František Trstenský 05.02.2019

Evanjelium nie je umelo vytvorené posolstvo

Slovo evanjelium pochádza z gréčtiny a v doslovnom preklade znamená „dobrá správa“. V grécko-rímskom prostredí výraz často označoval posolstvo o víťazstve. 

Evanjelium nie je umelo vytvorené posolstvo
František Trstenský 29.01.2019

Kritériá pravosti sú jasné

Biblický kánon je zbierkou Bohom inšpirovaných kníh, ktoré sú oficiálnou mierou právd viery a normou učenia a ľudského konania.

Kritériá pravosti sú jasné
František Trstenský 23.01.2019

Hodnovernosť biblických textov preveril čas

Medzi biblickými originálmi a súčasnými vydaniami stoja stáročia. Pri čítaní Biblie nám môže prísť na myseľ oprávnená námietka, či a do akej miery je biblický text hodnoverný. 

Hodnovernosť biblických textov preveril čas
František Trstenský 15.01.2019

Slová Svätého písma nie sú na jedno vypočutie

Sväté písmo obsahuje normy, ktoré zásadným spôsobom formovali predovšetkým dejiny Európy a jej právny systém. Biblické témy a obrazy ovplyvnili umenie a kultúru.  
Slová Svätého písma nie sú na jedno vypočutie
Ľubomír Majtán 08.01.2019

Čo nám hovorí o vkladaní rúk Sväté písmo

Často sa stretávame s fenoménom vkladania rúk, ktorý je na jednej strane uplatňovaný ako spôsob chvály Boha počas rôznych duchovných aktivít. Na strane druhej býva však označovaný za sektársku aktivitu a zásah do niečoho, čo presahuje kompetencie zúčastnených. 
Čo nám hovorí o vkladaní rúk Sväté písmo