Jozef Luscoň 26.09.2018

Štafeta svätosti v národe pokračuje

Pred rokom bol blahorečený don Titus Zeman, približne pred mesiacom Anna Kolesárová. Ich životy dokazujú, že aj v našej krajine žili a stále žijú ľudia s puncom svätosti.

Štafeta svätosti v národe pokračuje
Jozef Uram 19.09.2018

Pre kresťana ponížiť sa nie je slabosť

Čnosť poníženosti a pokory potichu vstúpila do mravného života spolu s kresťanstvom. Je to sila úprimnej pokory a jednoduchosti, ktorá odzbrojuje aj mocných tohto sveta.

Pre kresťana ponížiť sa nie je slabosť
Peter Nákačka 11.09.2018

Chceme dorásť na skutočné hviezdy

Zmysel nášho života stojí alebo padá na dosiahnutí svätosti. Žijeme v spoločnosti, ktorá propaguje pseudovzory a s obľubou „klebetí“ o ich zlyhaniach. Pozitívna motivácia na ceste k svätosti zohráva zásadnú úlohu. V tomto nám môžu byť zdrojom inšpirácií predovšetkým svätci.
Chceme dorásť na skutočné hviezdy
Rastislav Nitran 04.09.2018

Potrebujeme Božiu milosť

Milosť je Boží dar, ktorý nám pomáha žiť dobrý kresťanský život. Bez milosti nemôžeme veriť, obrátiť sa ani konať dobro.

Potrebujeme Božiu milosť
Anton Fabian 28.08.2018

Keď sa kvalita života pretaví do hrdinstva

Veľká nábožensko–spoločenská akcia, blahorečenie Anny Kolesárovej, ktorá sa chystá v Košiciach  v sobotu 1. septembra 2018 na futbalovom štadióne, bude nielen manifestáciou viery, ale aj podčiarknutím dôležitosti kvality života. Klasický náboženský termín „svätosť“ je pre mnohých nezrozumiteľný, preto ho môžeme pretlmočiť slovom „kvalita života“.

Keď sa kvalita života pretaví do hrdinstva