Martin Kramara 20.03.2024

Umelé zostane umelé, len živé dáva život

Nástup umelej inteligencie sa týka aj duchovnej oblasti. Dokáže napríklad vygenerovať text kázne na zadanú tému, čo sa zrejme už využíva. Nehrozí postupný diktát umelej inteligencie aj v tom, že sa budeme v krajnom prípade zamýšľať nad niečím, čo môže byť manipuláciou nášho kresťanského svetonázoru a jeho korigovaním?
PAVOL, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Umelé zostane umelé, len živé dáva život
Miloš Zárecký, OT 20.03.2024

Aj evanjelické manželstvo je sviatostné

Som slobodná rímskokatolíčka a spoznala som muža evanjelika. On bol dávnejšie sobášený s evanjeličkou v evanjelickom kostole, no rozviedli sa. Neskôr sa opäť oženil v evanjelickom kostole s rímskokatolíčkou. Aj toto manželstvo bolo civilne rozvedené. Môžem sa ako slobodná rímskokatolíčka zosobášiť s týmto mužom v rímskokatolíckom kostole, ak chcem naďalej pristupovať k sviatostiam?
KLÁRA, STREDNÉ SLOVENSKO

Aj evanjelické manželstvo je sviatostné
Miroslava Gromanová 19.03.2024

Editoriál 12/2024

Nájsť si dobrého, milujúceho manžela, manželku je prianie, s ktorým ideme za Ježišom mnohí. Potom je na nás, či si manželstvo budeme pestovať, vnášať doň viac a viac lásky a dôvery, alebo či nás postupne začnú rozdeľovať banality. Lebo naozaj ťažké skúšky manželov odovzdaných Bohu skôr spoja.
Editoriál 12/2024
Milada Čechová 19.03.2024

Naša vec

Keď aktuálne sledujem, čo sa opäť roztočilo okolo výroku pápeža Františka pre švajčiarsku televíziu – a je to len jeden z príkladov všeobecného šialenstva sveta –, mi zrejme v Pôstnom období oprávnene prichádza na um myšlienka, že Kristovej obety nie sme ani po dvoch tisícročiach hodní.
Naša vec
Daniel Dian 13.03.2024

Odpustky pre dieťa majú obvyklé pravidlá

Môžu aj deti získavať úplné odpustky? Za akých podmienok?
MONIKA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Odpustky pre dieťa majú obvyklé pravidlá