Peter Dušička 18.10.2020

Objavme individuálne misijné pozvanie

Misijné výzvy na konci druhej dekády 21. storočia ponúkajú pre kresťana pestrú paletu možnej angažovanosti v duchu Ježišových slov: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15).
Objavme individuálne misijné pozvanie
Martina Grochálová 11.10.2020

Videniami vysvetľovala Písmo a povzbudzovala na zmenu života

Hoci sa sv. Hildegarda z Bingenu stala oficiálne svätou až v roku 2012, v povesti svätosti žila v mysliach ľudí už za svojho života i dlhých osem storočí po smrti. Pápež Benedikt XVI. ju vyhlásil za učiteľku Cirkvi. Okrem nej sú učiteľkami Cirkvi iba tri ženy – sv. Terézia Avilská, sv. Terézia z Lisieux a sv. Katarína Sienská. Bola to múdra a rozvážna žena, ktorú si Boh vyvolil osobitným spôsobom.
Videniami vysvetľovala Písmo a povzbudzovala na zmenu života
Dagmar Kráľová 04.10.2020

Modlime sa podľa Svätého písma

S Bohom je možné zblížiť sa v modlitbe a prostredníctvom Svätého písma. Ktorú z ciest si vybrať? A čo tak obe spojiť? Nebude to najistejšia cesta?

Modlime sa podľa Svätého písma
Anton Fabian 27.09.2020

Aj nazaretská rodina zažívala pocit migrantov

Svetový deň migrantov je pozvaním k prehodnoteniu doterajších postojov a k otvorenosti na nové humanistické a kresťanské prístupy k tejto zložitej téme. Tažké podmienky migrantov, poznačené strachom, neistotou a nepohodlím, zažila aj Svätá rodina: Jozef, Mária, Ježiš. Biblické a teologické nazeranie nás posúva komplexne reflektovať pravdu o migrácii.
Aj nazaretská rodina zažívala pocit migrantov
Jozef Jurko 20.09.2020

Matka Božia nám pomáha porozumieť bolesti

Pochopiť význam duchovného rozmeru bolesti v živote kresťana nie je analógiou anestézie - fyziologického stavu necitlivosti na podnety, ani to neznamená útek pred ňou, ale predovšetkým to znamená poznať možnosť načerpania sily z lásky Ježišovej Matky.
Matka Božia nám pomáha porozumieť bolesti