Ján Kuboš 21.02.2021

Kajajte sa a verte evanjeliu zostáva aktuálne

V Pôstnom období Cirkev o čosi viac nástojí na obrátení sŕdc. Dialóg s Bohom a s blížnym, sebaodriekanie i almužna sú ponúkanými prostriedkami na ceste zmierenia. Pokánie navracia jednotu a obdarúva nás pokojom. Aj preto je nanajvýš aktuálne.
Kajajte sa a verte evanjeliu zostáva aktuálne
Jozef Jurko 14.02.2021

Prosme Pannu Máriu o uzdravenie nášho ducha

V obraze známych pútnických Lúrd nejde iba o telesné uzdravenie, ale predovšetkým o uzdravenie nášho vnútra. Veď kto nás môže najskôr prinavrátiť na cestu za Ježišom, ak nie jeho Matka?
Prosme Pannu Máriu o uzdravenie nášho ducha
Ľubomír Grega 07.02.2021

Zasvätený život je výzvou pre človeka i darom pre spoločnosť

Raz do roka, v druhý februárový deň, Cirkev s osobitnou vďakou objíma všetkých mužov a ženy, ktorí pre nebeské kráľovstvo opustili všetko a svoj život zasvätili službe Bohu a ľuďom cez známe sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti.
Zasvätený život je výzvou pre človeka i darom pre spoločnosť
Vladimír Juhás 31.01.2021

Prorok je ohlasovateľ pokoja

Kto by dnes netúžil po pokoji? V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme pravých ohlasovateľov pokoja, ktorí sprostredkúvajú Boží hlas. On je totiž zárukou trvalého pokoja v nás.
Prorok je ohlasovateľ pokoja
Monika Golianová FMA 24.01.2021

Naším povolaním je šíriť Božie slovo

V 3. cezročnú nedeľu Katolícka cirkev po celom svete bude sláviť už druhýkrát Nedeľu Božieho slova. Slávenie ustanovil pápež František apoštolským listom Aperuit illis, publikovaným v septembri 2019, na sviatok sv. Hieronyma.
Naším povolaním je šíriť Božie slovo