Číslo 10/2021

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, kde môže kresťan uprostred Pôstneho obdobia nájsť duchovnú radosť. Štvrtá pôstna nedeľa, tradične označovaná latinským názvom Laetare podľa prvého slova vstupného spevu – takzvanej antifóny – vo formulári svätej omše v Rímskom misáli, nás uprostred Pôstneho obdobia pozýva k objavu duchovnej radosti.

Približujú pontifikáty Benedikta XVI. a Františka. Od 11. januára 2021 je emeritný pápež Benedikt XVI. dlhšie na dôchodku, ako bol na Petrovom stolci. To tiež znamená, že pontifikát súčasného pápeža Františka je dnes dlhší ako pontifikát jeho predchodcu.

Približujú nespravodlivý proces s Bernardom Jaškom a Pavlom Kalinajom, ktorých totalitný režim popravil pred sedemdesiatimi rokmi. Do našej minulosti patria totiž aj osobnosti, ktoré nie sú bibliograficky zvýraznené, no napriek tomu odvážnym životným postojom napísali jednoznačný závet vzťahu viery a ľudskosti.

Rozprávajú sa s herečkou Libušou Trutzovou. Pri ľuďoch, ktorým Pán Boh doprial osláviť požehnané životné jubileum, máme tendenciu odvíjať klbko životných udalostí, situácií, čiže ich bližšieho poznania. I preto, že môžeme načerpať akcentujúce povzbudenia. Herečka, pedagogička herectva a umeleckého prednesu Libuša Trutzová sa minulý rok dožila 75 rokov.

Prinášajú aj rozhovor s jezuitom Jánom Benkovským o spáse ako dare Božej blízkosti. Pôstne obdobie nie je iba príležitosťou na pokánie, na odopieranie si nejakých pôžitkov. Nemá iba tento tak trochu negatívny prístup. Pôst je zároveň časom, keď sa môžeme hlbšie zamyslieť nad našou spásou, nad tým, čo to znamená a čo je to spása.

Pozývajú zapojiť sa do misijnej pomoci v Ugande. Pápežské misijné diela pôsobia vo vyše 140 krajinách sveta. Podporujú asi 44 000 škôl, 5 500 nemocníc a iných sociálnych zariadení. Jednou z podporených krajín zo Slovenska je Uganda. Školská uniforma je často jediným oblečením, aké deti majú, a varená fazuľa jediným jedlom, ktoré počas dňa jedia. Deti prichádzajú do školy aj zo vzdialenosti päť kilometrov pešo.

Predstavujú príbeh mladej Američanky Hayley Arceneauxovej. V detstve prekonala rakovinu a dnes sa stará o onkologických pacientov. Nedávno ju vybrali za členku prvej čisto civilnej vesmírnej posádky.

V seriáli Pôstne putovanie so sv. Jozefom nájdete úryvok z diela Štefana Fábryho Úcta k svätému Jozefovi. Modlitby a pobožnosti.