Monika Golianová FMA 24.06.2022

Motív putovania vo Svätom písme

Putovanie je priliehavým obrazom zmysluplného života: má svoj počiatočný bod, prípravu, motiváciu, cieľ, sprevádzanie i spolupútnikov. Tieto kategórie putovania nachádzame vo Svätom písme.
Motív putovania vo Svätom písme
Jozef Kozák 17.06.2022

Živé spoločenstvo Božieho ľudu

Vo farnosti by mala na prvom mieste fungovať nefalšovaná spolupráca medzi duchovným pastierom a veriacimi.
Živé spoločenstvo Božieho ľudu
Pavol Zahatlan 09.06.2022

Cirkev žije a rastie z Eucharistie

Ak chceme nájsť živé tlčúce srdce kresťanstva, nájdeme ho v Eucharistii. Absolútny a nezaslúžený dar, ktorým dostávame príležitosť živého dotyku s Bohom, ešte skôr ako ho uvidíme vo večnosti.
Cirkev žije a rastie z Eucharistie
Viliam Judák 03.06.2022

Na cestu novokňazom

V radostnej atmosfére času, keď do Pánovej vinice prichádzajú noví pracovníci, sa opäť pýtame: Kto je novozákonný kňaz? Aký by mal byť?
Na cestu novokňazom
Zdeněk Jančařík, SDB 27.05.2022

Moc ako láskavá sila

Človek má akosi prirodzene tendenciu moc skôr zneužiť. Nie vždy zvládne postavenie, funkciu či úrad, možno i preto, že mu chýba láskavosť. V akomkoľvek povolaní či postavení je láskavosť skvelá príležitosť uchopiť moc tak, aby nám neprerástla cez hlavu.
Moc ako láskavá sila