Jozef Kozák 30.05.2023

Dvojnásobok tvojho ducha, Alojz

Írsky filozof Edmund Burke tvrdil, že ľudia, ktorí sa nevracajú k svojim predkom, nie sú schopní vidieť ani plánovať budúcnosť. No ak sa obzrú do minulosti a vidia hrdinstvo a vybojované víťazstvá, začnú svoje dedičstvo nielen obdivovať a chrániť, ale aj ďalej napĺňať.
Dvojnásobok tvojho ducha, Alojz
Martina Grochálová 23.05.2023

Hľadači pravdy

Sotva možno nájsť dvoch rozdielnejších ľudí. Jeden vzdelaný intelektuál, hlboko zakorenený v katolíckej viere, druhý vzdorovitý rebelant, ktorý pre svoje komunistické presvedčenie opustil Katolícku cirkev.
Hľadači pravdy
Ľudovít Malík 16.05.2023

Médiá a úcta k pravde

Dnes sa zdá, že pravdy niet. Všetci podozrievajú všetkých. Novinárom, médiám, sociálnym sieťam sa apriori neverí. Pochybujeme skoro o všetkom a pravda už nie je autorita. Ale ona tu je, len v tej obrovskej záplave informácií sa k nej ťažko dostávame.

Médiá a úcta k pravde
Jozef Kozák 09.05.2023

Dobre „im“ povedal

Keď navštívite Keňu a pristanete v Mombase, zaiste vám domáci ponúknu možnosť vidieť a spoznať Fort Jesus.
Dobre „im“ povedal
Marek Šmid 02.05.2023

Dôvera a nedôvera

Zažili sme všetci, každý svojím spôsobom, prostredie dôvery i nedôvery. Spoľahnutia na druhého i obavy z druhého. Poznáme to. Je to vážna vec. Stretávame sa s týmito pocitmi na každom kroku a citlivo ich zhodnocujeme. Vedeli by sme pomenovať, o ktorých ľuďoch sa v tomto zmysle najviac, najľahšie a najčastejšie hovorí.
Dôvera a nedôvera