Martin Kramara 19.01.2021

Ticho. Slovo. Jednota

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov nemôže tento rok prebiehať tak ako zvyčajne. Mnohé stretnutia, ekumenické bohoslužby a následné spoločné rozhovory sa pre pandémiu neuskutočnia. Ako iné veci, aj táto iniciatíva sa presúva viac do elektronického sveta.
Ticho. Slovo. Jednota
Jozef Kozák 12.01.2021

Budem tam s nimi

„Nebudem môcť hovoriť, ale budem tam. Nebudem niekým privilegovaným, ale jedným z nich. Chcem byť medzi nimi ako Kristov posol, ktorý nie slovom, ale skôr skutkom a svojou prítomnosťou im bude kázať evanjelium...“ napísal si do svojho denníka emeritný arcibiskup Alojz Tkáč, keď v roku 1977 nastúpil ako kňaz bez štátneho súhlasu pracovať ako vodič električky v Košiciach.
Budem tam s nimi
Ľudovít Malík 05.01.2021

Nenávisť nás nezachráni

Rok 2020 sme uzavreli s koronavírusom a aj na začiatku nového roka nás táto infekčná choroba stále sprevádza; a minimálne niekoľko mesiacov ešte bude. Určite ste si všimli, že to vyvoláva rozličné reakcie v celej našej spoločnosti - od rodín cez firmy po vládu.
Nenávisť nás nezachráni
Juraj Tóth 08.12.2020

Znamenia na nebi

Už dlhšie sa zamýšľam, či to, čo sa deje na nebi, v astronómii, je zaujímavé a relevantné pre náš každodenný život. Je dôležitejšia politika a problémy Slovenska a celého sveta v porovnaní s tým, čo sa deje vo vesmíre?
Znamenia na nebi
Jozef Kozák 01.12.2020

Až sa skončí Advent

„A keď raz odovzdám svoj úrad, plánujem, že budem žiť ako páter František Paňák,“ zvykol hovorievať náš emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Pátra Paňáka som nikdy osobne nestretol, ale z rozprávania viem, že tento jezuita bol známy ako veľký spovedník v Dóme sv. Alžbety.
Až sa skončí Advent