Ján Štefanec, SVD 05.01.2023

Život nadivoko je prejav samoľúbosti

Je správne žiť s priateľom pred manželstvom? A môžem chodiť na sväté prijímanie?
FREDERIKA, STREDNÉ SLOVENSKO

Život nadivoko je prejav samoľúbosti
Ivan Šulík 03.01.2023

Editoriál 1/2023

„Pane, milujem ťa,“ to boli podľa slov svedkov posledné slová, ktoré vyslovil zomierajúci Benedikt XVI. Sú zhrnutím jeho života, pretože po celý čas kráčal s pohľadom upretým na Ježiša. Už deň jeho narodenia a krstu na Bielu sobotu bol znamením, že Pán Boh má s ním osobitný plán. Ustavične hľadal pravdu a jeho biskupské heslo „Spolupracovníci pravdy“ sa stalo jeho celoživotným mottom.
Editoriál 1/2023
Martina Grochálová 03.01.2023

Učiteľ storočia

Benedikt XVI. si počas svojho života získal mnoho prívlastkov a nálepiek – od pancierového kardinála cez pápežovho strážneho psa až po tichého pápeža. Po celý život ho obklopovali oddaní zbožňovatelia i neúprosní kritici. No on vďaka vnútornej slobode a  pevnému presvedčeniu neohrozene kráčal vlastnou cestou odkrývania pravdy a hľadania Krista. Hoci dosiahol najvyššie cirkevné posty, jeho jedinou životnou ambíciou bolo byť kňazom, teológom, učiteľom.
Učiteľ storočia
Róbert Letz 03.01.2023

Bilancia tridsiatich rokov

Pri výročiach sa zvykne bilancovať. Od vzniku samostatného Slovenska uplynuli už tri desaťročia. V dejinách národa to nie je veľa, ale toto obdobie je mimoriadne živé a zložité.
Bilancia tridsiatich rokov
Andrea Predajňová 20.12.2022

Editoriál 51-52/2022

Vážení čitatelia, pri písaní editoriálu som si spomenula na českú pieseň Půlnoční. Václav Neckář v nej okrem iného spieva: „Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele.“ Pre mňa tieto slová vystihujú to, čo v kútiku srdca od Vianoc očakávame. Zázrak. Ten, ktorý vyrieši problémy a zocelí, čo sa rozbilo v srdciach a medziľudských vzťahoch. Je to totiž výnimočný čas, ktorý otvára dvere pre nápravu, pre lásku a nádej. Toto všetko ponúka narodený Ježiš, Spasiteľ sveta. To, či to prijmeme, závisí od nás...
Editoriál 51-52/2022