Dalibor Ondrej 07.12.2023

Nech sa mi stane podľa tvojho slova

V našej príprave na vianočné sviatky sme si v minulom čísle KN zobrali ako príklad jasličky. Ježiša sme už do nich uložili a teraz sa zameriame na Máriu.
Nech sa mi stane podľa tvojho slova
Dalibor Ondrej 01.12.2023

Stredobod jasličiek i života

V prvej časti Adventného obdobia zdôrazňujeme druhý príchod Ježiša Krista v plnosti času. Toto jedinečné stretnutie čaká každého z nás, ale duchovne ho môžeme mať pred sebou už teraz.
Stredobod jasličiek i života
Jozef Haluza 24.11.2023

Je tu, vo sviatosti svojej lásky

Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri, v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby touto obetou neprestajne v priebehu vekov pokračoval v obete kríža, dokiaľ on sám nepríde (Sacrosanctum concilium 47).
Je tu, vo sviatosti svojej lásky
Jozef Haluza 15.11.2023

Pokánie, obrátenie, odpustenie a pokoj

Na mnohých mariánskych miestach nás Mária ako dobrá Matka vyzýva, aby sme zanechali hriech, a pozýva nás k obráteniu. Pokánie a obrátenie sú spojené nádoby ľudskej záchrany.
Pokánie, obrátenie, odpustenie a pokoj
Jozef Haluza 10.11.2023

Sväté písmo je list milujúceho Otca

Slovo má veľkú moc, dokáže budovať i zničiť. Ľudská skúsenosť denne potvrdzuje pravdivosť tohto tvrdenia. O čo mocnejšie je však Božie slovo, ktoré je zachytené vo Svätom písme.
Sväté písmo je list milujúceho Otca