Viliam Judák 01.11.2020

Projekt svätosť je tu pre všetkých

Pamiatku svätých v nebi si uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej vzájomnej lásky upevňovala jednota celej Cirkvi. Lebo ako nás kresťanské spoločenstvo putujúcich privádza bližšie ku Kristovi, tak nás spoločenstvo svätých oslávených sprevádza s Kristom, z ktorého ako z prameňa a hlavy prúdi všetka milosť a život samého Božieho ľudu.
Projekt svätosť je tu pre všetkých
Dagmar Kráľová 25.10.2020

Choďte a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov

Možno sa nám už celkom dobre darí čítať Sväté písmo, ba niektorí sa začali nad ním doma či vo svojej skupine i modliť. Výborne! Veď ho máme nato, aby sme sa cezeň priblížili k Ježišovi. A stali sa tak navždy jeho učeníkmi.
Choďte a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov
Peter Dušička 18.10.2020

Objavme individuálne misijné pozvanie

Misijné výzvy na konci druhej dekády 21. storočia ponúkajú pre kresťana pestrú paletu možnej angažovanosti v duchu Ježišových slov: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15).
Objavme individuálne misijné pozvanie
Martina Grochálová 11.10.2020

Videniami vysvetľovala Písmo a povzbudzovala na zmenu života

Hoci sa sv. Hildegarda z Bingenu stala oficiálne svätou až v roku 2012, v povesti svätosti žila v mysliach ľudí už za svojho života i dlhých osem storočí po smrti. Pápež Benedikt XVI. ju vyhlásil za učiteľku Cirkvi. Okrem nej sú učiteľkami Cirkvi iba tri ženy – sv. Terézia Avilská, sv. Terézia z Lisieux a sv. Katarína Sienská. Bola to múdra a rozvážna žena, ktorú si Boh vyvolil osobitným spôsobom.
Videniami vysvetľovala Písmo a povzbudzovala na zmenu života
Dagmar Kráľová 04.10.2020

Modlime sa podľa Svätého písma

S Bohom je možné zblížiť sa v modlitbe a prostredníctvom Svätého písma. Ktorú z ciest si vybrať? A čo tak obe spojiť? Nebude to najistejšia cesta?

Modlime sa podľa Svätého písma