Vypočuť pozvanie

Zasvätený život je pre Cirkev veľký dar. Rád by som preto poukázal na to, čo zasvätenému životu predchádza, a to je povolanie.
František Kavecký 01.02.2024
Vypočuť pozvanie


Rozpoznať pravé povolanie nie je jednoduché. Ani rozhodnutie toto pozvanie vypočuť nie je ľahké. Oveľa ťažšie však je dostáť svojim sľubom. Človek musí byť predovšetkým schopný počúvať. Počúvať iných ľudí, počúvať svoje svedomie a počúvať Boha.

Ani chodiť sme sa nenaučili hneď po narodení a prvé kroky sme urobili za pomoci rodičov. Rovnako je dôležité učiť sa počúvať. V dnešnom hlučnom svete je to naozaj ťažké, ale dôležité. Preto sľubom zasväteného predchádza dôkladná formácia a Cirkev ho prijíma prostredníctvom predstaveného.

V rýchlom svete sa snažíme naplniť čas našich detí v maximálnej miere. Robíme to preto, aby sme rozvíjali ich talenty a predchádzali „nude“ vedúcej k negatívnym javom. Bežný Slovák podľa aktuálneho prieskumu strávi v priemere tri hodiny denne na sociálnych sieťach. Máme vôbec priestor počuť či dokonca počúvať hlas Boží, ktorý nás pozýva? Prvým krokom k rozpoznaniu povolania je schopnosť stíšiť sa.

Zasvätený život môže byť pestrý a živý vzťah s Ježišom ho dokáže úplne naplniť. Bohatstvo Cirkvi spočíva v množstve chariziem, ktoré prinášajú jednotlivé rehoľné spoločenstvá. Aj starostlivosť o duše veriacich vo farnosti dokáže naplniť viac ako jeden bohatý život kňaza. Zasvätený život je totiž život s Ježišom.

Za každý dar povolania je potrebné ďakovať a v modlitbe o nové povolania prosiť. Nepochybne pomôže ochota ponúknuť Bohu seba či svoje dieťa.