Ľudovít Malík 25.06.2019

Viera do dôsledkov

Katolícka cirkev na Slovensku je rasistická a podporuje segregáciu. Takéto priame či nepriame obvinenia môžeme čítať v tlači v posledných týždňoch. Týkajú sa vzťahov Slovákov a Rómov.
Viera do dôsledkov
Martin Kramara 18.06.2019

Evanjelizujeme kultúru?

Cirkev evanjelizuje kultúru. Je to jeden z princípov misijnej činnosti. Zároveň však aj kultúra, obrazne povedané, „evanjelizuje“ Cirkev. Teda ovplyvňuje správanie kresťanov. Jedným z príkladov sú sociálne siete.
Evanjelizujeme kultúru?
Ľudovít Malík 11.06.2019

A možno sa aj pomodlíme

Keď sa pred pár dňami objavila v našich médiách správa o tom, že pápež František schválil zmenu modlitby Otče náš, na sociálnych sieťach a internete sa o tom strhla celkom vášnivá diskusia.
A možno sa aj pomodlíme
Tibor Macák 04.06.2019

Posolstvo malého Ríma

Pápež František pôjde v stopách sv. Jána Pavla II., ktorý bol v Rumunsku na historicky prvej návšteve hlavy Katolíckej cirkvi v máji 1999 – také bolo avízo na 30. apoštolskú cestu Svätého Otca do tejto väčšinovo pravoslávnej krajiny. Nikto nepochyboval, že bude mať aj silný ekumenický ráz, čo potvrdil hneď prvý deň, keď sa František stretol s pravoslávnym patriarchom Danielom.
Posolstvo malého Ríma
Jozef Kozák 28.05.2019

Slon v porceláne

Keď som si v sobotu, v deň konania volieb do Európskeho parlamentu, na sociálnej sieti čítal komentár mojej kamarátky, v tej chvíli som mu veľmi nerozumel. Nebol som v obraze.
Slon v porceláne