Ľubomír Harinek 08.12.2022

Štedrosť a vďačnosť prinášajú šťastie

Ako je to s darčekmi na Vianoce? Aký majú vplyv na našu psychiku, na psychiku detí?

EVA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Štedrosť a vďačnosť prinášajú šťastie
Martina Ambrová 08.12.2022

Požehnaný čas s blahoslavenou Ankou

Vo farnosti Trstín sme tento rok privítali relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty. Natrvalo sú umiestnené vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla.
Požehnaný čas s blahoslavenou Ankou
Sebastián Lukáš Šedo 08.12.2022

Dobrovoľníci z Katarínky hodovali

Pri príležitosti sviatku svätej Kataríny Alexandrijskej sa v stredu 23. novembra uskutočnili svätokatarínske hody. Stretnutie sa v priestoroch Kostola Zvestovania Pána a františkánskeho kláštora v Bratislave začalo svätou omšou, ktorá sa slúžila aj ako poďakovanie za ďalší rok fungovania Katarínky.
Dobrovoľníci z Katarínky hodovali
Marek Šmid 06.12.2022

K významu synodality

Stretnúť a otvoriť sa, počúvať, rozlišovať, priblížiť Cirkev ľuďom, hovorí pápež František. Spoločenstvo, účasť, poslanie ako kľúčové slová synody a synodalizmu.
K významu synodality
Jana Vozníková 01.12.2022

Vezmime do ruky radšej knihu

Prečo je potrebné čítať knihy a čo spôsobuje, že ľudia čítať prestávajú?

ANDREJ, STREDNÉ SLOVENSKO

Vezmime do ruky radšej knihu