Patrik Peter Vnučko OP 26.08.2022

Na ceste medzi dvomi mestami

Životný príbeh sv. Augustína ponúka množstvo inšpirácií. Svätec je prototypom ľudskej krehkosti aj vzácnym dôkazom nevyhnutnej Božej milosti, ktorá ho nasmerovala na cestu k Božiemu mestu.
Na ceste medzi dvomi mestami
Marián Chovanec 11.08.2022

Máme Matku v nebi

Dogmu o Nanebovzatí Panny Márie slávi Katolícka cirkev najvyšším stupňom liturgického slávenia – slávnosťou, ktorá je prikázaným sviatkom.
Máme Matku v nebi
Tomáš Jellúš SJ 05.08.2022

Usmejme sa, buďme letom pre druhých

Boh je starostlivý Otec, plný dobroty a nežnosti voči človeku a jeho životnému príbehu. Vždy s nami komunikuje a príroda je jeden z jeho hlavných komunikačných kanálov, reproduktorov na zvestovanie lásky. 
Usmejme sa, buďme letom pre druhých
Marek Šmid 21.07.2022

Ako sa starí rodičia môžu stať mladými ľuďmi

Dobre je prežívať príbehy, v ktorých sa starí rodičia môžu stať mladými ľuďmi. Azda v nich objavíme kúsok aj z nášho starorodičovstva.
Ako sa starí rodičia môžu stať mladými ľuďmi
Peter Nákačka 14.07.2022

Modlitba z detstva zostáva navždy

Ak sa rodina má stať miestom, kde sa deti nerodia len pre pozemský, ale aj pre večný život, musí sa stať školou svätosti. A školou svätosti sa stane len vtedy, ak bude školou modlitby, komunikácie s Bohom.
Modlitba z detstva zostáva navždy