Jozef Marhefka 17.12.2021

Prichádza, aby plnil Božiu vôľu

Čas Adventu pokročil a Cirkev v liturgii slovami štyridsiateho žalmu rozjíma nad tajomstvom vtelenia Božieho Syna. Plniť Božiu vôľu sa nám ľuďom zdá veľmi náročnou úlohou. Najmä vtedy, ak si to vyžaduje sebazápor a zrieknutie sa svojich sebeckých pohnútok.
Prichádza, aby plnil Božiu vôľu
Patrik Peter Vnučko 10.12.2021

Nepoškvrnené počatie je dielom Najsvätejšej Trojice

Vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie bolo vyvrcholením dlhodobého vývoja a rozvinutím dogmy o Bohorodičke. Inými slovami, Panna Mária, aby mohla počať a porodiť Ježiša Krista ako pravého Boha a človeka, musela byť v stave dokonalej milosti, teda bez akéhokoľvek hriechu, ako osobného, tak aj dedičného.
Nepoškvrnené počatie je dielom Najsvätejšej Trojice
Jozef Vojtek 03.12.2021

Svätý Mikuláš ponúkol výzvu – chcieť sa podeliť

Spomienka svätého Mikuláša liturgicky patrí do Adventného obdobia. Bezpochyby upriamuje našu pozornosť na kresťanské čnosti solidárnosti a obetavosti pre druhých. Je to výzva aj do dnešných dní.
Svätý Mikuláš ponúkol výzvu – chcieť sa podeliť
Anton Adam 26.11.2021

Blíži sa naše vykúpenie

Nicejsko-carihradské vyznanie viery v kontexte prisľúbeného Mesiáša vyznáva: „Mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.“ Sväté písmo dosvedčuje, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby zachránil ľudí a oslobodil ich od hriechov. Už v Starom zákone zaznelo slovo proroka Izaiáša: „Sám (Boh) príde a spasí vás“ (Iz 35, 4).
Blíži sa naše vykúpenie
František Rábek 18.11.2021

Zverme našu spoločnosť do rúk láskavého Kráľa

Ježiš Kristus je prorok, kňaz a kráľ. Kráľovský úrad nám dáva nádej, že naše rodiny i celú spoločnosť a všetky jej problémy má v starostlivých rukách Kristus Kráľ, ktorý ako jediný svojou mocou môže zmeniť naše srdcia.
Zverme našu spoločnosť do rúk láskavého Kráľa