Mária Bilá 14.01.2020

Editoriál 3/2020

Takmer 15 000. Taký je počet kanonizovaných svätých, teda tých, „ktorí dokázali, že sú verní Pánovi mimoriadnym spôsobom“ (strany 10 – 11).
Editoriál 3/2020
Juraj Tóth 14.01.2020

Zjavenie verzus znamenie

Čo je viac, Zjavenie Pána – keď neprístupný Boh, pôvodca všetkého, čo existuje, sa k nám priblížil ako Dieťa, stal sa človekom a zjavil sám seba, alebo znamenia na nebi, ktoré sú len čerešničkou na torte pri jeho narodení? Prečo nás viac priťahujú vonkajšie veci, naháňame sa za senzáciami, chceme dôkazy Boha vo vesmíre, na zemi? Zjavil sa tak jednoducho a veľkolepo zároveň, že tomu nemôžeme uveriť. Neveríme vlastnej viere, neveríme rozumu ani našim očiam. Pomôžu nám potom vonkajšie znamenia na nebi?
Zjavenie verzus znamenie
Zuzana Sabolová 10.01.2020

Najväčší betlehem z lega bol v Košiciach

Netradičný projekt znázornil pomocou kociek stavebnice miesta narodenia a života Ježiša. Aj takýmto spôsobom sa na prelome rokov priblížili radostné duchovné témy Košičanom.
Najväčší betlehem z lega bol v Košiciach
Zuzana Kuľhová 10.01.2020

Relikvie prišli aj k ľuďom bez domova

Prítomnosť relikvií svätca chudobných v zariadeniach Depaul Slovensko v Bratislave bola príležitosťou pripomenúť si, čo je pri práci s ľuďmi bez domova najdôležitejšie – vrelosť a ľudskosť. 
Relikvie prišli aj k ľuďom bez domova
Vojtech Nepšinský 09.01.2020

Slávenie Tridentských omší nezavádzajme

Aktuálna liturgia slávenia svätej omše má svoje pravidlá stanovené na Druhom vatikánskom koncile. Nepodlieha kultúrnej klíme ani subjektívnym tendenciám človeka.  
Slávenie Tridentských omší nezavádzajme