Peter Dufka 19.05.2019

Sviatosť zmierenia oslobodzuje

Spoveď je sviatosť, z ktorej má penitent i samotný kňaz veľký duchovný úžitok. Kňaz je totiž svedkom toho, ako sa samotný Boh dotýka duše človeka, ako ju postupne mení a pretvára. 
Sviatosť zmierenia oslobodzuje
Bernard Bober 12.05.2019

Počúvajme hlas Dobrého pastiera

Ježiš Kristus ako Dobrý pastier je v súčasnosti veľmi dôležitým obrazom hodným hlbokej meditácie nielen pre kňazov, ale pre celý Boží ľud. Hlboko prežívaná podoba Ježiša, ktorý nás na svojich pleciach vedie na ceste k večnosti, nám nedovolí byť malomyseľními. 

Počúvajme hlas Dobrého pastiera
Dagmar Kráľová 05.05.2019

Práca musí mať korene

Komunistickí ideológovia na všetky strany volali: „Práca šľachtí človeka!“, a predsa sa pod ich vedením nepracovalo až tak efektívne. Dnes, naopak, mnohí pracujeme toľko, že sa nestíhame nad významom práce ani zamyslieť. Práca však pre kresťana môže byť jedinečným majákom. 

Práca musí mať korene
Jozef Kozák 28.04.2019

Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja

Ježiš v snahe posilniť v pravde vieru apoštolov, potom čo museli zažiť jeho utrpenie, bolesť, pohŕdanie a smrť, jednoducho koniec vysnívanej cesty, zjavuje sa im a pozdravuje slovami: Pokoj vám! 
Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja
Jozef Jančovič 21.04.2019

Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych

V najväčší deň kresťanského roka na Veľkú noc počúvame pri svätej omši Jánovo evanjelium (Jn 20, 1 – 9), kde evanjelista pozoruhodne znásobuje a zlučuje svedkov a svedectvá o zmŕtvychvstaní, čím prekonáva nedostatok priameho svedectva o priebehu Ježišovho zmŕtvychvstania. 

Traja svedkovia a tri svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych