Stanislav Stolárik 22.11.2020

Pred Kráľom kľakáme, aby Kristus vládol našim srdciam

Od začiatku jestvovania Cirkvi boli, sú a budú nasledovníci Ježiša Krista prenasledovaní, mučení, zabíjaní. Prečo? Preto, lebo boli, sú a budú verní Kristovi, svojmu Kráľovi, a viac si cenili, cenia a budú ceniť jeho priateľstvo a večný život v jeho kráľovstve ako vlastný – pozemský život, ktorý by si zachovali za daň zrady Krista.
Pred Kráľom kľakáme, aby Kristus vládol našim srdciam
Ľudovít Malý 15.11.2020

Kam kráča naša mládež

Zmeny sú prirodzeným dôsledkom vývoja. Vývojovému pohybu, prirodzene, podlieha aj chápanie náboženstva a praktizovanie duchovného života. Sú nové trendy v tejto oblasti, ktoré zachytávajú najmä mládež, dôvodom na zvýšené obavy?
Kam kráča naša mládež
Jozef Uram 08.11.2020

Nie výzdoba hrobu, ale modlitba a obeta za zosnulého pomáhajú

Začiatok novembra je neodmysliteľne spojený so spomínaním si na našich drahých zosnulých. Táto reminiscencia býva neraz bolestná a stavia nás pred náročné otázky.
Nie výzdoba hrobu, ale modlitba a obeta za zosnulého pomáhajú
Viliam Judák 01.11.2020

Projekt svätosť je tu pre všetkých

Pamiatku svätých v nebi si uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte viac preto, aby sa pestovaním bratskej vzájomnej lásky upevňovala jednota celej Cirkvi. Lebo ako nás kresťanské spoločenstvo putujúcich privádza bližšie ku Kristovi, tak nás spoločenstvo svätých oslávených sprevádza s Kristom, z ktorého ako z prameňa a hlavy prúdi všetka milosť a život samého Božieho ľudu.
Projekt svätosť je tu pre všetkých
Dagmar Kráľová 25.10.2020

Choďte a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov

Možno sa nám už celkom dobre darí čítať Sväté písmo, ba niektorí sa začali nad ním doma či vo svojej skupine i modliť. Výborne! Veď ho máme nato, aby sme sa cezeň priblížili k Ježišovi. A stali sa tak navždy jeho učeníkmi.
Choďte a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov