Ľubomír Majtán 02.02.2022

Izolácia neznamená byť zavretý bez zmyslu

Aktuálna situácia nás prinútila spomaliť, vzdať sa hromadných podujatí, preferovať, naopak, individuálne rozhovory a stretnutia, individuálnu pastoráciu.
Izolácia neznamená byť zavretý bez zmyslu
Viliam Judák 27.01.2022

Očakávanie v trpezlivej nádeji

Sviatok Obetovania Pána, či ako ho ľudovo voláme Hromnice, známy v Cirkvi už vo 4. storočí, sa nám prihovára hlbokou symbolikou svetla.
Očakávanie v trpezlivej nádeji
Jozef Jančovič 21.01.2022

Za Cirkev kráčajúcu s Kristom a za jej otvorené srdce a oči

V „dvojkovom roku“ slávime druhýkrát Nedeľu Božieho slova. Slávi sa v čase prebiehajúcej synody o kráčajúcej Cirkvi a v čase Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Za Cirkev kráčajúcu s Kristom a za jej otvorené srdce a oči
Jozef Gallovič 14.01.2022

Manželia potrebujú zázrak premenenia lásky

Adam a Eva prežívali radosť jeden z druhého v nevinnosti srdca, v dokonalej harmónii s Bohom, medzi sebou a s prírodou. Boli nesmrteľní v láske bez strachu zo smrti. To boli dary požehnania, ktoré dostali od Boha a ktoré si mali chrániť.
Manželia potrebujú zázrak premenenia lásky
Marián Chovanec 05.01.2022

Toto je môj milovaný Syn

Svätým krstom sme ponorení do Božej lásky a otvára sa nám perspektíva jej večného prežívania. Na Pánovom krste je užitočné všimnúť si dva dôležité duchovné atribúty: Ježišovu solidárnosť s hriešnym ľudstvom a zjavenie pravdy o Najsvätejšej Trojici.
Toto je môj milovaný Syn