Peter Beňo 18.07.2021

Svätí Andrej Svorad a Beňadik nám majú i dnes čo povedať

Pútnické miesto Skalka neďaleko Trenčína, kde benediktínski mnísi svätý Andrej Svorad a svätý Beňadik istý čas žili, sa stáva nielen pre veriacich oázou pokoja. Mnohí prichádzajú načerpať duchovnú silu, nádej i radosť, ktoré tu na premodlenom mieste pramenia.
Svätí Andrej Svorad a Beňadik nám majú i dnes čo povedať
Tadeáš Róbert Spišák, OPraem 11.07.2021

Solúnski bratia Slovákom i Čechom priniesli najmä duchovné bohatstvo

Sviatok sv. Cyrila a Metoda vyvoláva otázku o našich koreňoch. Kto stál pri zrode našej kresťanskej viery? Sme vďační za ľudí, ktorí nám hlásali evanjelium a priviedli nás ku Kristovi? Poďakujme nebeskému Otcovi za tých, ktorí okolo nás žili svoju vieru.
Solúnski bratia Slovákom i Čechom priniesli najmä duchovné bohatstvo
Marek Vaňuš 04.07.2021

Svätí Peter a Pavol predstavujú odlišnosť i harmóniu

Svätci, na ktorých stojí základ Cirkvi a ohlasovanie evanjelia všetkým národom. Dokonale to vystihujú slová prefácie zo slávnosti sv. Petra a Pavla: Jeden nás učí vyznávať vieru a druhý nám objasňuje jej tajomstvá. A hoci odlišným spôsobom, obaja sa usilovali zhromaždiť Kristovu rodinu.
Svätí Peter a Pavol predstavujú odlišnosť i harmóniu
Anton Adam 13.06.2021

Srdce Ježišovo privádza k pravému pokoju

Božské Srdce Ježišovo je symbolom a živým obrazom nekonečnej lásky Ježiša Krista, ktorá nás povzbudzuje k rovnakému prejavu lásky, akou nás miluje on sám.
Srdce Ježišovo privádza k pravému pokoju
Viliam Judák 06.06.2021

Svätý Jozef je ochranca svätej Cirkvi

Svätému Jozefovi, ktorého rok slávime, sme priradili rôzne označenia, ktoré vyjadrujú jeho vlastnosti. Patrí medzi ne aj čestné označenie „Ochranca svätej Cirkvi“. Hoci je to posledná z invokácií k tomuto svätcovi, jej význam je veľmi dôležitý.
Svätý Jozef je ochranca svätej Cirkvi