Ján Banovčan 17.06.2022

Svoje zanietenie venoval slovenskému ľudu

Ján Stas sa zaslúžil o vybudovanie kostola zasväteného Božskému Srdcu Ježišovmu v Zábiedove. Obyvatelia si pripomenuli 150. výročie narodenia a súčasne 105. výročie úmrtia svojho veľkodušného kňaza.
Svoje zanietenie venoval slovenskému ľudu
Dušan Pecko 16.06.2022

Laici dávajú farnosti a Cirkvi aktívny život

Bez aktívnej účasti laikov vo farnosti nie je v plnej miere možný apoštolát. Členovia farnosti sú živým nástrojom evanjelizácie.

Laici dávajú farnosti a Cirkvi aktívny život
Ján Lauko 14.06.2022

Editoriál 24/2022

Dodnes si pamätám, že ako dieťa som počas pútí na nitrianskej kalvárii s obdivom pozeral na pánov, ktorí sa po areáli pohybovali s páskami na ramene. Pomáhali s vykladaním stoličiek, podávali vodu, organizovali pútnikov.
Editoriál 24/2022
Milada Čechová 14.06.2022

Lístok do neba

Komunita? Načo? Odpovedala mi otázkou priateľka, keď som sa jej spýtala, či je členkou niektorej farskej komunity. Vraj má radšej pokojnejšie, tichšie praktizovanie viery, než prispôsobovať sa rôznym ľuďom. A že na svojej spáse môže pracovať aj bez spoločenstva.

Lístok do neba
Štefan Keruľ-Kmec ml. 09.06.2022

Požehnali ikonostas

V gréckokatolíckom chráme v Zdobe sa 14. mája konala veľká slávnosť, pri ktorej požehnali zreštaurovaný ikonostas. Vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup, košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť, v ktorej vyrastal a v ktorej pôsobil ako kňaz jeho otec.
Požehnali ikonostas