Tomáš Jellúš SJ 12.10.2018

Anna Kolesárová – dar alebo záťaž pre dnešný svet?

V nebeskom kráľovstve je veľa svätých a dobrých ľudí. Zmysel blahorečenia je dôležitý skôr pre nás na povzbudenie. Vychádza z dlhej a dobrej povesti daného človeka a jeho života, ktorý nesie posolstvo lásky mimoriadnym spôsobom. Blahorečenie Anny Kolesárovej však rozpútalo veľa vášní, pozitívnych aj negatívnych reakcií. Aj médiá, ktoré nie sú veľmi naklonené náboženstvu, vo viacerých článkoch rozoberali jej prípad. Prečo práve ona?

Anna Kolesárová – dar alebo záťaž pre dnešný svet?
Cyril Jaroslav Brázda OFM 02.10.2018

Tranzitus svätého Františka je obrazom víťaznej lásky

Františkáni na celom svete, zvyčajne v predvečer sviatku svätého Františka, slávia pamiatku jeho smrti, čiže prechodu z pozemského putovania do nebeskej vlasti.

Tranzitus svätého Františka je obrazom víťaznej lásky
Jozef Luscoň 26.09.2018

Štafeta svätosti v národe pokračuje

Pred rokom bol blahorečený don Titus Zeman, približne pred mesiacom Anna Kolesárová. Ich životy dokazujú, že aj v našej krajine žili a stále žijú ľudia s puncom svätosti.

Štafeta svätosti v národe pokračuje
Jozef Uram 19.09.2018

Pre kresťana ponížiť sa nie je slabosť

Čnosť poníženosti a pokory potichu vstúpila do mravného života spolu s kresťanstvom. Je to sila úprimnej pokory a jednoduchosti, ktorá odzbrojuje aj mocných tohto sveta.

Pre kresťana ponížiť sa nie je slabosť
Peter Nákačka 11.09.2018

Chceme dorásť na skutočné hviezdy

Zmysel nášho života stojí alebo padá na dosiahnutí svätosti. Žijeme v spoločnosti, ktorá propaguje pseudovzory a s obľubou „klebetí“ o ich zlyhaniach. Pozitívna motivácia na ceste k svätosti zohráva zásadnú úlohu. V tomto nám môžu byť zdrojom inšpirácií predovšetkým svätci.
Chceme dorásť na skutočné hviezdy