Naša vec

Keď aktuálne sledujem, čo sa opäť roztočilo okolo výroku pápeža Františka pre švajčiarsku televíziu – a je to len jeden z príkladov všeobecného šialenstva sveta –, mi zrejme v Pôstnom období oprávnene prichádza na um myšlienka, že Kristovej obety nie sme ani po dvoch tisícročiach hodní.
Milada Čechová 19.03.2024
Naša vec

Aj pohľad na Cirkev bolí, pretože je zmietaná rovnako ako svet, ktorý ju preniká a ničí. Vyráža to dych, ohavné zločiny udivujú a právom v nás vzbudzujú hnev. Naši prarodičia by si ani neboli dokázali predstaviť, čo všetko bude z Cirkvi vyhnisávať. Dnešný svet a Cirkev v priebehu sto rokov pripomínajú napriek fatimskému prorockému volaniu dielo Georgea Bernanosa Under the Sun of Satan. Je však v takomto uvedomení iba zlo?

Naopak. Je v  ňom aj pravda a oslobodenie. Je to vhľad do realizmu, poznanie, kým všetci sme. Deti sveta i deti Božie – hriešnici. Áno, je trpké, keď ako spoločenstvo zodpovedné za vieru predkladáme protiobraz ku knihe Skutkov, takže o nás môžu povedať: „Pozrite, ako sa navzájom nenávidia...“

Ale existuje spôsob, ako to zmeniť: vrátiť sa! V tomto prípade to totiž znamená vykročiť znovu dopredu lepšou cestou. Znamená to vyznať hriechy, ľutovať ich, konať pokánie. Znamená to vrátiť sa k prvotnej láske (Zjv 2, 4 – 5). Na túto cestu nás smeruje pápež František a volá nás na ňu Boh. Inak ľudstvo, svet a  ani Cirkev v  ňom nemá budúcnosť. Mali by sme to všetci vedieť aj z vlastnej skúsenosti – vtedy, keď si odmietame priznať svoje previnenia, vstupujeme do bludiska a smerovkou von je len pokánie.

Je to vec celého sveta a ľudstva vo vojnovom stave. Ale zároveň – nemýľme sa – je to naša osobná vec.