Číslo 23/2024

Najnovšie Katolícke noviny píšu o kresťanskej nádeji v chorobe. „Kresťanská nádej, to je v prvom rade Ježiš Kristus. Ťažká choroba je situácia, v ktorej sa s ním človek stretne,“ hovorí sestra Barbora zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.

Rozprávajú sa so zdravotnou sestrou pôsobiacou vo Svidníku a bývalou onkologickou pacientkou Alenou Venglárovou. „Pred ochorením som brala život ako samozrejmosť. Počas choroby život vnímate inak. Zistíte, že je ako puzzle, že všetko do všetkého zapadá. Nič nie je len náhoda, všetko sa naozaj deje podľa Božieho plánu a má svoj význam. Aj modlitba znie v chorobe inak.“

Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi patrí pod Spišskú katolícku charitu a spája tri služby – centrum pre deti a rodiny, núdzové ubytovanie pre týrané matky a rozvoz stravy. Katolícke noviny sa vybrali navštíviť centrum pre deti a rodiny. Väčšina detí je v centre od jeho začiatku. Prišli krátko po narodení priamo z nemocnice, teraz majú 8-9 rokov.

Keď sa pacienta zmocňuje beznádej, teba byť verný a vytrvalo ho sprevádzať. Biskup Milan Lach, SJ, predseda Rady KBS pre zdravotníctvo, zdôrazňuje, že duchovnou výbavou trpiacich je aj ich rodina a nemocničný personál. „Schopnosť vedieť byť nablízku, rozpoznať, akým spôsobom byť prítomný, a ustupovať od svojich predstáv o trpiacom - to všetko vytvára predpoklad, aby sa začala odohrávať premena v podobe úľavy a prijatia.“

Približujú tiež príbeh Ivety Makovníkovej, ktorej diagnostikovali pľúcnu hypertenziu a podstúpila transplantáciu pľúc. „Darovanie orgánu je ušľachtilá vec. Som za záchranu svojho života nesmierne vďačná.“

Páter Lukáš Hanúsek, SVD (34), pochádza z Pezinka a pred rokom sa stal novokňazom. Zakrátko sa pripojil k misionárom v Čade. Napĺňa tam odkaz a posolstvo rehole verbistov, ktorá stavia svoje pôsobenie na Svätom písme a službe v krajinách s nedostatkom kňazov.