Spýtali ste sa

Štefan Fábry 15.04.2021

Rozlišujme gestá pri liturgii a súkromnej modlitbe

Liturgické gestá a postoje sú výrazové prostriedky, ktoré pri liturgii konáme svojím telom a ktorými zdôrazňujeme to, čo sa deje v našom vnútri. Napríklad státie je znakom úcty, slobody a pripravenosti; sedenie naznačuje počúvanie; kľačanie pokoru a poklonu; zopäté ruky sú symbolom prosby, sústredenia a podobne.
Rozlišujme gestá pri liturgii a súkromnej modlitbe
Marek Vaňuš 01.04.2021

Spravodliví mužovia preukázali Ježišovi úctu

Podľa kánonických evanjelií pri postavách Nikodéma a Jozefa z Arimatey ide o mužov z radov Židov, ktorí po Ježišovej smrti na kríži zabezpečili dôstojné pochovanie jeho tela.
Spravodliví mužovia preukázali Ježišovi úctu
Ján Otruba, OFMCap 25.03.2021

Modlitbou prejavujeme najmä lásku k Bohu

Predkladaná otázka prezrádza, že čitateľka rozmýšľa o otázkach viery a duchovného života a nekoná svoju modlitbu len ako zvykový úkon. Pre veriaceho je skutočne dôležité zaoberať sa významom modlitby.
Modlitbou prejavujeme najmä lásku k Bohu
Vladimír Thurzo 18.03.2021

Prirodzený zákon máme v srdci

Z pohľadu cirkevného učenia je hriech jasná záležitosť, keď slobodne prestupujeme Božie a cirkevné prikázania. Podobne je to pri ľudských zákonoch, za ktorých porušenie nesieme zodpovednosť.
Prirodzený zákon máme v srdci
Jozef Jančovič 11.03.2021

Tajomné odmietnutie Ježiša

Pri čítaní evanjelií čitateľov niekedy zarazia isté slová, ktoré akoby protirečili samotnému Bohu. Pohľad biblistu nám odkrýva dôležité súvislosti.
Tajomné odmietnutie Ježiša