Jozef Gallovič 14.02.2020

Odpúšťať máme problém

„Nikdy ti to neodpustím!“ Takéto hnevlivé až zúfalé výroky často vychádzajú z úst a sŕdc zasiahnutých bolesťou nespravodlivého útoku od iných, či už ohováračnými slovami, zákernými činmi, alebo „osudom“. Čo s tým môžeme robiť?
Odpúšťať máme problém
Štefan Marián Bankovič 09.02.2020

Vy ste soľ zeme

Salinita, čiže slanosť, určuje koncentráciu minerálnych látok rozpustených najčastejšie vo vode alebo v pôde. Je dôležitou súčasťou zachovania „zdravia“ ekosystému. Niekedy sa zdá, že v našom regionálnom priestore kresťania už nie sú tými čo v minulosti. Stratili slanosť. Keď mnohí v minulosti museli prinášať obete, aby ukázali, že sa stotožňujú s Ježišovým postojom, stávali sa živým príkladom Kristových slov o salinite.  
Vy ste soľ zeme
Štefan Sečka 02.02.2020

Tých, ktorí sa zasvätili, potrebujeme

Cirkev má už stáročia vo svojom spoločenstve ľudí, ktorí sa podľa vzoru Krista snažia žiť v chudobe, čistote a poslušnosti. Potrebujeme ich, pretože ich svedectvo má v živote Cirkvi nezastupiteľné miesto.
Tých, ktorí sa zasvätili, potrebujeme
Martin Kramara 26.01.2020

Spoločne pozerajme na Krista

Sviatok obrátenia svätého apoštola Pavla sa tradične spája s Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Aj dnes má k tejto téme čo povedať. Celkom samozrejme, nielen k nej. Najzásadnejšia zmena v živote svätého Pavla nestratila nič na svojej aktuálnosti. Možno sa ňou inšpirovať pre ekuménu, ale aj pre osobný a spoločenský život.
Spoločne pozerajme na Krista
Anton Adam 19.01.2020

Vydávať svedectvo je našou povinnosťou

Všemohúci a láskavý Boh je súčasťou ľudských dejín ako Stvoriteľ a Pán celého vesmíru. Božie zjavenie sa v plnosti uskutočňuje v príchode Božieho Syna, ktorý vydáva svedectvo o jednote s Otcom: „Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10, 30).
Vydávať svedectvo je našou povinnosťou