Juraj Sedláček 19.03.2019

Svätý Jozef bol muž na pravom mieste

Sviatok svätého Jozefa je pre mňa dňom mužskej viery, akýsi kresťanský deň mužov. Osoba a viera dôležitej postavy v dejinách našej spásy je hodná nasledovania.
Svätý Jozef bol muž na pravom mieste
Jozef Uram 12.03.2019

Pôst zušľachtuje dušu i telo

Ľudia majú rozličné postoje k pôstu ako takému. Väčšinou ho považujú za prekonanú skutočnosť, patriacu do dávnej minulosti. Iní ho zasa ospevujú v mene očistnej kúry či zdravšieho spôsobu života. 

Pôst zušľachtuje dušu i telo
Jozef Gallovič 05.03.2019

Askéti sa podobajú výborným atlétom

Zdá sa, že pojmy ako odriekanie, askéza sa v dnešnej hedonistickej kultúre, v ktorej sa ľudia chcú neviazane zabávať a prežívať lacný pocit šťastia, stali neprijateľnými. Sú však ľudia živelným užívaním pozemských dobier šťastnejší? 

Askéti sa podobajú výborným atlétom
Iveta Fides Strenková 26.02.2019

Ženy sú prínosom pre Cirkev a svet

Pozrime sa spoločne na prínos a úlohu ženy v Cirkvi, ako ju zachytávajú a predstavujú niektoré stránky Biblie a ako to môže byť inšpiráciou pre dnešný pohľad na úlohu ženy. 
Ženy sú prínosom pre Cirkev a svet
Štefan Marián Bankovič 19.02.2019

Nesúďte a nebudete súdení

Človek vo svojej ľudskej nedokonalosti má tendenciu okamžite vysloviť súd nad druhým. Rád hodnotí a dáva prívlastky bez hlbšieho poznania skutočnosti, objektívnych príčin a dôvodov konania. Niekedy sa za tým ukrývajú aj jeho vlastné slabosti a zlyhania.
Nesúďte a nebudete súdení