Editoriál

Zuzana Artimová 04.05.2021

Editoriál 18/2021

Už niekoľko dní prežívame máj. Mesiac, ktorý je pre veriacich neodmysliteľne spojený s úctou k Panne Márii.
Editoriál 18/2021
Ján Lauko 27.04.2021

Editoriál 17/2021

Aktuálne vydanie Katolíckych novín je tematicky také „chlapské“, ale verím, že nežnejšie pohlavie nám to prepáči a na nasledujúcich stranách si tiež nájde niečo podnetné.
Editoriál 17/2021
Lenka Vatrtová 20.04.2021

Editoriál 16/2021

V pondelok sa na Slovensku po dlhých mesiacoch lockdownu mierne uvoľnili opatrenia. Môžeme ísť do kostola, obchodov či do prírody do iného okresu. Pre mnohých z nás je to len krôčik od návratu k životu, aký sme poznali pred pandémiou.
Editoriál 16/2021
Anna Stankayová 13.04.2021

Editoriál 15/2021

„Kde je láska, tam nezostáva miesto pre strach.“ Aké pekné povzbudenie nám adresuje kňaz Jozef Uram na stranách 8 a 9. V tomto čase bezradnosti a nepokoja nás prirovnáva k apoštolom po udalostiach Veľkej noci. Pripomína nám, že „keď skutočne veríme v Kristovo zmŕtvychvstanie, niet ničoho, čo by ospravedlnilo naše strachy, naše úzkosti“.
Editoriál 15/2021
Ivan Šulík 30.03.2021

Editoriál 13-14/2021

Keď sme vyberali motív veľkonočného pozdravu na tento rok, siahli sme po Krížovej ceste Paula Claudela, ktorú ilustroval akademický maliar Miroslav Cipár. Štrnáste zastavenie Pána Ježiša pochovávajú hovorí síce o smrti a konci života, jedným dychom však aj o novom živote. Zrejme preto záverečnú scénu stvárnil umelec ako zmŕtvychvstanie, ako nový začiatok.
Editoriál 13-14/2021