Róbert Lapko 20.08.2020

Porozumieť Ježišovmu vyjadreniu

Sväté písmo nám niekedy ponúka naoko paradoxné, protirečivé vyjadrenia, ktoré však pri intenzívnejšom nahliadnutí a skúmaní vo svojej podstate vyjadrujú hĺbku Božej starostlivosti o nás.

Porozumieť Ježišovmu vyjadreniu
Lenka Vatrtová 18.08.2020

Editoriál 34/2020

Kríž hrá v živote človeka významnú rolu. Či už hovoríme o kríži ako o symbole ťažkostí, s ktorými chtiac-nechtiac zápasíme; o víťaznom znaku Krista, ktorý nám ukazuje cestu do neba; alebo ako o mieste, pri ktorom sa Bohu zverujeme s našimi radosťami i starosťami - jeho dôležitosť nemožno poprieť. O tom, akú úlohu zohrával v živote jednotlivcov či spoločenstiev, sa dočítate v aktuálnom čísle Katolíckych novín.

Editoriál 34/2020
Martin Kramara 18.08.2020

Čas vo väzení

Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu ponúkla na svojej stránke podcast o knihe, na ktorej vydanie sa už teším. Jej autorom je austrálsky kardinál George Pell, ktorý strávil 13 mesiacov vo väzení pre obvinenie zo zneužívania.
Čas vo väzení
Mária Havlová 14.08.2020

Oslavám sv. Gorazda predchádzal farský deň

Na farskom dvore v Kútoch bola sobota 25. júla veľmi rušná. V rámci 30. výročia oficiálnych osláv sv. Gorazda usporiadali druhý ročník farského dňa.
Oslavám sv. Gorazda predchádzal farský deň
Mária Kaššová 14.08.2020

V Štiavniku požehnali kaplnku a sochu

Počas sviatku sv. Cyrila a Metoda bola v Štiavniku požehnaná kaplnka patróna obce sv. Františka z Assisi a socha sv. Huberta. Slávnosť sa pripravovala dlhšie aj preto, že miesto sa muselo zrekultivovať.
V Štiavniku požehnali kaplnku a sochu