Marek Šmid 09.07.2024

Prispejú novely k pocitu spravodlivosti?

Ústavnosť a protiústavnosť častí nedávno prijatých trestných noviel je zatiaľ veľmi čerstvá otázka a čaká sa na písomné zverejnenie nálezu Ústavného súdu a jeho odôvodnenia v zbierke zákonov, ktoré sa spája s účinnosťou ustanovení týchto noviel.
Prispejú novely k pocitu spravodlivosti?
Juraj Šúst 02.07.2024

Kresťanstvo a LGBT

Na nedávnych Hanusových dňoch dostal americký profesor Robert P. George otázku, či je možné zvrátiť legalizáciu rovnakopohlavných zväzkov.
Kresťanstvo a LGBT
Milada Čechová 02.07.2024

Boh bude súdiť národy

Ako zjavené učenie je Tradícia v  podstate synonymom Cirkvi. Ale je tu aj tradícia vyplývajúca z toho, že ľudia sú smrteľní, no spoločnosti už menej a prežívajú tak, že si odovzdávajú svoju identitu a funkcie.

Boh bude súdiť národy
Marek Šmid 25.06.2024

Umelá inteligencia je čoraz horúcejšia téma

Pri úvahách o nej sa strieda obdiv a odvaha, nadšenie i pochybnosti, obavy aj znepokojenie.
Umelá inteligencia je čoraz horúcejšia téma
Peter Kravčák 18.06.2024

Skutočné médiá kontrolujú moc politikov za nás

„My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu, to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií, a  nato treba Markízu, aby realizovala slobodu prejavu, ako ju chápe celá Európa a nie iba časť slovenského politického spektra,“ povedal súčasný premiér Robert Fico v prejave na obranu TV Markíza krátko pred voľbami v roku 1998.
Skutočné médiá kontrolujú moc politikov za nás