Patrik Peter Vnučko OP 09.06.2019

Prosme o dary Ducha Svätého

Vieme o aké dary Ducha Svätého máme prosiť? Dôležité je uvedomiť si duchovné bohatstvo, ktoré pre prosiacich z nich plynie. Najväčším Božím darom, ktorý sme dostali a zároveň ho môžeme darovať iným je láska.

Prosme o dary Ducha Svätého
Jozef Jurko 02.06.2019

Strach nemá v našom živote miesto

Nechajme sa aj my sprevádzať Duchom Tešiteľom, aby sme prišli do destinácie neba na večnú hostinu veľkonočného Baránka, Krista. Pre kresťanov nie je pripravená Sieň slávy, ale Otcova náruč lásky a radosti na celé veky.

Strach nemá v našom živote miesto
Jozef Luscoň 26.05.2019

Mária pomáha kresťanom od začiatku

Ak sa pozrieme na Loretánske litánie, zistíme, že pozostávajú z nádherných zvolaní, ktoré vznikli v srdciach ľudí, ktorí milovali prečistú devu, Svätú Matku, Bohorodičku - Pannu Máriu. Všimnime si dnes jednu invokáciu, ktorou ju označujeme za Pomocnicu kresťanov.

Mária pomáha kresťanom od začiatku
Peter Dufka 19.05.2019

Sviatosť zmierenia oslobodzuje

Spoveď je sviatosť, z ktorej má penitent i samotný kňaz veľký duchovný úžitok. Kňaz je totiž svedkom toho, ako sa samotný Boh dotýka duše človeka, ako ju postupne mení a pretvára. 
Sviatosť zmierenia oslobodzuje
Bernard Bober 12.05.2019

Počúvajme hlas Dobrého pastiera

Ježiš Kristus ako Dobrý pastier je v súčasnosti veľmi dôležitým obrazom hodným hlbokej meditácie nielen pre kňazov, ale pre celý Boží ľud. Hlboko prežívaná podoba Ježiša, ktorý nás na svojich pleciach vedie na ceste k večnosti, nám nedovolí byť malomyseľními. 

Počúvajme hlas Dobrého pastiera