Duchovná obnova

Jozef Šuppa, SJ 18.08.2023

Rozsievať okolo seba pokoj je svätosť

Pane, u proroka Jeremiáša (29, 11) hovoríš: „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“
Rozsievať okolo seba pokoj je svätosť
Dária Miezgová 11.08.2023

Zotrvám vo vernosti Kristovi

Vernosť až za hrob. Možno nám to znie ako klišé, pretože vernosť je tak často pošliapavaná, že v ňu už ani neveríme. Ale v živote svätej Zuzany to platí.
Zotrvám vo vernosti Kristovi
Daniel Dian 04.08.2023

Svätá omša nemusí byť nudná

Na svätej omši sa stretávame so všemohúcim Otcom. Ten, kto si toto neuvedomuje, nikdy nebude schopný naživo prežívať svätú omšu.
Svätá omša nemusí byť nudná
Ondrej Chrvala 28.07.2023

Pravda zrozumiteľná na prijatie

Aby sme dnes boli ako kresťania inšpiratívni, poďme do hĺbky a zamerajme sa na Pána, ktorý je ten istý včera, dnes a naveky.
Pravda zrozumiteľná na prijatie
Monika Jucková 21.07.2023

Keď sa mladým minie víno života

Pápež František vyzýva starších, aby boli učiteľmi pokojného spôsobu života. Na prvom mieste nimi môžu byť v rodine. Tak, že ctia sviatostné manželstvo svojich detí a pozorne nechávajú dozrievať svoje vlastné.
Keď sa mladým minie víno života