svätého písma? Na prvý pohľad dve rovnaké skutočnosti, ktoré však neznamenajú úplne to isté.    
Sväté písmo uchováva Božie slovo