Martin Kramara 26.01.2020

Spoločne pozerajme na Krista

Sviatok obrátenia svätého apoštola Pavla sa tradične spája s Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Aj dnes má k tejto téme čo povedať. Celkom samozrejme, nielen k nej. Najzásadnejšia zmena v živote svätého Pavla nestratila nič na svojej aktuálnosti. Možno sa ňou inšpirovať pre ekuménu, ale aj pre osobný a spoločenský život.
Spoločne pozerajme na Krista
Anton Adam 19.01.2020

Vydávať svedectvo je našou povinnosťou

Všemohúci a láskavý Boh je súčasťou ľudských dejín ako Stvoriteľ a Pán celého vesmíru. Božie zjavenie sa v plnosti uskutočňuje v príchode Božieho Syna, ktorý vydáva svedectvo o jednote s Otcom: „Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10, 30).
Vydávať svedectvo je našou povinnosťou
Anton Fabian 12.01.2020

Krstom sme ponorení do Božej lásky

Niekedy začujeme aj medzi veriacimi nasledovné: „Čo mám z toho, že som pokrstený? Nebolo by lepšie odložiť krst do dospelosti na slobodné rozhodnutie človeka? Čo to znamená: prvá a najdôležitejšia sviatosť?“
Krstom sme ponorení do Božej lásky
Ján Orosch 05.01.2020

Urobte všetko, čo vám povie

Cirkev i svet prechádzajú jednou z najväčších kríz, aké kedy zažili v svojich dejinách. Médiá dennodenne prinášajú smutné správy, či už z diania vo svete, ale aj v Cirkvi samotnej. Hlboko sa nás tieto správy dotýkajú a zasahujú aj našu vieru. Bolo by však veľkou chybou, ak by sme sa dostali pre tieto správy do akéhosi stavu duchovnej letargie. 
Urobte všetko, čo vám povie
František Trstenský 25.12.2019

Zastavili sme sa pri Ježišovom narodení

Ježišovo historické narodenie pripomína lásku Boha k ľudstvu, k nám, ku mne. Boh sa nerozhodol pre alternatívne riešenia. Nestal sa anjelom, ale človekom. Neposlal na tento svet namiesto seba anjela. On sám sa sklonil k nám, keď sa narodil do ľudskej rodiny.

Zastavili sme sa pri Ježišovom narodení