Bernard Bober 21.12.2021

Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami

Každoročne vo Vianociach je možné vidieť a rozpoznávať viac duchovných dimenzií. Ústrednou je však skutočnosť, že Boh nás neskutočne miluje. Svoju lásku k ľuďom potvrdil poslaním svojho Syna na tento svet. Čo viac nám mohol darovať ako seba samého a večný život s ním?
Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami
Vladimír Juhás 21.12.2021

Betlehem v nás a my v betleheme

V betlehemskej jaskyni nájdeme viacero inšpirácií pre náš každodenný život. Treba im len porozumieť a uchopiť ich odkaz pre všedný deň. Spoluprežívaním vianočného príbehu zistíme, že aj ten náš sa v mnohých aspektoch jemu podobá.
Betlehem v nás a my v betleheme
Jozef Marhefka 17.12.2021

Prichádza, aby plnil Božiu vôľu

Čas Adventu pokročil a Cirkev v liturgii slovami štyridsiateho žalmu rozjíma nad tajomstvom vtelenia Božieho Syna. Plniť Božiu vôľu sa nám ľuďom zdá veľmi náročnou úlohou. Najmä vtedy, ak si to vyžaduje sebazápor a zrieknutie sa svojich sebeckých pohnútok.
Prichádza, aby plnil Božiu vôľu
Patrik Peter Vnučko 10.12.2021

Nepoškvrnené počatie je dielom Najsvätejšej Trojice

Vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie bolo vyvrcholením dlhodobého vývoja a rozvinutím dogmy o Bohorodičke. Inými slovami, Panna Mária, aby mohla počať a porodiť Ježiša Krista ako pravého Boha a človeka, musela byť v stave dokonalej milosti, teda bez akéhokoľvek hriechu, ako osobného, tak aj dedičného.
Nepoškvrnené počatie je dielom Najsvätejšej Trojice
Jozef Vojtek 03.12.2021

Svätý Mikuláš ponúkol výzvu – chcieť sa podeliť

Spomienka svätého Mikuláša liturgicky patrí do Adventného obdobia. Bezpochyby upriamuje našu pozornosť na kresťanské čnosti solidárnosti a obetavosti pre druhých. Je to výzva aj do dnešných dní.
Svätý Mikuláš ponúkol výzvu – chcieť sa podeliť