Nezabudnime na odpustky

Svätý Otec František vydal 9. mája bulu o vyhlásení Jubilea 2025. Rím sa tak stane cieľom cesty miliónov pútnikov, ktorí budú chcieť čerpať zo studnice milostí spravovaných Cirkvou.
František Kavecký 14.05.2024
Nezabudnime na odpustky

Téme samotných odpustkov spätých so Svätým rokom sa však dnes venuje málo pozornosti. Akoby sa automaticky očakávalo, že veriaci vedia o ich udeľovaní všetko podstatné a iba sa im pripomenie, že pri takej či onakej príležitosti ich možno získať.

Chcel by som preto upozorniť na knihu, ktorú v roku 2022 vydal Spolok svätého Vojtecha. Enchiridion odpustkov je poklad, ktorý by sme mali pozorne študovať a určite nám pomôže lepšie pochopiť aj rozmer milosti a nádeje Jubilejného roka 2025.

Odpustky, teda odpustenie časných trestov, neprichádzajú automaticky. Treba si vzbudiť úmysel získať ich, a teda chápať ich význam.

Okrem predpísaného úkonu sú tu aj všeobecné podmienky na ich získanie – absolvovať sviatosť zmierenia, prijať Eucharistiu a pomodliť sa modlitbu na úmysel Svätého Otca. To znie tak jednoducho, lenže človek musí svoju dušu odpútať od náklonnosti aj k ľahkému hriechu.

Často pritom robíme veľa vecí, ktoré nám môžu odpustky priniesť, sme disponovaní, ale nevzbudíme si úmysel získať ich. Odpustky totiž prináša aj čítanie Svätého písma, modlitba ruženca. Obsah Enchiridionu odpustkov vás určite prekvapí, vrelo ho odporúčam do vašej pozornosti. Pútnikom do Ríma bude rovnako užitočný ako dobrý turistický sprievodca.