Zuzana Artimová 13.11.2019

Nikdy som nebol na tribúne

Udalosti 17. novembra 1989 sa hlboko dotkli aj slovenských výtvarníkov. V nedeľu 19. novembra 1989 Rudo Sikora telefonoval Miroslavovi Cipárovi, že by sa mali stretnúť a poradiť sa, čo by mohli urobiť. V obývačke u Cipárovcov sa zišlo jedenásť mužov činu. Pripravili vyhlásenie a zorganizovali stretnutie v Umeleckej besede. Katolícke noviny sa s MIROSLAVOM CIPÁROM (84) porozprávali o nežnej revolúcii, ale aj o tom, prečo sa komunisti báli ilustrácií pre deti.
Nikdy som nebol na tribúne
Peter Slovák 12.11.2019

O slobodu sa musíme neustále snažiť

Pád komunistického režimu bola príležitosť začať odznova, vrátiť sa k duchovným a hodnotovým prameňom zdravej spoločnosti. Z počiatočného nadšenia zostalo príliš málo. Ideály, o ktoré sa snažili generácia našich rodičov, sme dali do zásuvky pekných spomienok. Posolstvo 17. novembra 1989 treba odovzdávať aj tým, ktorí ho nezažili. Má väčšiu kapacitu podieľať sa na zachovaní ľudskosti, slobody i vyznania našej viery pre budúcnosť, ako si myslíme.      
O slobodu sa musíme neustále snažiť
Ján Lauko 08.11.2019

Prísna cenzúra nedovoľovala ani správy z Ríma

Ako vyzeral cenzurovaný obsah Katolíckych novín? „Namiesto náboženských článkov prinášali politické komentáre zatracujúce západný imperializmus, medzi ktorý patril aj Vatikán,“ približuje v rozhovore predseda Rady KBS pre históriu biskup VILIAM JUDÁK.
Prísna cenzúra nedovoľovala ani správy z Ríma
Ján Lauko 07.11.2019

Po páde režimu dal výpoveď v práci a zamestnal sa v KN

„V novinách vládla veľmi prajná a pracovná atmosféra,“ hovorí biskup LADISLAV HUČKO (71) o situácii v Katolíckych novinách po páde totalitného režimu. Bol jedným z prvých redaktorov v ponovembrových KN a dnes je apoštolským exarchom v Prahe.
Po páde režimu dal výpoveď v práci a zamestnal sa v KN
Monika Zumríková Kekeliaková 25.10.2019

Faust je jablkom prekladateľských svárov

„Dnes jestvuje viac než dvesto úplných a štyristo parciálnych prekladov Fausta do približne päťdesiatich jazykov,“ tvrdí germanista JÁN ČAKANEK (37). Dozvedáme sa, že slovenský čitateľ mohol čítať úlomky z Goetheho Fausta v slovenčine už v časoch romantizmu (Andrej Sládkovič, Ján Kalinčiak, Vladimír Hurban), ale najmä v roku 1900, keď úryvky a neskôr aj celú prvú časť Fausta preložil Pavol Országh Hviezdoslav. V rokoch 1914 – 1916 to boli zasa faustovské preklady Martina Braxatorisa-Sládkovičova, ktorý preložil takmer celého Fausta, druhú časť však nedokončil.
Faust je jablkom prekladateľských svárov