Editoriál

Milada Čechová 24.01.2023

Editoriál 4/2023

Ježiš pomerne dlho klopal na moje dvere. A ja nič. Až napokon poriadne zabúchal, ja som vyskočila, bežala a otvorila dokorán. Celý svet sa v tom okamihu zmenil. Všetko bolo dvakrát také dynamicky živé a krásne. Všetko bolo nekonečne dobré, ľudia aj celý svet. Blažene som sa nadychovala v Otcovej náruči a na Ježišovom srdci.
Editoriál 4/2023
Miroslava Gromanová 17.01.2023

Editoriál 3/2023

Aké miesto má v našom živote Božie slovo? Hľadáme ho a sýtime sa ním denne? Je v nás hlboko vpísané a zakorenené? Odpovede na tieto otázky vám pomôžu dať aj články na stránkach aktuálneho čísla Katolíckych novín.
Editoriál 3/2023
Ján Lauko 10.01.2023

Editoriál 2/2023

V týchto dňoch spomíname na zosnulého pápeža Benedikta XVI. Zrejme každý veriaci a  možno i neveriaci má na neho nejakú konkrétnu spomienku. Osobne sa mi pri jeho mene ako prvé vybaví deň, keď ho kardináli zvolili za pápeža.
Editoriál 2/2023
Ivan Šulík 03.01.2023

Editoriál 1/2023

„Pane, milujem ťa,“ to boli podľa slov svedkov posledné slová, ktoré vyslovil zomierajúci Benedikt XVI. Sú zhrnutím jeho života, pretože po celý čas kráčal s pohľadom upretým na Ježiša. Už deň jeho narodenia a krstu na Bielu sobotu bol znamením, že Pán Boh má s ním osobitný plán. Ustavične hľadal pravdu a jeho biskupské heslo „Spolupracovníci pravdy“ sa stalo jeho celoživotným mottom.
Editoriál 1/2023
Andrea Predajňová 20.12.2022

Editoriál 51-52/2022

Vážení čitatelia, pri písaní editoriálu som si spomenula na českú pieseň Půlnoční. Václav Neckář v nej okrem iného spieva: „Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele.“ Pre mňa tieto slová vystihujú to, čo v kútiku srdca od Vianoc očakávame. Zázrak. Ten, ktorý vyrieši problémy a zocelí, čo sa rozbilo v srdciach a medziľudských vzťahoch. Je to totiž výnimočný čas, ktorý otvára dvere pre nápravu, pre lásku a nádej. Toto všetko ponúka narodený Ježiš, Spasiteľ sveta. To, či to prijmeme, závisí od nás...
Editoriál 51-52/2022