Ján Lauko 10.05.2022

Editoriál 19/2022

Všade dnes počúvame o ekológii. V televízii, obchode, škole, na domovej schôdzi, dokonca i farár občas o tom niečo povie v kostole.
Editoriál 19/2022
Ľudovít Malík 10.05.2022

Naša starostlivosť o Božiu záhradu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ekológia a ochrana životného prostredia sú viac spoločenskou a politickou aktivitou ako súčasťou našej viery. Opak je však pravda. Stačí si pozorne prečítať opis stvorenia sveta v Knihe Genezis.
Naša starostlivosť o Božiu záhradu
Peter Slovák 10.05.2022

Prvýkrát prijali Pána Ježiša

Prvý májový deň a prvé sväté prijímanie. Dá sa na taký dátum zabudnúť? Veríme, že 28 tretiakov cirkevnej Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci nezabudne.
Prvýkrát prijali Pána Ježiša
Martin Šiška 10.05.2022

O živote výnimočného saleziánskeho kňaza

Život a dielo tajného saleziánskeho kňaza Ivana Grófa, ktorý pôsobil aj ako stredoškolský učiteľ, boli inšpiratívnou náplňou prednášky 29. apríla v Kostolnej pri Dunaji.
O živote výnimočného saleziánskeho kňaza
Dagmar Kráľová, FMA 05.05.2022

Mária ako obyčajná, chudobná matka

Ako prežívať materstvo a prostredníctvom Panny Márie sa stotožniť s rolou matky v súčasnosti? Spomeňme si na Máriu, ktorá počatie Ježiša prijala ako dar.
Mária ako obyčajná, chudobná matka