Peter Slovák 30.04.2021

Boh mi dal privilégium ešte pomáhať

Na Slovensku môžeme stále stretnúť nenápadných hrdinov, ktorí sa neprezentujú exponovaným správaním či šokujúcimi vyhláseniami, ale predovšetkým pravdivým životom viery v dôvere Božím rozhodnutiam. Patrí k nim najstarší ordinujúci lekár na Slovensku a zanietený fytoterapeut Karol Mika (94).
Boh mi dal privilégium ešte pomáhať
Peter Slovák 23.04.2021

Je to o vnímaní Božej blízkosti

O osobitosti času, súvislostiach viery i rodinného života sme sa rozprávali s prednostom II. Psychiatrickej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Michalom Patarákom (39). Aj z pohľadu odborníka – lekára je dôležité a nanajvýš liečivé udržať si vedomie Božej blízkosti.
Je to o vnímaní Božej blízkosti
Peter Slovák 13.04.2021

Pokračujeme v práci, ktorú začali naši predchodcovia

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku pastoračnej činnosti na Slovensku. Jej členovia nielen počas ľudových misií odovzdávajú veriacim, ktorí stoja na pokraji duchovnej rezignácie, novú spirituálnu vitalitu.
Pokračujeme v práci, ktorú začali naši predchodcovia
Zuzana Artimová 09.04.2021

Každé ráno mám svoj čas s Bohom

Vzkriesený – tak sa volá dielo na titulnej strane tohtoročného veľkonočného dvojčísla, ktoré práve držíte v rukách. Jeho autorom je výtvarník Lubo Michalko (38), ktorý sa už niekoľko rokov venuje originálnym keramickým obrazom, dokonca si vytvoril vlastnú technológiu a postupy. Katolícke noviny sa s Lubom Michalkom porozprávali o jeho tvorbe, ale aj každodennom osobnom a rodinnom prežívaní viery.
Každé ráno mám svoj čas s Bohom
Peter Slovák 08.04.2021

Žiadne sily temna nedokážu uväzniť Svetlo

Literátka a poetka Eva Fordinálová je mimoriadnou osobnosťou slova i spirituálneho rozhľadu. S pokorou jej vlastnou sa ku koncu kalendárneho roka poďakuje Pánovi za dar života 80 rokov. My sme ju v predstihu životného jubilea oslovili, aby nám sprostredkovala duchovno-poetické prežívanie veľkonočného posolstva znovuzrodenia, ktoré metaforicky sprevádza naše národné dejiny.
Žiadne sily temna nedokážu uväzniť Svetlo