Anton Fabian 27.09.2020

Aj nazaretská rodina zažívala pocit migrantov

Svetový deň migrantov je pozvaním k prehodnoteniu doterajších postojov a k otvorenosti na nové humanistické a kresťanské prístupy k tejto zložitej téme. Tažké podmienky migrantov, poznačené strachom, neistotou a nepohodlím, zažila aj Svätá rodina: Jozef, Mária, Ježiš. Biblické a teologické nazeranie nás posúva komplexne reflektovať pravdu o migrácii.
Aj nazaretská rodina zažívala pocit migrantov
Jozef Jurko 20.09.2020

Matka Božia nám pomáha porozumieť bolesti

Pochopiť význam duchovného rozmeru bolesti v živote kresťana nie je analógiou anestézie - fyziologického stavu necitlivosti na podnety, ani to neznamená útek pred ňou, ale predovšetkým to znamená poznať možnosť načerpania sily z lásky Ježišovej Matky.
Matka Božia nám pomáha porozumieť bolesti
Marián Chovanec 13.09.2020

Eucharistia je hlboké spojenie s Bohom

Všetci ľudia sa úprimne tešia, keď dostanú dar. Čím je dar väčší a vzácnejší, tým viac sa radujú. Eucharistia je najväčší sviatostný dar Pána Ježiša. Je to nielen jeho milosť, ale predovšetkým on sám, preto sa kresťania z tohto eucharistického daru tešia a sú zaň Bohu vďační.
Eucharistia je hlboké spojenie s Bohom
Ľudovít Malý 06.09.2020

Treba sa nám vzdelávať aj v duchovnej oblasti

Dôležitosť kontinuálneho naberania vedomostí o našej kresťanskej viere možno najlepšie pochopiť, ak si uvedomíme, čo kresťanská viera je a čím by mala byť pre nás osobne.
Treba sa nám vzdelávať aj v duchovnej oblasti
Monika Golianová FMA 30.08.2020

Spoznávajme Sväté písmo cez symboly

Sväté písmo​ je zbierka kníh preložená najmenej do 3 384 jazykov, aspoň jej niektoré časti. Ak v ktoromkoľvek dejinnom období človek siahne po Knihe kníh, nachádza slová, ktoré nedávajú vždy priamu odpoveď na jeho pragmatické otázky, ale hovoria oveľa viac: učia pravej múdrosti a ceste. Nenechajú v ľahostajnosti nikoho, kto sa s ňou vážne zoznámi, vyrušujú, klopú na dvere srdca, nárokujú si na veľa, ale dávajú oveľa viac, ako požadujú.

Spoznávajme Sväté písmo cez symboly