Pred diablom nás môže ochrániť len Boh

Počula som, že náramky a šperky jednej značky sú späté s okultizmom. Ako sa dá toto tvrdenie overiť? Ako je možné takéto šperky odlíšiť?
TAMARA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Imrich Degro 10.04.2024
Pred diablom nás môže ochrániť len Boh

Kresťan nemá byť poverčivý, ale ani sa nemá zahrávať s nebezpečným okultizmom. Ilustračná snímka: pixabay.com

Slovo okultný v doslovnom preklade znamená tajomný alebo ukrytý. Ak teda nazývame nejakú vec okultnou, myslíme tým, že cez ňu pôsobí na človeka diabol. Žiadna vec však sama osebe nikdy nie je okultná. Takou ju môže urobiť len človek praktizujúci okultizmus, a to cez takzvané zlo spôsobujúce konanie (ľudovo nazývané očarovanie). Môže na to použiť takmer akýkoľvek predmet. Robí to vždy s  cieľom škodiť inému človeku, negatívne pôsobiť na jeho slobodnú vôľu.

ANULÁCIA ÚČINKOV

Zistiť, či bol nad nejakým predmetom (v našom prípade šperkmi) urobený okultný rituál, je skoro nemožné. Ale to neznamená, že sa teraz máme všetkého báť a žiť v strachu. Prečo sa nemusíme báť? Lebo mnohí okultisti nie sú skutoční okultisti, ale podvodníci; nedokážu to urobiť.

Okrem toho diabol, a nie okultista, je ten, kto cez takýto predmet pôsobí. Diabol však nie je ničím a nikým viazaný, aby vykonal to, o čo ho okultista žiada. On je klamár od počiatku a podvádza aj svojich prívržencov.

Objektívnou prekážkou účinnosti okultných predmetov je preto predovšetkým intenzívny kresťanský život človeka. Čím kvalitnejší je duchovný život, s ktorým sa tieto formy zla stretávajú, tým silnejšie sa anulujú ich účinky.

Boh nechce ani neschvaľuje boj démonov a zlých ľudí proti jeho veriacim a obracia škodu, ktorú títo ľudia spôsobujú svojim blížnym, na dosiahnutie ešte väčšieho dobra.

ČO JE NEBEZPEČNÉ

To však neznamená, že máme byť ľahostajní a neopatrní v nadobúdaní šperkov a bižutérie. Ak si ich kupujeme v bežnom obchode, zistiť, či sú okultné, môžeme len tak, že sa na to priamo opýtame predajcu alebo výrobcu. Neodporúčam si ich kupovať v ezoterických obchodoch alebo v exotických krajinách, kde sa tieto šperky môžu používať na magické účely. A určite ich neprijímať od skutočných okultistov, ktorí ich zasväcujú zlým duchom cez špecifické rituály.

Taktiež neodporúčam kupovať šperky, ktoré majú podobu satanistických, magických či ezoterických symbolov. Nemusia byť okultné, ale cez tieto symboly vyjadrujeme svoje hodnoty a stotožňujeme sa s určitými myšlienkami.

Symboly dokáže „prečítať“ len ten, kto má intelekt. Teda iný človek alebo anjel, či démon. Ak nosíme takéto symboly, stávajú sa pozvaním pre tých, ktorí ich vedia „prečítať“. Nosenie takýchto symbolov je v rozpore s kresťanskou vierou a úctou, ktorú máme preukazovať Bohu.

NEZARUČUJÚ OCHRANU

Okrem toho sa dnes mnohé šperky a bižutéria predávajú s reklamným sloganom „prinesú vám šťastie“ alebo „ochránia vás pred nešťastím“. Môže to byť len marketingový ťah a nemusia byť okultné. Ale môže nás to zvádzať k poverčivosti.

Ak ich totiž nosíme s úmyslom, aby nás chránili pred zlom (prekliatím či porobením) alebo nám priniesli šťastie, páchame hriech poverčivosti (proti prvému Božiemu prikázaniu), lebo im pripisujeme moc, ktorú nemajú. Nedokážu nás ochrániť ani nám zaručiť šťastie. Ochranu pred diablom a požehnanie nám môže zaručiť len Boh.