Jozef Gallovič 05.03.2019

Askéti sa podobajú výborným atlétom

Zdá sa, že pojmy ako odriekanie, askéza sa v dnešnej hedonistickej kultúre, v ktorej sa ľudia chcú neviazane zabávať a prežívať lacný pocit šťastia, stali neprijateľnými. Sú však ľudia živelným užívaním pozemských dobier šťastnejší? 

Askéti sa podobajú výborným atlétom
Iveta Fides Strenková 26.02.2019

Ženy sú prínosom pre Cirkev a svet

Pozrime sa spoločne na prínos a úlohu ženy v Cirkvi, ako ju zachytávajú a predstavujú niektoré stránky Biblie a ako to môže byť inšpiráciou pre dnešný pohľad na úlohu ženy. 
Ženy sú prínosom pre Cirkev a svet
Štefan Marián Bankovič 19.02.2019

Nesúďte a nebudete súdení

Človek vo svojej ľudskej nedokonalosti má tendenciu okamžite vysloviť súd nad druhým. Rád hodnotí a dáva prívlastky bez hlbšieho poznania skutočnosti, objektívnych príčin a dôvodov konania. Niekedy sa za tým ukrývajú aj jeho vlastné slabosti a zlyhania.
Nesúďte a nebudete súdení
Anton Adam 12.02.2019

Lurdské zjavenia sú stále aktuálne

Lurdské zjavenia práve tak, ako aj všetky mariánske zjavenia, prijaté učiteľským úradom Cirkvi sa stávajú vždy novým impulzom prežívať v plnej miere Kristovo posolstvo osobnej viery a milosrdnej lásky. 
Lurdské zjavenia sú stále aktuálne
František Trstenský 05.02.2019

Evanjelium nie je umelo vytvorené posolstvo

Slovo evanjelium pochádza z gréčtiny a v doslovnom preklade znamená „dobrá správa“. V grécko-rímskom prostredí výraz často označoval posolstvo o víťazstve. 

Evanjelium nie je umelo vytvorené posolstvo