Mária Bilá 17.09.2019

Editoriál 38/2019

Keď minulý týždeň vtrhla do redakcie kolegyňa z grafického oddelenia so slzami v očiach a s hromadou dobrôt v rukách, v prvej chvíli nik nevedel, čo sa deje.
Editoriál 38/2019
Ivan Šipkovský 13.09.2019

V Trakoviciach si pripomenuli troje primície

Nezmazateľným spôsobom sa vpísala do novodobej histórie Trakovíc nedeľa 6. augusta v roku 1939. V tento deň traja rodáci, novokňazi, saleziáni Alojz Žemla, Štefan Krajčovič a Pavol Drgoň spoločne slávili primičnú svätú omšu.
V Trakoviciach si pripomenuli troje primície
Vladimír Sagan 13.09.2019

Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya

Vo farnosti Oslany na hornej Nitre si pripomenuli viaceré osobnosti, udalosti a výročia. Patrila k nim odpustová, ľudovo nazývaná hodová slávnosť patróna miestneho kostola sv. Štefana, uhorského kráľa, a 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci Oslany. 
Spomínali na arcibiskupa Eduarda Nécseya
Ján Ďačok 12.09.2019

Pri hriechu sa nedá prikrášľovať

V súčasnom svete sa sexualita chápe ako nástroj číreho pôžitku podľa zásady: „Vezmi, použi, zahoď!“. Je to jeden zo závažných dôsledkov materialistického a utilitaristického chápania ľudského tela. V kresťanskom prístupe sa, naopak, telo vníma ako dar, ktorý treba rešpektovať.

Pri hriechu sa nedá prikrášľovať
Pavol Pečko 12.09.2019

Na odpuste sa posilnili duchovne i telesne

Pri príležitosti odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie sa vo farnosti Sučany 18. augusta uskutočnila slávnostná svätá omša.
Na odpuste sa posilnili duchovne i telesne