Spýtali ste sa

Ľubomír Hlad 02.12.2023

Pri spovedi ideme do Otcovho objatia

Čo sa stane, ak úmyselne zatajím ťažký hriech, pretože mám strach alebo sa ho hanbím pred kňazom vyznať?

SOŇA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Pri spovedi ideme do Otcovho objatia
Daniel Dian 25.11.2023

Nihil obstat pre čistotu viery

V dnešnej dobe máme k dispozícii veľa duchovnej literatúry, ale nie každá je v súlade s učením Cirkvi. Ako to rozlíšiť?

OĽGA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Nihil obstat pre čistotu viery
Anna Kováčová Habovštiaková 18.11.2023

So zlom sa nekoketuje

V dnešných rozprávkach je často náročné rozlíšiť dobro od zla, kladných hrdinov od záporných. Nepredstavuje to problém pre deti vzhľadom na rozvoj ich hodnotového systému?

KAROLÍNA, STREDNÉ SLOVENSKO

So zlom sa nekoketuje
Tibor Hajdu 11.11.2023

Pomôcť môže konštruktívny dialóg

Ak kňaz vo farnosti hovorí veci proti kresťanskej viere, ako sa mám zachovať? Ako to riešiť?

PETER, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Pomôcť môže konštruktívny dialóg
Anton Adam 30.10.2023

Popol zosnulého na posvätnom mieste

Ako je to so spopolňovaním po smrti? Je v poriadku popol zosnulého voľne rozptýliť? Alebo si ho môžeme nechať aj doma?
EDITA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Popol zosnulého na posvätnom mieste