Bude patrónom influencerov?

V apoštolskej exhortácii pápeža Františka Evangelii gaudium čítame: „V každom okamihu dejín je prítomná ľudská slabosť, nezdravé zahľadenie do seba, pohodlný egoizmus a napokon žiadostivosť, ktorá nás všetkých ohrozuje. Tieto veci sú tu vždy. Učme sa radšej od svätých... ktorí čelili ťažkostiam svojej doby. Navrhujem preto zastaviť sa a znova nadobudnúť tie motivácie, ktoré nám pomôžu napodobňovať ich v našich časoch.“
Jozef Kozák 05.03.2024
Bude patrónom influencerov?

Aj keď tieto slová znejú tak „nábožensky“, v skutočnosti, keď sa obzrieme okolo seba – možno zvlášť na sociálne siete – , zbadáme, že svet je dnes plný hladu po motivácii a motivátoroch. Alebo dnes moderne pomenovaných – influenceroch. Ľuďoch, ktorí pravidelne prispievajú na svoje sociálne profily, internet a ovplyvňujú rozhodnutia či životný štýl mnohých. Je to náročná činnosť. Žiada si tvorivosť, pravidelnosť, komunikáciu i viditeľné výsledky.

Škoda, že sme v Cirkvi na Slovensku prehliadli tento, ako by povedal apoštol Pavol, nový areopág. Miesto, kde sa dá stretnúť a komunikovať evanjelium súčasným jazykom.

V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od narodenia kardinála Jozefa Tomka. Muža Cirkvi i slovenského národa. Myslím, že ten, ktorý hľadal a posilňoval misijné poslanie v rôznych krajinách, by dnes zaiste robil všetko preto, aby sa stretol s človekom dneška aj cez sociálne siete.

A čo by podľa mňa kardinál Tomko dnes zavesil na svoj profil? „Ponajprv treba nám obnoviť základné črty našej slovenskej povahy, aby až zavoláš Slovák, ozve sa ti človek!“