Jozef Uram 02.04.2023

Nepokradneš a podelíš sa

Siedme Božie pravidlo pre náš vydarený život hovorí, že ak zoberieš niečo, čo ti nepatrí, tak kradneš a si zlodej. „Nepokradneš“ chráni veci, ktoré patria tebe, iným alebo všetkým ľuďom. Kresťan však ide ďalej – ako milosrdný Samaritán z Ježišovho podobenstva.
Nepokradneš a podelíš sa
Jozef Šuppa, SJ 31.03.2023

Svätý týždeň v mojom živote

Pápež František chce, aby sme počúvali Ježiša v Božom slove, ktoré nám Cirkev ponúka v liturgii, a aby sme ním žili. Prežime teda dni Svätého týždňa s Božím slovom a pripravme sa na slávenie Veľkej noci duchovným plánom.
Svätý týždeň v mojom živote
Michal Vivoda 21.03.2023

Povolaní byť si navzájom darom

Aby človek dokázal správne konať, musí zosúlaďovať vôľu s rozumom a vôľou si podrobovať telo s jeho túžbami a pudmi.
Povolaní byť si navzájom darom
Pavol Zahatlan 17.03.2023

Len Boh je Pán života a smrti

Ľudský život je posvätný, pretože od svojho počiatku vyžaduje stvoriteľské pôsobenie Boha a navždy zostáva v osobitnom vzťahu k Stvoriteľovi.
Len Boh je Pán života a smrti
Štefan Vícen 10.03.2023

Cti svojho otca a svoju matku

Pre veriaceho človeka je Boh na prvom mieste. Od neho odvodzujeme všetko ostatné. Pozrime sa teda aj na štvrté prikázanie Desatora očami viery.
Cti svojho otca a svoju matku