Monika Šimoničová 06.02.2024

Editoriál 6/2024

Pri príprave tohto „manželského“ čísla KN som spomínala na svoj svadobný deň. Večer predtým bolo všetko nachystané, premyslené, načasované, tip-top. Ráno nám pre vysoké horúčky vypadol dohodnutý sobášiaci kňaz, dve hodiny pred obradom stále neboli pripravené stoly, aby sme si ich mohli ozdobiť, cestou sa zosypali škatule s koláčmi a počas programu pre hostí mi pri scénke úplne vypadol text.
Editoriál 6/2024
Štefan Fábry 03.02.2024

Veľkosť tajomstva oslavuje veľké Amen

Chcel by som vedieť, či je správne, ak sa na svätej omši po premenení Božieho tela a krvi spieva „Amen“ na jednej omši trikrát a na inej len jedenkrát. Je v tom nejaké pravidlo podľa toho, o akú nedeľu cez rok ide, či podľa sviatku? Majú to kantori zjednotené?
PETER, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Veľkosť tajomstva oslavuje veľké Amen
František Kavecký 01.02.2024

Vypočuť pozvanie

Zasvätený život je pre Cirkev veľký dar. Rád by som preto poukázal na to, čo zasvätenému životu predchádza, a to je povolanie.
Vypočuť pozvanie
Miroslava Gromanová 30.01.2024

Editoriál 5/2024

Mohli by sme si myslieť, že ak sa zasvätení rozhodli oddať na celý život Bohu, tak sa len modlia a žijú z duchovna. Vizualizujeme si ich zavretých v kláštore, na fare, v kostole. Ale aj oni majú mimo svojich povinností svoj život a často okrem duchovného povolania aj iné.
Editoriál 5/2024
Ján Ďačok 27.01.2024

K akupunktúre pristupujme opatrne

Mám medzery a nejasnosti vo sfére liečby akupunktúrou. Prosím o vysvetlenie a postoj k liečbe týmto spôsobom – či je v rozpore s katolíckou vierou a jej učením.
Ignácia, Západné Slovensko 

K akupunktúre pristupujme opatrne