Jozef Kozák 08.10.2021

Predaj všetko, čo máš, a nasleduj ma

Evanjelium 28. nedele v Cezročnom období nás radikálne vyzýva, aby sme sa vzdali všetkého, čo máme. Mnohých tieto slová doslova postavia zo stoličky. No treba si uvedomiť, že Pánu Ježišovi ide predovšetkým o to, aby majetok zostal prostriedkom, nie cieľom nášho života.
Predaj všetko, čo máš, a nasleduj ma
Marek Vaňuš 03.10.2021

So svätou Teréziou z Lisieux môžeme prežívať misionársky aj všedné okamihy

Svätú Teréziu od Dieťaťa Ježiša a Svätej tváre (1873 – 1897), karmelitánku, ktorá za deväť rokov svojho zasväteného života prakticky neopustila klauzúru múrov kláštora, pápež Pius XI. vyhlásil 14. decembra 1927 spolu so sv. Františkom Xaverským za patrónku misií.
So svätou Teréziou z Lisieux môžeme prežívať misionársky aj všedné okamihy
Peter Nákačka 19.09.2021

Bolesti Panny Márie dokážu uzdravovať

Žijeme v dobe liekov, ktoré umožňujú rýchlo potlačiť bolesť tela i duše. Sme v pokušení pozerať sa na utrpenie ako na niečo nežiaduce a myslieť si, že čím viac sa nám ho podarí vytesniť z nášho života, tým bude kvalitnejší. Ak Pán neušetril vlastnú Matku pred utrpením, tak bolesť musí mať aj pozitívny rozmer. Je ako horký liek, má síce trpkú chuť, no môže uzdravovať – nás i spoločnosť, stať sa pre všetkých požehnaním.
Bolesti Panny Márie dokážu uzdravovať
Jozef Uram 11.09.2021

Za koho ma pokladajú ľudia

Otázka apoštolom, za koho pokladajú ľudia Pána Ježiša, je dopytom, ktorý rezonoval v ich srdciach až po vydanie osobného svedectva. Rovnako to platí v každom čase – aj pre človeka tretieho milénia. Zaujmeme svojím životom zásadný postoj a dáme správnu odpoveď?
Za koho ma pokladajú ľudia
Tomáš Galis 05.09.2021

Eucharistia je život

Situácia, v ktorej sa nachádza celé ľudstvo už tretí rok, spôsobila, že 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti sa uskutočňuje v Roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František 8. decembra 2020. V kontexte týchto udalostí vzniká zaujímavé spojenie Eucharistie a osoby sv. Jozefa.
Eucharistia je život