Peter Slovák 25.12.2019

Každé Vianoce sú neopakovateľné

Divadelný, filmový a rozhlasový herec, skvelý recitátor s nenapodobniteľným hlasom, ale najmä človek, ktorý svoju vieru nikdy neskrýval. Jozef Šimonovič sa tento kalendárny rok dožil okrúhlych 70 rokov. Pri stretnutí sme preto okrem vianočných tém nemohli vynechať ani dôležité intermezzá, ktorými ho Pán Boh viedol na ceste životom.  

Každé Vianoce sú neopakovateľné
Ľudovít Malík 25.12.2019

Ukazujme deťom dobrý príklad manželského vzťahu

Atletický komentátor, športový manažér, organizátor mítingov, televízny moderátor, no hlavne otec skutočne veľkej rodiny – Alfonz Juck. Mnohí z vás ho poznajú vďaka jeho hlasu a Katolícke noviny k nemu teraz pridali aj obraz.
Ukazujme deťom dobrý príklad manželského vzťahu
Pavol Kall 23.12.2019

Jej skladby a piesne patria deťom

Martina Bačová (29) je učiteľkou spevu a hry na zobcovej flaute v rodnom Humennom. Pred časom sa autorsky podpísala aj pod Vianočnú pieseň a jej diela si nachádzajú medzi deťmi a mládežou čoraz viac sympatií. 
Jej skladby a piesne patria deťom
Igor Hanko 17.12.2019

Katolícke noviny šokovali profesionalitou

O boji proti nacizmu zo strany slovenského a vatikánskeho episkopátu hovorí najnovšia kniha vatikánskeho vydavateľstva Una voce in difesa. Nemalú rolu pri tom zohrali aj Katolícke noviny, ktoré v roku 1940 obnovil biskup Michal Buzalka. V tejto súvislosti sme sa porozprávali s jej spoluautorom, rímskokatolíckym kňazom PETROM SLEPČANOM.
Katolícke noviny šokovali profesionalitou
Igor Hanko 11.12.2019

Tilma z Guadalupe ešte všetko neodhalila

V týchto dňoch prichádzajú do najväčšieho pútnického miesta na svete, do Guadalupe v Mexiku, milióny pútnikov. Pripomínajú si nielen zjavenia Panny Márie z decembra 1531 na vrchu Tepeyac, neďaleko vtedajšieho hlavného mesta Aztékov Tenochitlánu, ale ďakujú tiež za milosť krstu a mnohé uzdravenia na jej príhovor. Katolícke noviny pripravili pre svojich čitateľov mimoriadnu výhru, pútnický zájazd na toto miesto. Preto sme sa o Guadalupe a Mexiku pozhovárali s kňazom a sprievodcom JÁNOM MAJERNÍKOM (63).
Tilma z Guadalupe ešte všetko neodhalila