Editoriál 20/2024

Na slávnosť Turíc počúvame v kostole slová zo Skutkov apoštolov, pri ktorých sa nám tají dych: „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý.“
Zuzana Artimová 14.05.2024
Editoriál 20/2024

Keď vlani zavítal na Hanusove dni pražský arcibiskup Jan Graubner, navštívil aj Katedrálu sv. Martina. K bratislavskému dómu ho viaže veľmi osobný vzťah – v polovici šesťdesiatych rokov tam prijal sviatosť birmovania.

Počas totality nebolo jednoduché ísť na birmovku. Mnoho rodičov sa bálo straty zamestnania a prenasledovania zo strany režimu. Sviatočne oblečené dievčatá a chlapci vzbudzovali na sivých bratislavských uliciach pozornosť. Ľudia žili v strachu, kto ich môže vidieť, sledovať, udať. Napriek tomu viacerí sedemdesiatnici, ku ktorým patrí aj Jan Graubner, dodnes spomínajú na to, ako prijali túto sviatosť z rúk biskupa Ambróza Lazíka.

„Sväté obrázky“, ktoré dostali pri tejto príležitosti, už vybledli. Tváre birmovancov na fotografiách, ktoré niektorým urobil nebojácny fotograf pri teologickej fakulte, poznačili vrásky. Radosť z prijatia Ducha Svätého však stále trvá.

Potvrdzuje to i pražský arcibiskup: „Bol to pre mňa dôležitý moment. Od tej doby som si častejšie kládol otázku: Dostal si niečo navyše, čo nedostali tvoji vrstovníci, tak čo s tým urobíš?“

Dary Ducha Svätého dostávame nato, aby sme s nimi niečo urobili. Budú pre nás tohtoročné Turíce novou výzvou?