Juraj Tóth 26.11.2019

Ach, tie ženy...

Muži, chýba nám skutočná úcta k ženám. Na verejnosti chýbajú formálne prejavy úcty vo forme galantnosti a džentlmenstva. Ale zvlášť nám chýba vnútorná úcta a láska k našim ženám, všetkým starým mamám, mamám, dcéram. Táto vnútorná úcta od nás mužov vyžaduje námahu, nielen príležitostnú. A takáto dispozícia srdca nás aj niečo stojí, niekedy aj bolí.
Ach, tie ženy...
Ján Prievozník 22.11.2019

Konala sa kapitula premonštrátskych terciárov

Za účasti vedúcich komunít a zvolených delegátov 299 terciárov z celého Slovenska sa od 17. do 19. októbra v Nitre na Kalvárii uskutočnila tretia kapitula premonštrátskych terciárov.
Konala sa kapitula premonštrátskych terciárov
Ľubomíra Lampartová 22.11.2019

Farár, ktorý všetkých spájal

Pred 20 rokmi 22. novembra zomrel kňaz  Ondrej Porubec, farár v Toporci, neďaleko Podolínca. Ukázal cestu pastorácie bez rozdielu.
Farár, ktorý všetkých spájal
Roman Titze 21.11.2019

Nech nás vedie Božia múdrosť

Každá smrť blízkeho človeka hlboko zasiahne do života jeho príbuzných. Zvlášť smrť malého nevinného dieťaťa. V Cirkvi platia jasné pravidlá ohľadom pochovávania zomrelých. 
    
 
Nech nás vedie Božia múdrosť
Daniela Suchá 21.11.2019

V Hrachovišti mali spomienkovú slávnosť

V nedeľu 27. októbra si veriaci pripomenuli 112. výročie černovskej tragédie vo farskom Kostole Návštevy Panny Márie v Hrachovišti. 
V Hrachovišti mali spomienkovú slávnosť