Ľuboš Tvrdý 11.06.2020

Manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou

Dokonané manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou. Preto platne uzatvorené manželstvo medzi pokrstenými, ak je dokonané, nemôže byť rozlúčené žiadnou ľudskou mocou. Nedokonané manželstvo možno rozlúčiť, keďže nedosiahlo plnosť a dokonalosť podľa Božej vôle. 

Manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou
Juraj Tóth 09.06.2020

Vesmír X

V sobotu 30. mája sa uskutočnil štart vesmírnej lode Dragon 2 s ľudskou posádkou. Dvojica astronautov NASA bezpečne vyštartovala z Floridy a na druhý deň sa spojila s Medzinárodnou vesmírnou stanicou, ktorá obieha okolo Zeme vo výške viac ako 400 kilometrov. Tam ich už čakala trojica kozmonautov a astronautov, ktorí majú momentálne na stanici službu. Čo je na tejto udalosti zaujímavé, keď do vesmíru sa dnes lieta takmer rutinne?
Vesmír X
Peter Hrubovský 05.06.2020

Lietavský kostol dáva punc krajine

Dejiny rímskokatolíckeho Kostola Povýšenia Svätého kríža v Lietave sa začali zrejme o niečo skôr, ako sa z neho stal Boží chrám.
Lietavský kostol dáva punc krajine
Tomáš Jellúš SJ 04.06.2020

Čítajme, čo je nám osožné

V Katolíckej cirkvi vychádzame zo života Ježiša, ako je nám predostretý v evanjeliu, čo v preklade znamená dobrá zvesť. Žiadne iné nové zjavenie nebude, všetko je zahrnuté v ňom a v Tradícii Cirkvi, ktorá ho sprostredkuje ďalším generáciám ako dedičstvo otcov. 

Čítajme, čo je nám osožné
Ľudovít Malý 04.06.2020

Európa, oživ svoje korene

Nájde Syn človeka vieru na pôde starobylej kresťanskej tradície našej Európy? Je to otvorená otázka poukazujúca na hĺbku a dramatickosť jednej z najvážnejších výziev, ktorej čelí Cirkev v súčasnosti. 
Európa, oživ svoje korene