Číslo 22/2021

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú osemstranovú prílohu Novokňazi a absolventi Slovenska 2021 s informáciami o novokňazoch zo slovenských diecéz a z jednotlivých reholí s termínmi vysviacok a primičných svätých omší.

Vysvetľujú význam invokácie k svätému Jozefovi, v ktorej ho vzývame ako ochrancu svätej Cirkvi. Svätému Jozefovi, ktorého rok slávime, sme priradili rôzne označenia, ktoré vyjadrujú jeho vlastnosti. Patrí medzi ne aj čestné označenie „Ochranca svätej Cirkvi“. Hoci je to posledná z invokácií k tomuto svätcovi, jej význam je veľmi dôležitý.   

Približujú kľukatú cestu za kňazstvom, ktorou si prešiel jezuitský páter Ladislav Šofranko. Túžba po kňazstve sa začala u neho prebúdzať asi vo veku desať rokov. Páter Ladislav Šofranko, ktorý prišiel v detstve o otca, dodnes spomína na to, ako sa v rodine spoločne modlili a ako veľmi jeho mame záležalo na tom, aby deti vychovávala vo viere. V zachovávaní Božieho poriadku im sama bola veľkým príkladom.

O svojich príbehoch nasledovania Božieho volania rozpráva aj hlohovecký dekan Jozef Schwarz, košický školský kaplán František Barna a nemocničný kaplán v Čadci Miloš Hlucháň.

Predstavujú príbeh albánskeho kardinála, ktorý dojal k slzám aj pápeža Františka. Kardinál Ernest Simoni pochádza z Albánska. Aktuálne žije vo Florencii a nedávno oslávil 92. narodeniny a šesťdesiatpäť rokov kňazstva.

Približujú, ako matka s dcérou cez Mary’s Meals (v preklade Máriine jedlá) menia život detí. Za dva roky pomohli Slováci prostredníctvom charitatívneho diela Mary’s Meals zabezpečiť neuveriteľných 5,5 milióna porcií jedla v škole deťom žijúcim v extrémnej chudobe vo svete. S tým je spojený príbeh Márie Algayerovej a jej dcéry Barborky, ktorý ukazuje, ako sa malými skutkami lásky dá pomôcť meniť osudy detí.

V poslednej časti prípravy na prvé sväté prijímanie sa zameriavajú na Eucharistiu, ktorá je pokrmom pre našu dušu.