Bernard Bober 01.03.2020

Nehľadajme skratky k jednoduchšiemu životu

Pôstne obdobie každoročne upriamuje našu pozornosť na fakt, že človek patrí Bohu nielen dušou, ale i telom. Aj preto by sme ho mali cítiť i telesne. Slová svätého Bazila Veľkého: „Je však zbytočné postiť sa od jedla, a pritom mať záľubu v krutom kritizovaní a urážaní: ,Neješ mäso, ale požieraš svojho brata'“ však jasne naznačili, v čom spočíva podstata pôstu.   
Nehľadajme skratky k jednoduchšiemu životu
Viliam Judák 21.02.2020

Učiteľský úrad Cirkvi je len jeden

Pri návšteve Baziliky sv. Petra v Ríme si určite každý všimne za pápežským oltárom v apside pozlátený drevený trón. Podľa náboženskej tradície patril prvému pápežovi sv. Petrovi a označuje sa ako Katedra sv. Petra.  


 

Učiteľský úrad Cirkvi je len jeden
Jozef Gallovič 14.02.2020

Odpúšťať máme problém

„Nikdy ti to neodpustím!“ Takéto hnevlivé až zúfalé výroky často vychádzajú z úst a sŕdc zasiahnutých bolesťou nespravodlivého útoku od iných, či už ohováračnými slovami, zákernými činmi, alebo „osudom“. Čo s tým môžeme robiť?
Odpúšťať máme problém
Štefan Marián Bankovič 09.02.2020

Vy ste soľ zeme

Salinita, čiže slanosť, určuje koncentráciu minerálnych látok rozpustených najčastejšie vo vode alebo v pôde. Je dôležitou súčasťou zachovania „zdravia“ ekosystému. Niekedy sa zdá, že v našom regionálnom priestore kresťania už nie sú tými čo v minulosti. Stratili slanosť. Keď mnohí v minulosti museli prinášať obete, aby ukázali, že sa stotožňujú s Ježišovým postojom, stávali sa živým príkladom Kristových slov o salinite.  
Vy ste soľ zeme
Štefan Sečka 02.02.2020

Tých, ktorí sa zasvätili, potrebujeme

Cirkev má už stáročia vo svojom spoločenstve ľudí, ktorí sa podľa vzoru Krista snažia žiť v chudobe, čistote a poslušnosti. Potrebujeme ich, pretože ich svedectvo má v živote Cirkvi nezastupiteľné miesto.
Tých, ktorí sa zasvätili, potrebujeme