Daniel Dian 04.08.2023

Svätá omša nemusí byť nudná

Na svätej omši sa stretávame so všemohúcim Otcom. Ten, kto si toto neuvedomuje, nikdy nebude schopný naživo prežívať svätú omšu.
Svätá omša nemusí byť nudná
Ondrej Chrvala 28.07.2023

Pravda zrozumiteľná na prijatie

Aby sme dnes boli ako kresťania inšpiratívni, poďme do hĺbky a zamerajme sa na Pána, ktorý je ten istý včera, dnes a naveky.
Pravda zrozumiteľná na prijatie
Monika Jucková 21.07.2023

Keď sa mladým minie víno života

Pápež František vyzýva starších, aby boli učiteľmi pokojného spôsobu života. Na prvom mieste nimi môžu byť v rodine. Tak, že ctia sviatostné manželstvo svojich detí a pozorne nechávajú dozrievať svoje vlastné.
Keď sa mladým minie víno života
František Kubovič, SDB 15.07.2023

Najkrajší výhľad na svete

Nie všetci môžeme byť všade, ale ak chceme vidieť niečo nové, pekné, očarujúce, musíme cestovať. Krása cestovania spočíva v tom, že nás vždy obohacuje.
Najkrajší výhľad na svete
Gabriel Brendza 07.07.2023

Svätý Konštantín, anjelský obraz

Učiteľ, mysliteľ, filozof, teológ, no najmä šíriteľ evanjelia. Svätec zo Solúna nám podáva svedectvo opravdivého kresťanského života.
Svätý Konštantín, anjelský obraz