Stanislav Stolárik 16.09.2022

S Máriou na ceste za Ježišom

Bez zveličenia môžeme povedať, že nebeská Matka je naša najvyššia záštita pred Bohom a opora človeka v akejkoľvek životnej situácii.
S Máriou na ceste za Ježišom
Jozef Kozák 09.09.2022

Chcel by som byť raz otcom, Pane

Duchovné otcovstvo má v sebe ukotvené vlastnosti ako štedrosť, vernosť a starostlivosť. Sú odrazom Boha Otca a ktorým nás on sám učí.
Chcel by som byť raz otcom, Pane
Ľubomír Majtán 02.09.2022

Škola života je úsilím o svätosť

Čas letných prázdnin a dovoleniek je nenávratne za nami. Deťom i dospelým ponúkol príležitosti nazbierať mnoho zážitkov a skúseností. Ako s nimi naložíme?
Škola života je úsilím o svätosť
Patrik Peter Vnučko OP 26.08.2022

Na ceste medzi dvomi mestami

Životný príbeh sv. Augustína ponúka množstvo inšpirácií. Svätec je prototypom ľudskej krehkosti aj vzácnym dôkazom nevyhnutnej Božej milosti, ktorá ho nasmerovala na cestu k Božiemu mestu.
Na ceste medzi dvomi mestami
Marián Chovanec 11.08.2022

Máme Matku v nebi

Dogmu o Nanebovzatí Panny Márie slávi Katolícka cirkev najvyšším stupňom liturgického slávenia – slávnosťou, ktorá je prikázaným sviatkom.
Máme Matku v nebi