Eva Račková 19.08.2023

Počúvajte, zvažujte, nepresviedčajte

S mojím bratom sa nezhodnem v otázke vojny na Ukrajine. On má svoju pravdu opretú o rozličné dezinformácie a rozumne komunikovať na túto tému sa s ním nedá, dokonca sme sa pohádali. Ako viesť debatu s ľuďmi s odlišným názorom, ktorý je postavený na nepravdivých informáciách?
MARTINA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Počúvajte, zvažujte, nepresviedčajte
Ján Lauko 15.08.2023

Editoriál 33/2023

Tento editoriál píšem, počúvajúc ukrajinské hity, ktoré si púšťajú ukrajinskí majstri u nás doma. Ako mi prezradili, na Slovensku pracujú už niekoľko rokov. Zamestnanie im ponúkol pán, ktorému pomáhali stavať dom. Aj vďaka hudbe nestrácajú kontakt s rodnou krajinou, ktorú sužuje vojna.
Editoriál 33/2023
František Kavecký 15.08.2023

Rozmery našej doby

Doba sa mení a s ňou aj ľudské poznanie. Mnoho skúseností roľníka je pre obyvateľa moderného mesta zbytočných a predovšetkým nezrozumiteľných.

Rozmery našej doby
M. Benediktína Fečová, ISMM 12.08.2023

Obetovať Božie telo obetované za nás

Často sa modlím korunku Božieho milosrdenstva, kde vyslovujeme obetujem ti telo, krv... Ako my môžeme obetovať Božie telo, ktoré bolo obetované za nás?
JANA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Obetovať Božie telo obetované za nás
Monika Šimoničová 08.08.2023

Editoriál 32/2023

Ján Pavol II. v liste na Jubilejný rok 2000 napísal, že celý život kresťana je ako veľké putovanie do domu Otca. Počas neho uskutočňujeme rôzne menšie púte, ktoré nás k Bohu a bratom krôčik po krôčiku približujú.

Editoriál 32/2023