Jozef Vojtek 03.12.2021

Svätý Mikuláš ponúkol výzvu – chcieť sa podeliť

Spomienka svätého Mikuláša liturgicky patrí do Adventného obdobia. Bezpochyby upriamuje našu pozornosť na kresťanské čnosti solidárnosti a obetavosti pre druhých. Je to výzva aj do dnešných dní.
Svätý Mikuláš ponúkol výzvu – chcieť sa podeliť
Anton Adam 26.11.2021

Blíži sa naše vykúpenie

Nicejsko-carihradské vyznanie viery v kontexte prisľúbeného Mesiáša vyznáva: „Mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.“ Sväté písmo dosvedčuje, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby zachránil ľudí a oslobodil ich od hriechov. Už v Starom zákone zaznelo slovo proroka Izaiáša: „Sám (Boh) príde a spasí vás“ (Iz 35, 4).
Blíži sa naše vykúpenie
František Rábek 18.11.2021

Zverme našu spoločnosť do rúk láskavého Kráľa

Ježiš Kristus je prorok, kňaz a kráľ. Kráľovský úrad nám dáva nádej, že naše rodiny i celú spoločnosť a všetky jej problémy má v starostlivých rukách Kristus Kráľ, ktorý ako jediný svojou mocou môže zmeniť naše srdcia.
Zverme našu spoločnosť do rúk láskavého Kráľa
Tadeáš Róbert Spišák, OPraem 12.11.2021

O tom dni a hodine nevie nik, báť sa však nemusíme

Ľudia sa nezriedka zaoberajú témou, čo nastane, ak sa skončí existencia našej zeme, aké vyhliadky má ľudstvo a kedy to vlastne môže prísť. Pán Ježiš nás však upozorňuje, že podstatnejšia je osobná pripravenosť na druhý príchod Božieho Syna.
O tom dni a hodine nevie nik, báť sa však nemusíme
Stanislav Stolárik 04.11.2021

Máme príklady, ako sa priblížiť k svätosti

Svätosť by nemala byť vzdialená ani človeku 21. storočia. Nie je rezervovaná len pre vybraných, ale usilovať o ňu by sme sa mali všetci. Každého z nás si Pán totiž vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske (porov. Ef 1, 4).
Máme príklady, ako sa priblížiť k svätosti