Martin Kramara 16.04.2024

Dôstojnosť verzus bláznovstvo

Keď pred štyrmi rokmi Vatikán zverejnil encykliku Fratelli tutti, pamätám si diskusie ohľadom vojny, ktorú tam pápež zásadne odmietol.
Dôstojnosť verzus bláznovstvo
Marek Šmid 16.04.2024

Zlo na stromoch ľudského srdca

Začlenenie práva na potrat ako nového ľudského práva do Charty základných práv Európskej únie je výzva Európskeho parlamentu vyslaná štátom Únie vo štvrtok 11. apríla.
Zlo na stromoch ľudského srdca
Ján Lauko 09.04.2024

Dúfame v pokoj

Po prezidentských voľbách sa Slovensko zobudilo s rozporuplnými pocitmi. Viac ako milión štyristotisíc voličov bolo spokojných, pretože ich kandidát Peter Pellegrini vyhral a bude tak najbližších päť rokov naším najvyšším ústavným činiteľom. 
Dúfame v pokoj
Viliam Dobiáš 09.04.2024

Slovensko prestáva byť kresťanskou krajinou

Kresťan sa pozná podľa živej viery v Boha, dodržiavania Desatora, absolvovania sviatostí, prahnutia po daroch Ducha Svätého, bezhraničnej lásky k blížnym, úcty k prírode a všetkému živému. Nie podľa rečí, ale žitím. Biblia nie je len náboženská kniha, ale aj návod na správny spôsob života, brúsenie charakteru.
Slovensko prestáva byť kresťanskou krajinou
Modlíte sa za cirkevných či verejných predstaviteľov?