Juraj Pigula, OSA 12.04.2024

V nádeji sa dotýkame rán tohto sveta

Dúfať, mať nádej, korešponduje s niečím veľmi hlbokým, čo je v človeku zakorenené. S túžbou byť šťastný, slobodný, milovaný.
V nádeji sa dotýkame rán tohto sveta
Juraj Pigula, OSA 31.03.2024

Nech spolu s nami vstupuje pokoj

Pokoj, ktorý Ježiš dáva učeníkom po vzkriesení, je stály, pretože je to dar. Bezpečný pred zmenami v dejinách, nezávislý od zmien ľudskej vôle.

Nech spolu s nami vstupuje pokoj
Ondrej Skočík, CM 22.03.2024

Buďme svetlom nádeje aj v beznádeji

Ježiš túžil vypiť kalich bolesti až do dna. Videl, ako ľudia budú milovať kríž, a videl i mučeníkov, ktorí z lásky a na obranu pravdy zažijú podobný osud. Tak, ako mladík zo Záhoria.
Buďme svetlom nádeje aj v beznádeji
Ondrej Skočík, CM 15.03.2024

Dovoľme Ježišovi pretvoriť naše srdce

V tempe života musíme byť pripravení upraviť program našich preplnených dní, aby sme sa mohli stretnúť s Ježišom vo svojom najhlbšom vnútri. Toto stretnutie je pre nás časom pravdy.
Dovoľme Ježišovi pretvoriť naše srdce
Ondrej Skočík, CM 08.03.2024

Rozmýšľajme o radosti plynúcej z kríža

V úvodnom speve pri svätej omši sa modlíme Laetare, Ierusalem. „Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ho milujete; radujte sa a jasajte, čo ste trúchlili, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy“ (Iz 66, 10 – 11)
Rozmýšľajme o radosti plynúcej z kríža