Spýtali ste sa

Ľubomír Hlad 21.01.2021

Odpúšťajúce srdce sa otvára Bohu

Predmetom otázky je konflikt, ktorý vznikol medzi kazateľovou výzvou na odpustenie a osobnou - ale môžeme tiež povedať aj univerzálnou ľudskou - skúsenosťou s utrpenou krivdou a nemožnosťou preklenúť ju čisto ľudskými technikami či stratégiami.
Odpúšťajúce srdce sa otvára Bohu
Vladimír Thurzo 14.01.2021

Ježiš odporúča napomenúť medzi štyrmi očami

Poskytnutie citlivých informácií o druhom človeku treba zvážiť s ohľadom na dôsledky, ktoré nimi spôsobíme. Osobné napomenutie, ktoré má slúžiť na dobro blížneho, však odporúča sám Ježiš.
Ježiš odporúča napomenúť medzi štyrmi očami
Michal Vivoda 07.01.2021

Božie meno je vždy hodné úcty

Druhé prikázanie, ktoré hovorí o Božom mene, nás smeruje k tomu, aby sme Božie meno používali vždy s posvätnou úctou. Nábožné vyslovovanie Božieho mena i spôsob, akým sa staviame k svätým menám, veľa vypovedajú o našom vnútornom svete.
Božie meno je vždy hodné úcty
Dušan Argaláš 22.12.2020

Spása je ponúknutá všetkým ľuďom

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že všetko je zamerané na spásu človeka. Jednako i to, že pre univerzálnosť hriechu každý z ľudí potrebuje spásu. Je však jeden jediný, od ktorého spása prichádza a kto ju môže darovať – a tým je nenahraditeľný Boh.

Spása je ponúknutá všetkým ľuďom
Pavol Zahatlan 10.12.2020

Prijať Božie odpustenie a ponuku spásy je zásadné

Hriechy proti Duchu Svätému sa dajú súhrne označiť za skutky, keď človek jednoznačne odmieta Božie dobro.  Ide vlastne o pohrdnutie Božou ponukou spásy.
Prijať Božie odpustenie a ponuku spásy je zásadné