Miroslava Gromanová 19.03.2024

Editoriál 12/2024

Nájsť si dobrého, milujúceho manžela, manželku je prianie, s ktorým ideme za Ježišom mnohí. Potom je na nás, či si manželstvo budeme pestovať, vnášať doň viac a viac lásky a dôvery, alebo či nás postupne začnú rozdeľovať banality. Lebo naozaj ťažké skúšky manželov odovzdaných Bohu skôr spoja.
Editoriál 12/2024
Milada Čechová 19.03.2024

Naša vec

Keď aktuálne sledujem, čo sa opäť roztočilo okolo výroku pápeža Františka pre švajčiarsku televíziu – a je to len jeden z príkladov všeobecného šialenstva sveta –, mi zrejme v Pôstnom období oprávnene prichádza na um myšlienka, že Kristovej obety nie sme ani po dvoch tisícročiach hodní.
Naša vec
Daniel Dian 13.03.2024

Odpustky pre dieťa majú obvyklé pravidlá

Môžu aj deti získavať úplné odpustky? Za akých podmienok?
MONIKA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Odpustky pre dieťa majú obvyklé pravidlá
Lívia Dvorská 12.03.2024

Editoriál 11/2024

Slovensko čakajú prezidentské voľby. Hoci sú kompetencie prezidenta obmedzené, nie je len reprezentačnou bábkou.
Editoriál 11/2024
Ján Lauko 12.03.2024

Odvaha

Udalosti uplynulých dní boli späté s odvahou. Veľkú odvahu preukázali slovenskí biskupi, keď sa rozhodli prvýkrát zverejniť správu o zneužívaní v Cirkvi na Slovensku. Samozrejme, je to iba malý krôčik k vymeteniu tohto zla, no o to dôležitejší. Pre obete zneužívania je to signál, že Cirkev je na ich strane, a zároveň pre agresorov výstraha, že ich správanie už nebude tolerované.
Odvaha