Spýtali ste sa

Ján Ďačok 26.08.2021

Kresťan a kompromis

Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá – je pravda, ktorá vyjadruje tradičné učenie Katolíckej cirkvi.
Kresťan a kompromis
Ľuboš Tvrdý 19.08.2021

Licencia má svoje opodstatnenie

Z pohľadu cirkevného práva v niektorých prípadoch celkom prirodzene pred uzatvorením sviatostného manželstva môže nastať situácia, keď sa od snúbencov žiada licencia na sobáš. Tento dokument nie je iba formálnym aktom, ale má poukázať aj na výnimočné poslanie a úlohu manželstva.
Licencia má svoje opodstatnenie
Andrej Krivda 12.08.2021

Uctievaním Panny Márie vzdávame úctu Bohu

Znenie niektorých modlitieb môže veriaceho zneistiť. Uctievanie Panny Márie je začlenené do úcty, ktorú vzdávame Bohu skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom. Neprosíme Pannu Máriu, aby nás požehnala sama vo vlastnom mene, ale prosíme, aby nás požehnala so svojím Synom.
Uctievaním Panny Márie vzdávame úctu Bohu
Lucián Mária Bogucki, OFMConv 05.08.2021

Hanbiť sa pred Bohom je milosť

Pri každej svätej spovedi penitent viac-menej rieši otázku vyznania početnosti hriechov. Usmernenie nám ponúkajú cirkevné dokumenty a dôležitý je aj citlivý prístup spovedníka. Pápež František naznačuje, že vyznanie hriechov sa spája s milosťou zahanbenia.
Hanbiť sa pred Bohom je milosť
Štefan Fábry 29.07.2021

Účasť na svätej omši má napĺňať naše srdce

Byť prítomný na slávení Eucharistie by pre veriaceho nemala byť len povinnosť, ale predovšetkým radosť zo stretnutia so svojím Stvoriteľom a Pánom.
Účasť na svätej omši má napĺňať naše srdce