Milada Čechová 19.07.2022

Editoriál 29/2022

Musíme oslavovať, pomyslela som si. Dedkovia, babky, vnúčatá, starí aj mladí – po niekoľkých ťažkých rokoch musí byť Svetový deň starých rodičov a starších naozaj festivalom! A sama pre seba som si nanovo uvedomila, že je dar byť tu ešte pre moje vnúčatá, zažívať s  nimi radosť, zábavu alebo im len pofúkať odreté kolienko či navariť niečo dobré.
Editoriál 29/2022
Ivan Šulík 19.07.2022

Netolerantná tolerancia

Slovo tolerancia, teda znášanlivosť, rešpektovanie iného presvedčenia či názoru, patrí odjakživa medzi základné kresťanské hodnoty. Žiaľ, v poslednom čase získalo nálepku liberálnosti či dokonca protikresťanského postoja. Hlavný problém spočíva v interpretácii tejto ušľachtilej vlastnosti. Neraz sa chybne chápe tak, že človek má právo robiť si, čo chce, a ostatní sú povinní to nielen rešpektovať, ale dokonca s tým súhlasiť.
Netolerantná tolerancia
Jozef Krupa 14.07.2022

Postoj Cirkvi je jednoznačný

Duchovným svätým prijímaním získavame veľa Božej lásky, ale duchovné sväté prijímanie nemá prednosť pred sviatostným.
Postoj Cirkvi je jednoznačný
Ondrej Valach 14.07.2022

Pamätná tabuľa Michalovi Buzalkovi

V Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Skýcove bola v nedeľu 12. júna spomienková svätá omša za biskupa Michala Buzalku (1885 – 1961), ktorý v obci pôsobil ako správca farnosti v rokoch 1911 až 1920. Jeho blahorečenie čaká na schválenie Svätého Otca.
Pamätná tabuľa Michalovi Buzalkovi
Peter Filo Ľubomír Fusko 14.07.2022

Slávnosť obnovenia historickej zvonice

V nedeľu Najsvätejšej Trojice 12. júna slávili veriaci farnosti Belá – filiálky Lysica milú slávnosť požehnania rekonštruovanej obecnej zvonice z roku 1929.
Slávnosť obnovenia historickej zvonice