Ondrej Skočík, CM 01.03.2024

Lepšieho sprievodcu ako Ježiša nenájdem

Boh vidí do tvojich hlbín. Takého, aký si. Nemaj však z toho nepríjemný pocit, lebo je to pohľad lásky a milosrdenstva.
Lepšieho sprievodcu ako Ježiša nenájdem
Benjamína Novotná, SCSC 23.02.2024

Keď sa nebo spája so zemou

Staroba je veľký Boží dar, ale je spojená aj s veľkým krížom, ktorý naši drahí starí a chorí ukladajú do pokladnice lásky ako drahokam.
Keď sa nebo spája so zemou
Benjamína Novotná, SCSC 16.02.2024

Boh dá toľko odvahy, koľko trpíme

Hľadiac na svedectvo lásky k trpiacemu Ježišovi v živote blahoslavenej Zdenky, zverme jej mocnému príhovoru chorých, starých a opustených. Aby sa vďaka Božej milosti ich skúsenosť bolesti premenila na oddanosť v láske.
Boh dá toľko odvahy, koľko trpíme
Benjamína Novotná, SCSC 09.02.2024

Láska pretvára našu bolesť na obetu

Spása sveta sa neuskutočňuje cez múdre reči, geniálne objavy či všetko porážajúcu silu a moc, ale v bolesti a utrpení. Náš život má takú úžasnú hodnotu, že prevyšuje všetko utrpenie.
Láska pretvára našu bolesť na obetu
Benjamína Novotná, SCSC 02.02.2024

Boh píše rovno aj na krivé riadky

Ak s dôverou prežívame Božie tajomstvo, objavíme, že choroba či neúspech nemusia byť menší Boží dar než zdravie a úspech. Utrpenie potom nájde zmysel v tajomstve ukrižovanej lásky Ježiša.
Boh píše rovno aj na krivé riadky