Dismas Michael Tomaščík 04.11.2022

Duše v očistci túžia po našej pomoci

Zosnulí patria spolu s nami do jednej rodiny Cirkvi. Tvoríme spolu mystické Kristovo telo, preniknuté jeho Duchom lásky. Sme povolaní niesť bremená jeden druhého, pretože tak napĺňame Boží zákon.
Duše v očistci túžia po našej pomoci
Ľubomír Hlad 26.10.2022

Panna Mária medzi nami

Máriina prítomnosť na duchovnej ceste kresťana je vždy originálna. Vnímajme ju veľmi pozorne. Lebo v akej miere bude človek mariánsky, v takej bude kresťanstvo cez neho rozpoznateľné.
Panna Mária medzi nami
Jozef Uram 20.10.2022

Celý Kristov prostredníctvom Márie

Pri spomienke na svätého Jána Pavla II. nám akosi spontánne prichádzajú na myseľ slová jeho celoživotného hesla Totus tuus. Zvolil si ho už ako biskup a ponechal si ho aj ako pápež.
Celý Kristov prostredníctvom Márie
Peter Štálnik 13.10.2022

Modlitba ruženca je mlčanlivá láska

Tajomná pani odetá v bielom sa pri poslednom zjavení vo Fatime predstavila ako Panna Mária Ružencová. Práve v modlitbe ruženca sú najhlbšie sprítomnené tajomstvá spásy. Jeho odriekaním sa do nich vnárame spolu s tou, ktorej sa Ježiš Kristus zjavil jedinečným spôsobom.
Modlitba ruženca je mlčanlivá láska
Alžbeta Mikušová, ISMM 07.10.2022

Započúvaná do Božích želaní

Sestra Faustína pochádzala z chudobnej roľníckej rodiny. Boh si ju však vybral, aby odovzdala svetu posolstvo o jeho nesmiernom milosrdenstve.
Započúvaná do Božích želaní