Lenka Horáková 29.10.2020

Ľudský život je veľká Božia milosť

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule oslavuje 30 rokov od svojho znovuotvorenia. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s Jozefom Jarabom (73), ktorý v seminári pôsobil 25 rokov ako rektor.
Ľudský život je veľká Božia milosť
Lenka Vatrtová 27.10.2020

Pandémia bola akcelerátorom zmien

Pandémia nového koronavírusu obmedzila nielen spoločenský a kultúrny život na Slovensku. S jej dôsledkami sa museli vyrovnať aj vysoké školy – prechodom na dištančné vzdelávanie. O tom, ako takáto forma výučby prebieha a aká budúcnosť čaká akademickú obec v najbližšej dobe, sme sa porozprávali s prorektorom pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave Radom Masarykom (43).
Pandémia bola akcelerátorom zmien
Peter Slovák 15.10.2020

Väzenskí kapláni zanechali predpojatosť

Cirkev vždy mala a stále preukazuje o ľudí vo väzení vážnu starostlivosť. Duchovná služba vo väzniciach sa však výrazne odlišuje od bežnej pastorácie. Pastoračná starostlivosť počas norimberského procesu v konfrontácii ľudskej viny a odpustenia však rezonovala ešte viac.
Väzenskí kapláni zanechali predpojatosť
Anna Stankayová 07.10.2020

Urobme z čítania Biblie súčasť každodennej modlitby

Minulú stredu sa liturgickou spomienkou sv. Hieronyma skončil Rok Božieho slova. S biblistom Róbertom Lapkom (47) sme sa preto porozprávali o jeho priebehu i o tom, ako ďalej objavovať lásku k Svätému písmu.
Urobme z čítania Biblie súčasť každodennej modlitby
Ľudovít Malík 22.09.2020

Snažia sa uskutočňovať civilizáciu lásky

Katolícke školstvo patrí na celom svete k najkvalitnejším vzdelávacím inštitúciám. A Katolícka cirkev od zrodenia univerzít bola ich patrónom. Som rád, že podobne je to aj na Slovensku, kde Katolícka cirkev zriadila a dokáže viesť univerzitu, ktorá sa v týchto týždňoch dožila 20 rokov života. Oslovili sme jej súčasného rektora Jaroslava Demka (60) a pozreli sa bližšie na jej život.

Snažia sa uskutočňovať civilizáciu lásky