Patrik Peter Vnučko OP 23.08.2020

Náboženská sloboda nie je samozrejmosťou

Kresťanstvo od prvých krokov na javisku dejín sprevádzajú prenasledovania. Milánsky edikt v roku 313 znamenal prelomový okamih v živote starovekej Cirkvi – umožnil prenasledovaným kresťanom konečne slobodne sa nadýchnuť. Jednou z najvýznamnejších – hoci v dnešnej dobe dosť zanedbávaných – osobností tej doby je svätá Helena (250 – 330).
Náboženská sloboda nie je samozrejmosťou
Vladimír Juhás 16.08.2020

Nanebovzatie Panny Márie povyšuje celého človeka

Každá mariologická úvaha v starovekom kresťanstve bola výslovne kristocentrická. Nejestvovala žiadna reflexia o Márii, ktorá by nevychádzala z kristológie a v nej by sa rovnako aj nekončila. Podobne kristocentrická bola celá mariánska devocionálna tradícia.
Nanebovzatie Panny Márie povyšuje celého človeka
Cyril Vasiľ SJ 05.08.2020

Pri jasličkách je kolíska nášho kresťanstva

Rímska bazilika Santa Maria Maggiore je nerozlučne spojená s históriou mesta Rím, ale zvlášť pre Slovákov aj s dejinami viery našich slovanských predkov, a teda aj nás. V tejto bazilike pápež Hadrián II. schválil liturgické knihy a preklad Svätého písma do slovanskej reči, čím bol zavŕšený jeden z centrálnych projektov cyrilo-metodskej misie.
Pri jasličkách je kolíska nášho kresťanstva
Anton Adam 31.07.2020

Všetci jedli a nasýtili sa

Ľudia v každej dobe hľadajú odpovede na mnohé otázky, ktoré vyplývajú z istých životných potrieb a sú súčasťou ľudského bytia. Jednou zásadnou otázkou je, akým spôsobom zabezpečiť obživu pre celú ľudskú populáciu. 
Všetci jedli a nasýtili sa
František Trstenský 26.07.2020

Poznávame kult svätého Jakuba v biblických súvislostiach

Pri pozornom čítaní Svätého písma prídeme k zisteniu, že novozákonné texty uvádzajú viaceré postavy, ktoré nesú meno Jakub. 
Poznávame kult svätého Jakuba v biblických súvislostiach