Byť ako fanúšik Petry

Fanúšikovia na svahu ani my ostatní doma pri obrazovkách sme sa minulú sobotu nevedeli dočkať jazdy našej Petry Vlhovej. V duchu i nahlas sme ju hnali na prvé miesto. No potom to ticho, zdesenie a azda i modlitba na perách. Len nech je v poriadku, Bože, len nech je v poriadku!
Jozef Kozák 23.01.2024
Byť ako fanúšik Petry

Svätý Páter Pio napísal istej panej do Svätého písma takéto venovanie: „Nech Duch Svätý vedie vašu myseľ, nech vám odhalí skryté pravdy obsiahnuté v tejto knihe a nech zapáli vašu vôľu uviesť ich do praxe.“

Príbeh Petry, reakcie fanúšikov a prianie Pátra Pia najlepšie odzrkadľujú, čo by sme všetci kresťania a ľudia čítajúci Bibliu po Nedeli Božieho slova mali uvádzať do praxe. Meniť svoje slová na slová láskavosti, pravdy, požehnania a dobra.

Uvedomujúc si význam slov, ktoré čítame v Knihe prísloví (18, 20 – 21): „Z ovocia (svojich) úst sa každý nasýti, do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.“

Vyrieknuté či napísané slová a spôsob ich podania mali a majú svoju moc. Môžu budovať, povzbudzovať, motivovať, no môžu tiež zraniť a spôsobiť celoživotné jazvy. Mýlime sa, keď sa obhajujeme slobodou slova či úprimnosťou. Musíme sa naučiť vnímať aj ich dôsledky!

Aj moje slovo totiž prináša smrť i život. A kto z nás by chcel ostať po svojom povedanom či napísanom slove vrahom lásky? Fanúšikovia Petry nám mnohým v sobotu ukázali, ako rýchlo vie láska meniť slová na modlitbu, ako ľahko dobré srdce nachádza správne slová. A čo prinášajú či priniesli moje slová?