Pavol Zahatlan 11.04.2021

Božie milosrdenstvo je nezmerateľné

Teológia pozná viacero Božích vlastností, ako napríklad dokonalosť, svätosť, pravdovravnosť, spravodlivosť, vernosť a iné. Medzi týmito vlastnosťami vyniká Božie milosrdenstvo, ktoré je označované za najkrajšiu Božiu vlastnosť.
Božie milosrdenstvo je nezmerateľné
Marián Chovanec 05.04.2021

Zmŕtvychvstaním Ježiša sme od Boha získali maximum

Ježišovo zmŕtvychvstanie je uholný kameň, na ktorom stojí naša viera. Túžbu starozákonných ľudí po večnom živote „zhmotnil“ Boží Syn. Je to dar, za ktorý sa Bohu nikdy dostatočne neodvďačíme.
Zmŕtvychvstaním Ježiša sme od Boha získali maximum
Anton Adam 28.03.2021

Mlčiaci Ježiš nás oslovuje

Slovo, ktorým vyjadrujeme istú skutočnosť, skúsenosť alebo postoj, je zo svojej podstaty antonymom k výrazu mlčanie, ticho. Komunikácia medzi ľuďmi sa často odohráva v kontrastnom protikladnom vyjadrovaní, keď jeden hovorí a druhý mlčí. V ľudskom slove a mlčaní sa môže realizovať istý vzťah dotvárajúci zvláštny dialóg.
Mlčiaci Ježiš nás oslovuje
Anton Fabian 21.03.2021

V čom nám treba odumrieť

Život zo sebadarovania dáva zmysel. Telo je vyživované z jedla, rozum z informácií, city z toho, že niekto ľúbi nás a niekoho ľúbime my. Ale život ako celok žije z darovania, z premenenia na službu a lásku. Ak to tak nie je, nenájde naplnenie.
V čom nám treba odumrieť
Ján Dolný OSB 14.03.2021

Kde čerpať duchovnú radosť

Štvrtá pôstna nedeľa, tradične označovaná latinským názvom Laetare podľa prvého slova vstupného spevu – takzvanej antifóny – vo formulári svätej omše v Rímskom misáli, nás uprostred Pôstneho obdobia pozýva k objavu duchovnej radosti. Aká je to radosť a kde ju môže kresťan nájsť?
Kde čerpať duchovnú radosť