Ján Juran 27.02.2024

Nekonečný príbeh

Niekdajší minister kultúry Milan Kňažko vyslovil okrem iných aj tento bonmot: „Na Slovensku je každý odborník na futbal a cirkev, lebo bol aspoň raz v živote na futbale alebo v kostole.“ Na tento výrok si spomeniem najmä vtedy, keď počujem o odluke cirkvi od štátu.
Nekonečný príbeh
Vladimír Thurzo 23.02.2024

Cirkev sa otvára, ale náuku nemení

Pred 60 rokmi na náboženstve sme sa učili, že pápež je vo veciach viery a mravov neomylný a že súhlasiť s hriechom iných je hriech. Ako teda vnímať rozhodnutie Svätého Otca požehnávať hriech? Mám s tým problém.
MÁRIA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Cirkev sa otvára, ale náuku nemení
František Kavecký 23.02.2024

Svedomie ako dar

Dve slová sa v ostatných dňoch vo verejnom priestore vyskytujú častejšie ako zvyčajne – právo a spravodlivosť. Doby, keď je spoločnosť hľadajúca spravodlivosť vystavená zmätku príliš komplikovaných zákonov, sa v dejinách cyklicky opakujú. Už v starom Ríme bol známy povzdych: „Priveľa práva, málo spravodlivosti!“

Svedomie ako dar
Milada Čechová 20.02.2024

Editoriál 8/2024

Neviem, ako by som reagovala na násilie v mojej blízkosti dnes. Možno menej emotívne, ale účinnejšie ako kedysi.
Editoriál 8/2024
Jozef Luscoň 17.02.2024

Spiritualita kresťana spočíva v radosti

Moja túžba je žiť radostný, pokojný život v spokojnej rodine. Niekedy som slabá a upadnem, konám hriešne, no pravidelne sa spovedám a prosím Boha, nech mi nedovolí, aby som ho niekedy opustila. Stále ma prenasleduje myšlienka, či je možné žiť radostný život a súčasne byť dobrý kresťan. Či Boh od nás nežiada skôr utrpenie, trápenie a bolesť, aby sme sa mu mohli priblížiť. Ako to je?
EVA, STREDNÉ SLOVENSKO

Spiritualita kresťana spočíva v radosti