Anton Fabian 29.08.2021

Svätý Jozef – nádej chorých a patrón umierajúcich

V ťažkých životných situáciách je potrebná sociálna aj spirituálna opora, mať dvojicu s Ježišom Kristom. S ním sa dá nájsť zmysel choroby, starnutia aj zomierania. Úcta k svätému Jozefovi posúva naše nazeranie za viditeľné skutočnosti a necháva nás vytušiť niečo z Božej blízkosti.
Svätý Jozef – nádej chorých a patrón umierajúcich
Vladimír Juhás 22.08.2021

Eucharistia ako pozvanie priznaných hriešnikov

Veta učeníkov: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ (Jn 6, 60) vyjadruje nepochopenie Ježišových slov a ponuky nesmierneho daru. Žiaľ, ako často sa to deje aj v súčasnosti.
Eucharistia ako pozvanie priznaných hriešnikov
Anton Adam 15.08.2021

Aj individuálna púť za nebeskou Matkou prináša duchovný úžitok

Príbeh putovania sa začína prítomnosťou človeka v tomto Bohom stvorenom svete. Ľudské dejiny sú popretkávané putovaním človeka, ktorý sa vydáva na cestu, aby dosiahol svoj cieľ a naplnil zámer, ktorý stojí na začiatku každého rozhodnutia vydať sa na cestu. Silueta pútnika, človeka kráčajúceho krajinou, sa v priebehu časov mení.
Aj individuálna púť za nebeskou Matkou prináša duchovný úžitok
František Trstenský 08.08.2021

Vrch Tábor bol svedkom Božej slávy

Premenenie Pána patrí k významným sviatkom cirkevného roka, ktorý sa slávi 6. augusta. Premenenie bolo predobrazom vzkriesenia Ježiša Krista a zároveň zjavením jeho božskej slávy a krásy, ako aj nášho budúceho videnia Boha.
Vrch Tábor bol svedkom Božej slávy
Ľubomír Majtán 01.08.2021

Rodičia, všimnite si svätých Joachima a Annu

Aj rodičia potrebujú svoje vzory. Jednoznačne nimi môžu byť sv. Joachim a Anna. Význam ich mien Joachim – „Pán pozdvihne“ a Anna – „milosť, láska, modlitba“ naznačuje ich vzťah k Pánu Bohu. Za svoju oddanosť Pánovi boli odmenení dieťaťom Miriam – Bohu milou Máriou, ktorá sa stala Matkou Božieho Syna.
Rodičia, všimnite si svätých Joachima a Annu