Vladimír Kiš 09.06.2022

Prijímanie Eucharistie do rúk

Otázka prijímania Eucharistie do rúk sa stala u nás veľmi diskutovanou najmä na pozadí protiepidemických opatrení. Nový záujem o ňu sa objavil aj po rozhodnutí Konferencie biskupov Slovenska takéto rozdávanie svätého prijímania zachovať.
Prijímanie Eucharistie do rúk
Štefan Keruľ-Kmec ml. 09.06.2022

Požehnali ikonostas

V gréckokatolíckom chráme v Zdobe sa 14. mája konala veľká slávnosť, pri ktorej požehnali zreštaurovaný ikonostas. Vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup, košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť, v ktorej vyrastal a v ktorej pôsobil ako kňaz jeho otec.
Požehnali ikonostas
Miroslava Gromanová 07.06.2022

Editoriál 23/2022

Milí čitatelia, to najcennejšie, čo kresťan môže mať, je pokrm večného života – Eucharistia. Jej prijímaním prehlbujeme náš duchovný rast a stávame sa účastnými autentickej lásky Boha k nám. Vďakou Cirkvi za Eucharistiu je zavedenie sviatku Božieho tela. Zaslúžila sa oň svätá Juliana z Lutychu (1192 – 1258). O jej snahách a ešte viac o historickom kontexte ustanovenia sviatku Kristovho tela a krvi sa dozviete z článku na stranách 3 a 8.
Editoriál 23/2022
Peter Beňo 07.06.2022

Sloboda voľby

Vo svojom kňazskom živote najradšej slávim Eucharistiu. Pre mňa je najväčším Ježišovým darom. Vnímam ju ako obetu, pokrm, Pánovu prítomnosť, ale aj ako prostriedok nášho zjednocovania. Často pri Eucharistii myslím na Ježišovu prosbu, „aby všetci boli jedno“. Trápi ma, že v súvislosti so zavedením možnosti prijímať Eucharistiu aj na ruku sa z tohto veľkého daru jednoty pre niekoho stal nástroj rozdelenia. To určite naši biskupi nechceli!
Sloboda voľby
Ján Duda 03.06.2022

Sprievodca k večnému životu

Vysvätený kňaz je pastierom jemu zverených veriacich. Je pre nich učiteľom viery a vysluhovateľom sviatostí a svätenín.

Sprievodca k večnému životu