Panna Mária nikdy neprestala veriť

Nemôžeme sa riadiť len svojimi pocitmi, Boh je tu i vo chvíľach, keď ho nevnímame. Mária milovala, aj keď plakala bolesťou.
Jozef Jurko 22.05.2024
Panna Mária nikdy neprestala veriť

Mária nikdy neprestala veriť a nikdy neprestala milovať, aj keď jej lásku pribili na kríž. Prosme, aby sme jej boli podobní. Ilustračná snímka: istockphoto.com

Niektoré firmy dávajú pri rôznych príležitostiach peňažné poukazy na nákup v určitej hodnote. Keby ste dostali poukaz na 1000 eur, ale nechali vypršať dobu určenú na jeho použitie, každý by povedal, že ste boli dosť nerozumní.

BOH MÁ PLÁN S KAŽDÝM

Ježiš nám dal poukaz na život nového človeka, ktorý je zmierený s Bohom, zachráneného človeka, ktorý má Boha za Otca a život v hojnosti. Hovorí, že ak budeme konať jeho vôľu, budeme v Otcovom objatí. Vraví tiež, že prinesieme veľa ovocia, ak budeme žiť jeho nový život.

Ale ak odložíme túto „kreditnú kartu“ do skrinky vedľa modlitebných knižočiek, zaprášenej Biblie a zažltnutých náboženských kníh a zabudneme na ňu, nuž potom sa nečudujme, že tento nový život nemáme, že ovocie je také malé, skoro nijaké.

A potom robíme všelijaké veci, o ktorých si myslíme, že náš život obohatia. Sami poznáte tieto veci vo svojom živote. Radi ukazujeme prstom na druhých, na ľudí s chybami, ale v skutočnosti kradneme Bohu rovnakým spôsobom, pretože neprijímame a nepoužívame to, čo nám chce dať. Robíme všetko, čo sa nám zachce a po svojom.

Boh má toho pre teba a tvoj život veľa, či už máš 15, alebo 85 rokov. Pokiaľ sa ráno zobudíš a dýchaš, Boh má s tebou plán. Nebuď svojvoľné dieťa, nemotaj sa vo svojich vykonštruovaných predstavách, ale počúvaj Boha! Nebuď zlodej, ale použi to, čo ti Boh dáva. Uži si dnešný deň, ktorý pre teba Boh pripravil, a budeš požehnaný. Naše dni sú dary od Boha. Tvoja láska k nemu sa prejavuje tým, čo s nimi robíš.

DÔVERUJME AJ V KRÍZACH

Máme sa naučiť, že láska nie je pocit, ale stav. Na citoch a pocitoch toľko nezáleží, mám mať vieru, že som v stave lásky. A aj keď Boha necítim, nevidím, nevnímam, tak viem, že tu je a že ma miluje. Môžem ísť hoci nocou a tmou, lebo nemôžem prestať ísť.

Nemôžem sa prestať modliť, aj keď nič necítim. Nemôžem prestať pracovať, aj keď nič necítim. Nemôžem prestať preukazovať druhým lásku, aj keď nič necítim. Nemôžem prestať dôverovať, že aj to, čo sa mi nepáči, Boh dokáže obrátiť na dobro. Nemôžem prestať mať vieru, že všetko robím pre Krista, ktorý za mňa zomrel, aby som ja mohol žiť a toto všetko tu a ten krátky čas na zemi robiť.

Je známe, že touto „nocou viery“ prechádzala väčšinu rokov svojho života svätá Matka Tereza. Svätý Ján od Kríža opisuje „noc viery“ ako nevyhnutnú súčasť zrenia viery, ktorým si musí každý prejsť. Nebojme sa a dôverujme aj v krízach tomu, ktorý nás miluje!

TESTAMENT STARENKY

V malom meste na severe Francúzska došlo nedávno k mimoriadnej udalosti. Žila tam jedna nenápadná starenka, ktorá pred niekoľkými mesiacmi zomrela vo veku 86 rokov. Vyrastala ako jedináčka, neskôr zostala nevydatá a nemala potomka. Stará pani žila jednoducho a skromne.

V posledných rokoch svojho života bola opakovane odkázaná na menšie podporné služby. Veľmi však ocenila aj malé, milé gestá a krátke rozhovory. Lekárnik jej občas priniesol lieky a úradníci pošty si takmer vždy našli pár minút, aby si ženu vypočuli. 

Aj pokladníčky v supermarkete mali na starenku vždy milé slovo. Predajca kvetov uviazal kytice s veľkou láskou a trpezlivosťou. Ústretoví sa ukázali aj vodiči autobusov, ktorí zastavovali aj mimo zastávok, aby žena nemusela dlho kráčať domov. 

Až jedného dňa prišlo pre všetkých týchto priateľských ľudí veľké prekvapenie. Nikto netušil, že starenka bola pomerne bohatá. V testamente pamätala na všetkých ľudí, ktorí k nej boli láskaví a ochotne jej pomáhali. Ich drobné gestá mali teraz veľkú odmenu: stará pani venovala tristo priateľským ľuďom po tritisíc eur.

 Úžas nad týmto úplne nečakaným dedičstvom bol veľký. Ešte väčšmi môžeme žasnúť aj my, ak za drobné gestá lásky získame oveľa väčšiu odmenu od Pána.

NÁŠ VZOREC PRE JEŽIŠA

Len nikdy nestrácajme vieru. Mária neprestala nikdy veriť. Aj keď plakala bolesťou. A nikdy neprestala milovať, aj keď jej lásku pribili na kríž. Mária nikdy svojho Syna neopustila. Prosme ju o túto silu, aby sme jej v tom boli podobní.

Kráľovná mája Panna Mária robila všetko pre Ježiša a podľa Ježiša. Nech nás vedie k tomu, aby aj v nás fungoval tento vzorec pre nebo.

Otázky na zamyslenie

Uvedomujem si, že krstom som dostal poukážku na nebo? Využívam prostriedky spásy? Čítam Božie slovo, prijímam sviatosť zmierenia, Eucharistiu? Snažím sa o prejavenie skutkov lásky núdznym?