Milada Čechová 15.03.2022

Editoriál 11/2022

Milí čitatelia, ťažko sa hľadajú slová, ktoré by, akokoľvek úprimné, nevyznievali oproti momentálnej ťaživej skutočnosti prázdno. A tak ich je lepšie ponoriť v modlitbe do mlčanlivosti.
Editoriál 11/2022
Marek Šmid 15.03.2022

Jedna skrytá vec

Mojim malým vnukom sa páči pesnička od Mira Žbirku Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Pamätáte sa? Dr. Jekyll, Mr. Hyde, chodia stále sami, jeden bozky rozdáva, druhý zasa rany. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, každý z nich je iný, obaja však rovnako riadia moje činy. Ako ťažko by sme mohli súdiť zlo a dobro v človeku, i keď ho vieme rozpoznať. A na obrazovkách, sieťach a v tlači vnímame už týždne dve strany – Rusko a Ukrajinu, Mr. Hyde, Dr. Jekyll.
Jedna skrytá vec
Mária Buchtová 11.03.2022

Aký hrozný kríž je žiť bez kríža

Po mamičkinom odchode do večnosti som našla jej ošúchanú brožúrku s názvom Cesta Svätého kríža.

Aký hrozný kríž je žiť bez kríža
Milan Novotný 11.03.2022

Boh má všetko vo svojich rukách

Albert Púčik, Eduard Tesár a Anton Tunega. Popravu troch mladých slovenských katolíckych aktivistov sme si 20. februára pripomenuli na bratislavskom Martinskom cintoríne.
Boh má všetko vo svojich rukách
Janka Vindišová 10.03.2022

O probléme vojny s deťmi komunikujme

Ony o tom vedia. Dokonca aj tie najmenšie. V škole i medzi sebou otvárajú témy, ktoré doteraz nemuseli riešiť.

O probléme vojny s deťmi komunikujme