Editoriál 25/2024

Keď hľadáme povzbudenie, niekedy siahneme po Svätom písme tak, že si prečítame verš zo strany, na ktorej ho otvoríme „náhodou“. Otvoriť by sa nám mohlo aj tu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“ (Mt 2, 13)
Marián Špacai 18.06.2024
Editoriál 25/2024

Začneme si predstavovať, ako po tomto anjelovom zjavení svätý Jozef berie manželku Máriu a maličké dieťa Ježiša a vydáva sa na nebezpečnú cestu do Egypta. Z Jozefa, Márie a Ježiša sa v tej chvíli stávajú utečenci.

A prídeme k slovu utečenec, ktoré nás môže vyrušiť. Za ním sa totiž dnes vynárajú rôzne emócie. Súcit, ale často, žiaľ, predovšetkým strach, ktorý v nás pestujú politici a médiá.

Svätý Otec František nás však pozýva k inému postoju. Nie k ľahostajnosti či nenávisti, ale k zodpovednosti. Novodobých herodesov je totiž na svete stále dosť a ľudí v pozícii svätého Jozefa, teda utekajúcich pred hrozbou smrti, ešte viac.

Tému utečencov preto v aktuálnom vydaní KN rozoberáme na úvod historicky a  etnologicky (s. 3, 8). Na zamyslenie nabáda rozhovor so Stanislavom Horákom o tom, čo všetko si musel od okolia vypočuť, keď sa rozhodol zapojiť do presídlenia asýrskych kresťanov z utečeneckého tábora v Iraku na Slovensko (s. 4 – 5). Mnohí sa tu pritom uchytili, krásny je príbeh ženy, ktorá sa stala obecnou poštárkou (s. 6 – 7).

Predsudky môže búrať aj svedectvo ukrajinského utečenca, psychológa Denysa Vasylieva (s. 14 – 15) či spomienka na to, že aj zo Slovenska do sveta odchádzalo i utekalo mnoho našich krajanov (s. 18 – 19).