Jozef Jurko 30.05.2021

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je v obraze nás samých, veď sme Božie deti

Viera v jedného Boha, ktorá je trojičná, je niečím, čo zásadne ovplyvňuje náš každodenný život. Najkratšie vysvetlenie Božieho života podáva svätý Ján, keď napísal: „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8). Do života tejto lásky sme vtiahnutí skrze Syna v Duchu Svätom.
Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je v obraze nás samých, veď sme Božie deti
Štefan Vícen 23.05.2021

Duch Svätý, tvorivá sila života

Pri uvažovaní o tvorivej sile Ducha Svätého sa môžeme opierať len o to, čo nám ponúka Sväté písmo a učí Cirkev. Všetko ostatné je len pokusom o interpretáciu. Cieľom úvahy nebude rozvíjanie teologických myšlienok, ale skôr priblíženie niektorých biblických textov a dogmatických vyjadrení na lepšie porozumenie.
Duch Svätý, tvorivá sila života
Jozef Kozák 16.05.2021

Kresťanské médiá napĺňajú Ježišove slová pri nanebovstúpení

Kresťanské médiá majú nezastupiteľnú úlohu: špecifickým spôsobom – mediálnym jazykom prenášať náboženské posolstvá a najmä evanjeliovú zvesť. Dôležité je nezostať pasívnymi a kráčať k vyšším métam.
Kresťanské médiá napĺňajú Ježišove slová pri nanebovstúpení
Dagmar Kráľová, FMA 09.05.2021

Kráľovná mája je Matka Cirkvi i Pomocnica kresťanov

Postupne sa nám vžíva spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorú ustanovil pápež František na pondelok po Turícach. V tento pre celé ľudstvo mimoriadne očistný rok pripadá na rovnaký deň aj spomienka Pomocnice kresťanov. Dajú sa oba sviatky skĺbiť, aby sme ich oslávili čo najlepšie?
Kráľovná mája je Matka Cirkvi i Pomocnica kresťanov
Jozef Luscoň 02.05.2021

Svätý Jozef, chlap, čo poznal mozole

Svätý Jozef sa na prvý pohľad zdá tajomným mužom. Veľa nehovorí, ale koná a hovoria za neho jeho činy. Vie, čo sú mozole. Áno, i preto ho Pius XII. v roku 1955 vyhlásil za patróna robotníkov. V Cirkvi ho slávime prvého mája, na Sviatok práce.
Svätý Jozef, chlap, čo poznal mozole