Marián Špacai 18.01.2024

Milovať aj cirkev blížneho ako svoju

„Dedičstvo rozdelenia je spoločné a povinnosť jednoty je tiež spoločná,“ hovorí ANTON KONEČNÝ (79), rímskokatolícky kňaz a prvý moderátor Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností v Košiciach.

Milovať aj cirkev blížneho ako svoju
Zuzana Artimová 12.01.2024

Aby sme boli verní ďalších sto rokov

Don PETER TIMKO (50), provinciál Saleziánov dona Bosca na Slovensku, nám porozprával o saleziánskom jubileu, ale aj o charizme saleziánskej rodiny, ktorú charakterizuje láskavosť, rodinnosť a radosť.
Aby sme boli verní ďalších sto rokov
Zuzana Artimová 05.01.2024

Čím väčšia dôvera, tým viac milostí

V Katedrále sv. Alžbety v Košiciach si veriaci pravidelne uctievajú svätého Šarbela, známeho veľkou dôverou k Bohu. Viac o úcte k svätcovi, ktorý zomrel na Štedrý deň pred 125 rokmi, nám porozprával dómsky farár dekan ALLAN TOMÁŠ (49).
Čím väčšia dôvera, tým viac milostí
Marián Špacai 05.01.2024

Benedikt XVI. videl aj skryté prúdy

Pred rokom sa svet lúčil s emeritným pápežom Benediktom XVI., ktorý 31. decembra 2022 zomrel vo veku 95 rokov. Poslednú časť života strávil v ústraní, keďže sa v roku 2013 vzdal pápežského úradu. „Vedel to pripraviť tak, aby to Cirkvi neškodilo,“ hovorí kňaz LADISLAV KUČKOVSKÝ (44).
Benedikt XVI. videl aj skryté prúdy
Kateřina Koubová 05.01.2024

Znovuzrodenie Notre-Dame a sila viery

„Všetko bolo v tme, voda, trosky, klenba zrútená, spustošený chrám, ale – poznáte to z tej slávnej fotky – vzadu svietil kríž ožiarený lúčom slnka. Ako znamenie, že kríž je víťazstvo,“ hovorí hlavný kňaz parížskej katedrály OLIVIER RIBADEAU DUMAS (62). V rozhovore približuje, ako bude vyzerať Notre-Dame, keď sa päť a pol roka po požiari 8. decembra 2024 znovu otvorí. 
Znovuzrodenie Notre-Dame a sila viery