Jozef Haluza 10.11.2023

Sväté písmo je list milujúceho Otca

Slovo má veľkú moc, dokáže budovať i zničiť. Ľudská skúsenosť denne potvrdzuje pravdivosť tohto tvrdenia. O čo mocnejšie je však Božie slovo, ktoré je zachytené vo Svätom písme.
Sväté písmo je list milujúceho Otca
Jozef Haluza 03.11.2023

Od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe

Vezmime si aj my Máriu k sebe domov. Nechajme sa ňou objať tak, ako matky objímajú a chránia svoje deti. Dovoľme jej, nech nám na tvári vyčarí detský úsmev.
Od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe
Matej Juraj Šulik, OP 27.10.2023

Tridsať rokov služobnica po boku Pána

Pre moreplavcov boli orientačným bodom na cestách hviezdy. Pre nás by tou hviezdou mala byť Mária. Nie nadarmo ju totiž pútnici nazývajú Hviezda morská.
Tridsať rokov služobnica po boku Pána
Matej Juraj Šulik, OP 20.10.2023

Nenápadná modlitba veľkej hĺbky

Svätý Ján Pavol II. povedal, že „ruženec znamená vnoriť sa do rozjímania nad tajomstvom Krista, ktorý je náš pokoj“ (RVM 6). V tomto pokoji sme vovádzaní do nevyčerpateľnej Božej hĺbky.
Nenápadná modlitba veľkej hĺbky
Matej Juraj Šulik, OP 13.10.2023

Mária ako Matka všetkých pokolení

Od zrodu prvotnej Cirkvi je Mária jej neodmysliteľnou súčasťou. Celé Loretánske litánie sú hymnom, spevom jej mocného postavenia, príhovoru a požehnania pre Cirkev. Čo ju vynieslo tak vysoko?
Mária ako Matka všetkých pokolení