Cenník inzercie PRINT

Ako podať riadkový inzerát?
(rubriky Blahoželáme, Spomíname, Ďakujeme, Kúpa, Predaj, Rozličné, Zoznámenia, Oznamy)

Text inzerátu, meno a adresu podávateľa (resp. fakturačnú adresu, IČO, IČ DPH) doručte:

• e-mailom na: inzercia@katolickenoviny.sk
• poštou na adresu: Katolícke noviny – inzercia, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1

Viac informácií nájdete v dokumente: Cenník RIADKOVEJ inzercie PRINT

Ako podať plošný inzerát?

Objednávku plošnej inzercie pošlite e-mailom na obchod@katolickenoviny.sk alebo poštou na adresu: Katolícke noviny – inzercia, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1.

Objednávka musí obsahovať: názov objednávateľa, adresu objednávateľa, IČO, IČ DPH, číslo účtu objednávateľa, telefonický kontakt na objednávateľa, rozmer inzercie, číslo KN, do ktorého si inzerciu objednáva.

Podklady na inzerát treba poslať najneskôr 14 dní pred termínom uverejnenia vo formáte jpg, pdf alebo tif na adresu obchod@katolickenoviny.sk. Faktúry za plošnú inzerciu vystavujeme vopred formou zálohovej faktúry.

Viac informácií nájdete v dokumente: Cenník PLOŠNEJ inzercie PRINT

Ďalšie informácie: 

Všeobecné obchodné podmienky

HARMONOGRAM čísiel týždenníka Katolícke noviny v roku 2024

 

 

Cenník inzercie WEB