Jozef Jurko 20.09.2020

Matka Božia nám pomáha porozumieť bolesti

Pochopiť význam duchovného rozmeru bolesti v živote kresťana nie je analógiou anestézie - fyziologického stavu necitlivosti na podnety, ani to neznamená útek pred ňou, ale predovšetkým to znamená poznať možnosť načerpania sily z lásky Ježišovej Matky.
Matka Božia nám pomáha porozumieť bolesti
Marián Chovanec 13.09.2020

Eucharistia je hlboké spojenie s Bohom

Všetci ľudia sa úprimne tešia, keď dostanú dar. Čím je dar väčší a vzácnejší, tým viac sa radujú. Eucharistia je najväčší sviatostný dar Pána Ježiša. Je to nielen jeho milosť, ale predovšetkým on sám, preto sa kresťania z tohto eucharistického daru tešia a sú zaň Bohu vďační.
Eucharistia je hlboké spojenie s Bohom
Ľudovít Malý 06.09.2020

Treba sa nám vzdelávať aj v duchovnej oblasti

Dôležitosť kontinuálneho naberania vedomostí o našej kresťanskej viere možno najlepšie pochopiť, ak si uvedomíme, čo kresťanská viera je a čím by mala byť pre nás osobne.
Treba sa nám vzdelávať aj v duchovnej oblasti
Monika Golianová FMA 30.08.2020

Spoznávajme Sväté písmo cez symboly

Sväté písmo​ je zbierka kníh preložená najmenej do 3 384 jazykov, aspoň jej niektoré časti. Ak v ktoromkoľvek dejinnom období človek siahne po Knihe kníh, nachádza slová, ktoré nedávajú vždy priamu odpoveď na jeho pragmatické otázky, ale hovoria oveľa viac: učia pravej múdrosti a ceste. Nenechajú v ľahostajnosti nikoho, kto sa s ňou vážne zoznámi, vyrušujú, klopú na dvere srdca, nárokujú si na veľa, ale dávajú oveľa viac, ako požadujú.

Spoznávajme Sväté písmo cez symboly
Patrik Peter Vnučko OP 23.08.2020

Náboženská sloboda nie je samozrejmosťou

Kresťanstvo od prvých krokov na javisku dejín sprevádzajú prenasledovania. Milánsky edikt v roku 313 znamenal prelomový okamih v živote starovekej Cirkvi – umožnil prenasledovaným kresťanom konečne slobodne sa nadýchnuť. Jednou z najvýznamnejších – hoci v dnešnej dobe dosť zanedbávaných – osobností tej doby je svätá Helena (250 – 330).
Náboženská sloboda nie je samozrejmosťou