František Trstenský 13.01.2023

Verím je vyjadrenie nového smerovania

Po svojom zmŕtvychvstaní poslal Ježiš apoštolov do sveta hlásať evanjelium, získavať nových učeníkov a krstiť ich „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Vyznanie viery má tak svoj pôvod v krstnej liturgii.
Verím je vyjadrenie nového smerovania
František Rábek 05.01.2023

Zverme naše cesty Božej navigácii

My i celé ľudstvo sa na Nový rok vydávame na novú, do istej miery neznámu cestu. Je ňou náš život i život celej ľudskej spoločnosti. Máme predstavy a plány a predpokladáme, že sa nám ich podarí uskutočniť. Všetko sa však môže náhle zmeniť.
Zverme naše cesty Božej navigácii
Ján Orosch 20.12.2022

V poníženosti k nám zostúpil Boh

Boh, pôvodca svetla, v pokore zostúpil k nám. Prečo to urobil? Prečo sa stal človekom? Išlo mu o ľudskú dušu. Túžil sa stať svetlom pre náš život. A nielen v čase Vianoc.
V poníženosti k nám zostúpil Boh
Damian Marian Szulowski, OFMCap 20.12.2022

Boh hľadá jasle nášho srdca

Podstata sviatkov Božieho narodenia spočíva v duchovnej pripravenosti srdca. Malý Ježiš nám daruje svoju lásku, pokoj i harmóniu a my ju máme zaniesť iným.
Boh hľadá jasle nášho srdca
Anton Fabian 15.12.2022

Radosť Vianoc znamená, že spása je blízko

Naše túžby sú motorom nášho života. Ako túžime a plánujeme prežiť vianočné sviatky? Adventná zvesť o zrodení a pôvode Ježiša Krista hovorí, že spása je blízko. Lebo je to viera v Božiu lásku.
Radosť Vianoc znamená, že spása je blízko