Martin Štofko 14.05.2020

Pozrime sa na situáciu objektívne

Akýkoľvek pretrvávajúci problém sa nedá vyriešiť jednorazovou aktivitou, predajom či rozdaním materiálneho imania. Možno by to na veľmi krátky čas vyriešilo konkrétnu ťažkosť, avšak následne by sa problém ešte zväčšil a už by nebolo čo predať.

Pozrime sa na situáciu objektívne
Peter Hupka 12.05.2020

Aj v čase vírusu možno nachádzať a tešiť sa

Súčasná situácia ohľadom toľko skloňovaného koronavírusu je pre mnohých ľudí čímsi celkom novým. Necítim sa kompetentný na vyjadrenie k štatistikám, niekedy vytrhnutým z kontextu, ani sa venovať ekonomickým dopadom tohto obdobia, ktoré určite prídu. Zaujímavé je skôr sledovať správanie ľudí pod tlakom, ktorý nám každodenne dávkovaný strach prináša.
Aj v čase vírusu možno nachádzať a tešiť sa
Štefan Kováč 08.05.2020

Rezbárstvo je jeho láska

Pod Považským Inovcom, neďaleko vodnej nádrže Duchonka sa nachádza obec Prašice. Žije v nej nenápadný človek, ktorý má pred svojím domom množstvo drevených sôch a plastík. Okrem toho, že Ľubomír Lacika si so svojou manželkou žije obyčajným životom dedinského človeka, venuje sa i rezbárstvu. Jeho diela sú ozdobou ľudovej tvorivosti. 
Rezbárstvo je jeho láska
Jaroslav Ondráš 08.05.2020

Bol verným rehoľným bratom

Na Slovensku máme veľa významných osobností, ktoré sa výrazne zapísali do dejín nášho národa. No sú aj takí, na ktorých sa možno zabudlo, pretože po sebe nezanechali žiadne písomné svedectvo. Svojou jednoduchou, avšak zodpovednou prácou výrazne prispievali k budovaniu Božieho kráľovstva na zemi.
Bol verným rehoľným bratom
Roman Titze 07.05.2020

Dôležitá je vnútorná túžba

Prednedávnom na žiadosť svetských predstavených otcovia biskupi s bolesťou v srdci rozhodli o pozastavení verejného slávenia svätých omší. V praxi to znamená, že aktuálne ľudia nemajú možnosť prijať Eucharistiu. Je tu však príležitosť sledovať sväté omše prostredníctvom prenosu v televízii, respektíve v iných elektronických médiách.   

Dôležitá je vnútorná túžba