Jozef Kozák 11.03.2022

Nech sa vám srdce nestrachuje

„Pán farár, mal to byť môj najšťastnejší rok. Vysnívaný rok. Ani neviete, ako dlho a často som myslela na to, ako to bude, keď sa budem vydávať. A namiesto radosti a pokoja zažívame strach a nepokoj. Doteraz z covidu a teraz z vojny na Ukrajine. To naozaj nemôže byť chvíľku pokoj?“ prihovorila sa mladá čašníčka starému kňazovi, kým mu medzitým položila obed na stôl.
Nech sa vám srdce nestrachuje
Stanislav Zvolenský 04.03.2022

Kto mňa vyzná pred ľuďmi

V každej dobe je veriaci človek osobitým spôsobom postavený pred čin vyznania viery. I v súčasnosti ide o autentické prihlásenie sa k Ježišovi pred svetom.
Kto mňa vyzná pred ľuďmi
Pavol Zahatlan 24.02.2022

Pôst by mal byť o premene srdca

Aj čas pôstu môže vyznievať optimisticky. Najmä vtedy, keď sa na ceste k Veľkej noci rozhodneme otvoriť svoje srdcia.
Pôst by mal byť o premene srdca
Lucián Mária Bogucki, OFMConv 18.02.2022

Cirkev žije z Eucharistie

Božia prítomnosť v Eucharistii je pre kresťana to najcennejšie, o čo sa môže oprieť už v pozemskom živote. Prijať a adorovať Krista v Oltárnej sviatosti je predobraz večného šťastia, ktoré nás čaká.
Cirkev žije z Eucharistie
Jozef Jurko 11.02.2022

I v chudobe dávať lásku

Pravá láska sa nemeria majetkom. Býva pravidlom, že v chudobe človek dokáže darovať a tiež prijímať lásku oveľa intenzívnejšie. Svätý biskup Valentín je príkladom Ježišovej projekcie lásky.
I v chudobe dávať lásku