Marián Chovanec 13.09.2020

Eucharistia je hlboké spojenie s Bohom

Všetci ľudia sa úprimne tešia, keď dostanú dar. Čím je dar väčší a vzácnejší, tým viac sa radujú. Eucharistia je najväčší sviatostný dar Pána Ježiša. Je to nielen jeho milosť, ale predovšetkým on sám, preto sa kresťania z tohto eucharistického daru tešia a sú zaň Bohu vďační.
Eucharistia je hlboké spojenie s Bohom
Ľudovít Malý 06.09.2020

Treba sa nám vzdelávať aj v duchovnej oblasti

Dôležitosť kontinuálneho naberania vedomostí o našej kresťanskej viere možno najlepšie pochopiť, ak si uvedomíme, čo kresťanská viera je a čím by mala byť pre nás osobne.
Treba sa nám vzdelávať aj v duchovnej oblasti
Monika Golianová FMA 30.08.2020

Spoznávajme Sväté písmo cez symboly

Sväté písmo​ je zbierka kníh preložená najmenej do 3 384 jazykov, aspoň jej niektoré časti. Ak v ktoromkoľvek dejinnom období človek siahne po Knihe kníh, nachádza slová, ktoré nedávajú vždy priamu odpoveď na jeho pragmatické otázky, ale hovoria oveľa viac: učia pravej múdrosti a ceste. Nenechajú v ľahostajnosti nikoho, kto sa s ňou vážne zoznámi, vyrušujú, klopú na dvere srdca, nárokujú si na veľa, ale dávajú oveľa viac, ako požadujú.

Spoznávajme Sväté písmo cez symboly
Patrik Peter Vnučko OP 23.08.2020

Náboženská sloboda nie je samozrejmosťou

Kresťanstvo od prvých krokov na javisku dejín sprevádzajú prenasledovania. Milánsky edikt v roku 313 znamenal prelomový okamih v živote starovekej Cirkvi – umožnil prenasledovaným kresťanom konečne slobodne sa nadýchnuť. Jednou z najvýznamnejších – hoci v dnešnej dobe dosť zanedbávaných – osobností tej doby je svätá Helena (250 – 330).
Náboženská sloboda nie je samozrejmosťou
Vladimír Juhás 16.08.2020

Nanebovzatie Panny Márie povyšuje celého človeka

Každá mariologická úvaha v starovekom kresťanstve bola výslovne kristocentrická. Nejestvovala žiadna reflexia o Márii, ktorá by nevychádzala z kristológie a v nej by sa rovnako aj nekončila. Podobne kristocentrická bola celá mariánska devocionálna tradícia.
Nanebovzatie Panny Márie povyšuje celého človeka