Spýtali ste sa

Michal Vivoda 14.10.2021

Účinky pohoršenia zakryme našou láskou a príkladom

Isto jestvujú pravidlá a nemenné pravdy viery a mravov, ktoré platia všeobecne, no ich aplikácia si vyžaduje jemnú pastoračnú múdrosť a skúsenosť.

Účinky pohoršenia zakryme našou láskou a príkladom
Peter Štálnik 07.10.2021

Venujme čas Bohu a robme to z lásky

Modlitba by mala zostať časom, keď sa stretávame s Bohom, avšak nie z nanútenej povinnosti, ale z lásky. Ňou totiž prehlbujeme vzájomný vzťah s naším Pánom. Keď ju zanedbávame, strácame my sami.

Venujme čas Bohu a robme to z lásky
Ján Duda 30.09.2021

Manželské prekážky zneplatňujú manželstvo

Podľa kánonického práva si manželstvo vyžaduje, aby pri jeho uzatváraní boli splnené určité predpoklady a neexistovala prekážka, ktorá by ho zneplatňovala.

Manželské prekážky zneplatňujú manželstvo
Martina Ambrušová 30.09.2021

V Malackách majú novú materskú školu

Na začiatku školského roka 3. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej cirkevnej Materskej školy Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Malackách. Začalo sa svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
V Malackách majú novú materskú školu
Sestra Damiána Kajanová 30.09.2021

Nová Baňa-Kohútovo znovu privítala pútnikov

Nová Baňa-Kohútovo znovu privítala pútnikov