Monika Golianová FMA 06.03.2024

Aj sám Kristus sa modlil žalmy

Viem, že žalmy vznikli v určitom časovom období a v určitom prostredí, ale neviem si vysvetliť, prečo práve tieto žalmy sú súčasťou ranných chvál a tak často sa čítajú: Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov... (Ž 92, 12); ... aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy, aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy... (Ž 149, 7 – 8). Pritom v evanjeliu čítame: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia... (Lk 6, 27).
KLÁRA, STREDNÉ SLOVENSKO

Aj sám Kristus sa modlil žalmy
Zuzana Artimová 05.03.2024

Editoriál 10/2024

Dodnes mi znie v ušiach potlesk, ktorým sme v auguste 2022 vyprevádzali rakvu kardinála Jozefa Tomka z Katedrály sv. Martina v Bratislave na púť do Katedrály sv. Alžbety v Košiciach. Aj keď nám po tvárach tiekli slzy, usmievali sme sa. Chlapec z Udavského sa vracal domov.
Editoriál 10/2024
Jozef Kozák 05.03.2024

Bude patrónom influencerov?

V apoštolskej exhortácii pápeža Františka Evangelii gaudium čítame: „V každom okamihu dejín je prítomná ľudská slabosť, nezdravé zahľadenie do seba, pohodlný egoizmus a napokon žiadostivosť, ktorá nás všetkých ohrozuje. Tieto veci sú tu vždy. Učme sa radšej od svätých... ktorí čelili ťažkostiam svojej doby. Navrhujem preto zastaviť sa a znova nadobudnúť tie motivácie, ktoré nám pomôžu napodobňovať ich v našich časoch.“
Bude patrónom influencerov?
Marián Špacai 27.02.2024

Editoriál 9/2024

Hneď na úvod to najpodstatnejšie. Tak ako svätý Pavol, aj ja „som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 38 – 39).
Editoriál 9/2024
Ján Juran 27.02.2024

Nekonečný príbeh

Niekdajší minister kultúry Milan Kňažko vyslovil okrem iných aj tento bonmot: „Na Slovensku je každý odborník na futbal a cirkev, lebo bol aspoň raz v živote na futbale alebo v kostole.“ Na tento výrok si spomeniem najmä vtedy, keď počujem o odluke cirkvi od štátu.
Nekonečný príbeh