Peter Slovák 23.07.2021

Saleziáni majú opäť novokňaza

Po roku majú saleziáni opäť jedného novokňaza. Je ním don Peter Boško, SDB, ktorý prijal kňazskú vysviacku a slávil svoju primičnú svätú omšu v rodnom Humennom v Kostole svätých košických mučeníkov.
Saleziáni majú opäť novokňaza
Peter Nagy 23.07.2021

Farský kostol v Jelke má nový oltár

Trnavský arcibiskup Ján Orosch konsekroval 27. júna nový oltár vo farskom kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jelke.
Farský kostol v Jelke má nový oltár
Mária Havlová 23.07.2021

Odovzdávajú dedičstvo otcov

Veriaci z farnosti Kúty sa tak ako po iné roky stretli 5. júla pri súsoší našich vierozvestcov svätého Cyrila a svätého Metoda pri Základnej škole Andreja Radlinského, aby si pripomenuli ich pamiatku a odkaz.
Odovzdávajú dedičstvo otcov
Vladimír Thurzo 22.07.2021

Prijímať Eucharistiu je znak jednoty

Pristupovať k Oltárnej sviatosti je nanajvýš dôverná realita zjednotenia sa s Kristom. Je len ťažko predstaviteľné, žeby veriaci na jednej strane vyjadroval jasný postoj viery a na druhej strane by vystupoval proti učeniu Cirkvi.
Prijímať Eucharistiu je znak jednoty
Marek Šmid 20.07.2021

K podstate chodenia do kostola

Keď som bol o dosť mladší, pozval som spolužiačku na rande. Bývala v paneláku, okolo ktorého boli zase len paneláky a mŕtve rameno. Začalo sa to tak, že sa ma v triede spolužiačka spýtala, či by sme spolu mohli chodiť, keď som voľný.
K podstate chodenia do kostola