Pavol Hudák 05.12.2018

Láska prichádza ako radosť

Našou radosťou je Boh sám. Je ukrytá v jednoduchých hlbokých slovách a skutkoch lásky: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ (Jn 15, 9) 
Láska prichádza ako radosť
Pavol Hudák 27.11.2018

Láska prichádza ako pokoj

Je potrebné mať správny postoj k všetkému čo sa deje okolo nás i v nás, a nebáť sa ničoho. Nad všetkým bdie Božia láska a múdrosť.
Láska prichádza ako pokoj
Viliam Judák 20.11.2018

Kristus je Kráľ pravdy

Človek sa slobodne rozhoduje na základe svojho vlastného, stále plnšieho poznania. Podstatné je však to, že pravdu treba hľadať aj potom, keď sme sa azda pomýlili.
Kristus je Kráľ pravdy
Štefan Vícen 13.11.2018

Manželskou vernosťou budujeme Božie kráľovstvo

Manželská vernosť je krásna a zároveň náročná výzva budovať Božie kráľovstvo prostredníctvom sviatosti manželstva.

Manželskou vernosťou budujeme Božie kráľovstvo
Jozef Uram 06.11.2018

Majetok je zodpovednosť pred večnosťou

A predsa život človeka nemožno ohraničiť časom a priestorom. Inými slovami, chceme žiť a nie umierať. Čosi nám našepkáva, že život je večný, a to si vyžaduje úsilie.

Majetok je zodpovednosť pred večnosťou