Peter Klubert, SAC 04.10.2022

Prax milosrdenstva

Dôležitým faktorom v  preukazovaní Božieho milosrdenstva sú skutky milosrdenstva. Človek nimi potvrdzuje nielen to, že sám potrebuje milosrdenstvo, ale aj pripravenosť preukazovať ho blížnemu. Keď kresťan koná skutky milosrdenstva, odhaľuje v sebe schopnosť toto milosrdenstvo šíriť.
Prax milosrdenstva
Jozef Masarik 27.09.2022

Moderné univerzity

Základným poslaním univerzít je rozvíjať a šíriť vzdelanosť v spoločnosti prostredníctvom tvorivej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Poslaním univerzít je aj rozvoj vedy a kultúry.
Moderné univerzity
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 20.09.2022

Horkokrvný svätec

Páter Pio z Pietrelciny, ktorého taliansky historik Andrea Riccardi nazval „starcom Talianska“ a označil za referenčný bod ľudovej zbožnosti v Taliansku, je vynikajúcim príkladom toho, že svätosť nie je výsadou dokonalých ani hŕstky vyvolených. Už sv. František Saleský tvrdil, že svätosť nie je iba pre kňazov či rehoľníkov, ale pre každého.
Horkokrvný svätec
Stanislav Kocúr 13.09.2022

Objímať ako ona

V mojej rodnej obci Skalité na Kysuciach je pri farskom kostole postavených sedem kaplniek s reliéfmi siedmich najväčších bolestí Panny Márie. Skaliťania postavili túto cestu Sedembolestnej počas druhej svetovej vojny z vďaky za oslobodenie obce spod poľskej okupácie (1938 – 1939). Sedem kaplniek je rozmiestnených do polkruhu okolo kostola ako symbolická náruč. Sedembolestná Panna Mária tak už viac než osemdesiat rokov objíma svojho Syna prítomného vo svätostánku.
Objímať ako ona
Ľudovít Malík 06.09.2022

Kristov vikár

Dejiny Katolíckej cirkvi v 20. storočí sú bohaté na svätcov, ktorí sedeli na Petrovom stolci. Najmä druhá polovica uplynulého storočia je výnimočná. Pápeži od Jána XXIII. cez Pavla VI. až po Jána Pavla II. sú dnes vyzdvihnutí k úcte oltára. A teraz k nim pribudol aj pápež Ján Pavol I., ktorého pontifikát trval iba 33 dní. Svätý Otec František ho 4. septembra vyhlásil za blahoslaveného.
Kristov vikár