Stanislav Stolárik 25.04.2021

Modlievajme sa za dobrých pastierov

V biblickom zmysle slova sme sa možno doteraz nezamýšľali nad poslaním pastiera a Dávidovho mesta. Prežívaný Rok sv. Jozefa však otvára aj túto tému v trocha širších súvislostiach.
Modlievajme sa za dobrých pastierov
Jozef Uram 18.04.2021

Zmŕtvychvstalý Ježiš nám zanechal pokoj

V čase pandémie sa okrem vzácnych prejavov solidarity v spoločnosti prejavila aj nemalá nervozita a rastúce násilie. A nepokoj sa často zmocňuje i našich rodín: k zdravotným problémom sa neraz pridružila aj ekonomická neistota, obava z budúcnosti či vnútorné napätie pochádzajúce z izolácie.
Zmŕtvychvstalý Ježiš nám zanechal pokoj
Pavol Zahatlan 11.04.2021

Božie milosrdenstvo je nezmerateľné

Teológia pozná viacero Božích vlastností, ako napríklad dokonalosť, svätosť, pravdovravnosť, spravodlivosť, vernosť a iné. Medzi týmito vlastnosťami vyniká Božie milosrdenstvo, ktoré je označované za najkrajšiu Božiu vlastnosť.
Božie milosrdenstvo je nezmerateľné
Marián Chovanec 05.04.2021

Zmŕtvychvstaním Ježiša sme od Boha získali maximum

Ježišovo zmŕtvychvstanie je uholný kameň, na ktorom stojí naša viera. Túžbu starozákonných ľudí po večnom živote „zhmotnil“ Boží Syn. Je to dar, za ktorý sa Bohu nikdy dostatočne neodvďačíme.
Zmŕtvychvstaním Ježiša sme od Boha získali maximum
Anton Adam 28.03.2021

Mlčiaci Ježiš nás oslovuje

Slovo, ktorým vyjadrujeme istú skutočnosť, skúsenosť alebo postoj, je zo svojej podstaty antonymom k výrazu mlčanie, ticho. Komunikácia medzi ľuďmi sa často odohráva v kontrastnom protikladnom vyjadrovaní, keď jeden hovorí a druhý mlčí. V ľudskom slove a mlčaní sa môže realizovať istý vzťah dotvárajúci zvláštny dialóg.
Mlčiaci Ježiš nás oslovuje