Marián Chovanec 11.08.2022

Máme Matku v nebi

Dogmu o Nanebovzatí Panny Márie slávi Katolícka cirkev najvyšším stupňom liturgického slávenia – slávnosťou, ktorá je prikázaným sviatkom.
Máme Matku v nebi
Tomáš Jellúš SJ 05.08.2022

Usmejme sa, buďme letom pre druhých

Boh je starostlivý Otec, plný dobroty a nežnosti voči človeku a jeho životnému príbehu. Vždy s nami komunikuje a príroda je jeden z jeho hlavných komunikačných kanálov, reproduktorov na zvestovanie lásky. 
Usmejme sa, buďme letom pre druhých
Marek Šmid 21.07.2022

Ako sa starí rodičia môžu stať mladými ľuďmi

Dobre je prežívať príbehy, v ktorých sa starí rodičia môžu stať mladými ľuďmi. Azda v nich objavíme kúsok aj z nášho starorodičovstva.
Ako sa starí rodičia môžu stať mladými ľuďmi
Peter Nákačka 14.07.2022

Modlitba z detstva zostáva navždy

Ak sa rodina má stať miestom, kde sa deti nerodia len pre pozemský, ale aj pre večný život, musí sa stať školou svätosti. A školou svätosti sa stane len vtedy, ak bude školou modlitby, komunikácie s Bohom.
Modlitba z detstva zostáva navždy
Jozef Uram 08.07.2022

Milosti škapuliara plynú z vrchu Karmel

Titul Panna Mária Karmelská nám pripomína duchovné dedičstvo proroka Eliáša, ktorý obraňoval vieru v jediného Boha, keď sa izraelský národ prikláňal k falošným bôžikom.
Milosti škapuliara plynú z vrchu Karmel