Alan Ján Dely, OP 19.01.2023

Túžba po Bohu vpísaná do našich sŕdc

Dejiny ľudstva sú dejinami srdca, ktoré hľadá šťastie všade tam, kam ho jeho túžby zanesú. Často zablúdi, nezriedka sa unaví, niekedy sa vzdá, inokedy začne hľadať odznova.
Túžba po Bohu vpísaná do našich sŕdc
František Trstenský 13.01.2023

Verím je vyjadrenie nového smerovania

Po svojom zmŕtvychvstaní poslal Ježiš apoštolov do sveta hlásať evanjelium, získavať nových učeníkov a krstiť ich „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Vyznanie viery má tak svoj pôvod v krstnej liturgii.
Verím je vyjadrenie nového smerovania
František Rábek 05.01.2023

Zverme naše cesty Božej navigácii

My i celé ľudstvo sa na Nový rok vydávame na novú, do istej miery neznámu cestu. Je ňou náš život i život celej ľudskej spoločnosti. Máme predstavy a plány a predpokladáme, že sa nám ich podarí uskutočniť. Všetko sa však môže náhle zmeniť.
Zverme naše cesty Božej navigácii
Ján Orosch 20.12.2022

V poníženosti k nám zostúpil Boh

Boh, pôvodca svetla, v pokore zostúpil k nám. Prečo to urobil? Prečo sa stal človekom? Išlo mu o ľudskú dušu. Túžil sa stať svetlom pre náš život. A nielen v čase Vianoc.
V poníženosti k nám zostúpil Boh
Damian Marian Szulowski, OFMCap 20.12.2022

Boh hľadá jasle nášho srdca

Podstata sviatkov Božieho narodenia spočíva v duchovnej pripravenosti srdca. Malý Ježiš nám daruje svoju lásku, pokoj i harmóniu a my ju máme zaniesť iným.
Boh hľadá jasle nášho srdca